Let us know how it is going
5.‎1 OLVASD EL A CIKKET

Hogyan kezeljük a híreszteléseket és a pletykahadjáratokat

Időnként előfordulhat, hogy rosszindulatú híresztelések ártanak a hírnevednek (mások véleménye rólad). Ez azt eredményezheti, hogy mások hamis képet kapnak rólad, és már nem érzik úgy, hogy egyetértésben vannak veled. Az ő nézőpontjukból kevésbé vagy reális, mint mielőtt rossz dolgokat hallottak rólad. Tehát a másokkal való kapcsolataid kevésbé barátságossá válhatnak.

A jó public relations eredménye elvileg: „jó munkák megfelelően ismertté téve”. De ha valaki hamis és ártalmas híreszteléseket terjeszt rólad, annak ellenkező eredménye lesz: „rossz munkák hamisan ismertté téve”.

Vegyünk például egy étteremvezetőt, aki hazudik a vendégeinek az új étteremről, amely most nyílt az utca másik oldalán. Azt mondja, azért olcsóbbak az áraik, mert olcsóbb és kevésbé egészséges alapanyagokat vesznek, így az ételeik megbetegíthetik az embereket. Ez nem igaz, és hamis híreszteléseket indít a másik étteremről.

Az ember néha megpróbálhatja figyelmen kívül hagyni a hamis híreszteléseket, amelyeket valaki terjeszt róla. Lehet, hogy elfogadta ezt az élet részeként, azt gondolva, hogy ez már csak így van, és az emberi természetben nem lehet megbízni. Vagy lehet, hogy keményen próbálkozott, hogy megvédje a hírnevét. De ha nem volt kellő jártassága a public relations kezelésében, a tagadással esetleg csak rontott a helyzeten.

A rágalmazás (hamis állítások közlése valakiről ártó szándékkal) nem csak hírességekkel vagy más jól ismert személyekkel történik. A híresztelések és a hazugságok nagyon kellemetlenné tehetik az életet bármely csoportban.

Mit teszel, ha ilyen támadások érik a jó hírneved, illetve a csoportod vagy céged jó hírnevét?

Vannak standard public relations megoldások erre a problémára, amelyeket ismerned és alkalmaznod kell, ha valaha is ilyen probléma merül fel. Azért standard megoldások, mert ezek a lépések nagyon jók, és újra és újra képesek segíteni abban, hogy megvalósítsd, amit elhatároztál. Ebben az esetben helyre akarod állítani a csoportod, céged jó hírét vagy a saját személyes hírnevedet.

Először is, fontos megértened, mivel állsz szemben.

A „fekete propaganda” kifejezést használjuk azokra a módszerekre, amelyeket személyek, vállalatok vagy nemzetek jó hírének vagy nyilvánosság előtti hitelének lerombolására használnak. A fekete jelentése: rossz vagy becsmérlő (sértő vagy a tisztelet hiányát kifejező), a propaganda jelentése pedig: kijelentések vagy elképzelések terjesztése az emberek befolyásolására, hogy egy bizonyos módon gondolkodjanak.

A fekete propaganda technikája (módszere) megkísérli annyira lerontani a személy, vállalat vagy nemzet jó hírét, hogy az emberek többsége „közmegegyezéssel” bármilyen jogot megtagadjon tőle az érintett területen. Ezután egy kisebb támadással el lehet pusztítani a személyt, vállalatot vagy nemzetet, ha maga a fekete propaganda ezt még nem tette meg.

Korábban nem létezett semmilyen hatékony vagy könnyű módszer, ami véget vethetett a fekete propaganda használatának. Az írásban és szóban elkövetett rágalmazás miatti perek nehézségei és költségei bárkit egy ilyen kampány lehetséges célpontjává tesznek.

Mindössze egy ellenségre van hozzá szükség. És a történelem során kevés olyan ember volt, akinek nem voltak ellenségei.

A társadalom különféle területein vannak olyanok, akik nem sokat értenek a dolgokból, és élvezik rágalmazó (hamis és ártalmas) híresztelések közlését más emberekkel, akik aztán tovább terjesztik ezeket a híreszteléseket másoknak. Egy olyan társadalomban, ahol sok ember írástudatlan, vagy csak néhány szót ért, nagyon sok tudás hozzáférhetetlen számukra, és nagy részét nem értik annak, amit mondanak nekik.

Ez a helyzet nem csak az írástudatlanoknál áll fenn.

Amit nem értenek, azt kitöltik azzal, hogy kitalálnak dolgokat, amelyek valójában nem történtek meg. Az ilyen emberek nemcsak hogy meghallgatják a rágalmakat, hanem még el is ferdítik és még rosszabbá teszik őket. Így egy olyan híresztelés terjedhet el a társadalomban, amely nem igazságon alapul.

Amikor számos ilyen híresztelés létezik, és egyre folytatódik, „pletykahadjáratra” gyanakodhatsz. A „pletykahadjárat” jelentése: rossz híresztelések szervezett terjesztése egy személyről. Ahogy a gonosz szélnek, úgy tűnik, ennek sincs forrása.

A fekete propaganda kihasználja az ilyen emberek hajlandóságát, hogy továbbadják a valótlanságokat, sőt még rosszabbá is tegyék őket.

Természetesen sok fekete propaganda még merészebb, és nyíltan megjelenik a felelőtlen vagy a burkoltan befolyásolt újságokban, rádióban és televízióban.

De a fekete propagandisták még egy rossz hír kinyomtatása, illetve rádióban vagy tévében való leadása után is arra építenek, hogy a „pletykahadjárat” terjeszti majd el a rágalmat szerte a társadalomban.

Így bármely személy ki van téve a kockázatnak.

Előfordulhat, hogy elkezdesz félni, hogy rossz dolgokat mondanak rólad, a csoportodról vagy a cégedről. Ha úgy tűnik, hogy pletykahadjárat irányul ellened, hajlamos lehetsz visszahúzódni, kevésbé aktívvá válni, és kevesebbet elérni.

Ez ugyanúgy igaz vállalatokra, sőt még nemzetekre is.

Tehát egy ilyen támadás ténylegesen elég szerencsétlenné és beteggé teheti az embert, hacsak nem tudja, hogyan kezelje.

A hiányzó adatok törvénye

Működik egy természeti törvény (a bennünket körülvevő világban megfigyelhető jelenség), amely sajnos kedvez a fekete propagandának.

AHOL NINCSENEK ELÉRHETŐ ADATOK, OTT AZ EMBEREK KI FOGJÁK TALÁLNI ŐKET.

A hiányzó azt jelenti, hogy valami nincs ott, illetve nincs megemlítve vagy szerepeltetve, noha kellett volna.

A vákuum (teljesen üres tér) hajlamos arra, hogy betöltse önmagát. A régi filozófusok azt mondták, hogy „a természet irtózik a vákuumtól”. Valójában az történik, hogy a környező terület nyomása áramlik be arra a területre, ahol nincs nyomás.

Így van ez egy személy, vállalat vagy nemzet esetében is. Így működik a dolog:

Amikor hazugságokat mondanak egy személyről, lehet, hogy vissza akar húzódni, és nem akar beszélni róla. Ez hajlamos egyre több problémát és rossz hírt behúzni. A személy ezután nem akar kiadni semmilyen hírt vagy információt, ami a hazugságok útját állhatná. Következésképpen kezd rejtéllyé válni mások számára. Így az emberek elkezdhetnek adatokat kitalálni, mert nem hallják őket magától a személytől.

Ez igaz személyekre, vállalatokra vagy nemzetekre.

Ez az a pont, ahol a public relations létszükséglet.

Alapvetően a public relations a jó munkák jól ismertté tételének tudománya (szakértelme vagy képessége).

Végzetes hiba azt hinni, hogy a jó munkák magukért beszélnek. Ez nem így van. Nyilvánosságra kell hozni őket. Széles körben hirdetni kell és ismertté kell tenni őket.

Ebből áll a public relations, és erre való – hogy kitöltse a hiányzó adatok okozta vákuumot. Amikor a személy egy feketepropaganda-kampány kellős közepén van, a rendes kommunikációs csatornák (például újságok, rádió vagy televízió) gyakran bezárulnak előtte. A sajtó nem fog kedvező sztorikat közölni, mert a feketepropaganda-kampány épp a médiát használja a hazugságok és hamis információk terjesztésére. Bolond, aki úgy gondolja, hogy a média segíteni fogja, mert a média azoknak dolgozik, akiknél a pénz és a hatalom van, és akik tönkre akarják tenni annak a személynek a jó hírét, akit a feketepropaganda-kampány támad.

A „hiteles” kijelentések, mint például a médiában lehozott rossz hírek és hazugságok, megakadályozzák az igazság ismertté tételét. Így a public relationsszel foglalkozóknak nagyon érteniük kell a dolgukat, amikor fekete propagandát kell kezelniük.

A kezelés

Amikor nem fekete propagandával vívsz csatát, a public relations könnyű.

Felfogadhatsz egy riportert, aki hozzáfog elképzelések kigondolásához és közlemények (írott cikkek vagy hírek) kiadásához. Ezért tekintenek gyakran úgy a riporterekre, mint public relations emberekre, pedig nem azok.

Ám amikor feketepropaganda-kampány zajlik ellened, a hírközleményeidet eltorzítják, visszautasítják, és ezzel vége is a dolognak.

A public relations tudománya sokkal több mindent magában foglal.

Íme néhány az idevonatkozó szabályok közül:

Töltsd be a vákuumot

Mindenekelőtt hagyd abba a visszahúzódást. A public relationsben minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a fekete propaganda kezelésénél a legjobban működő dolog információkat kijuttatni. Ha a személy nem mond semmit, az lehet, hogy bátor vagy tiszteletre méltó cselekedetnek tűnik, de a public relations terén végzetes.

Csak tagadni valamit nem túl hatékony, mert felhasználhatják ellened mint egyfajta megerősítést, mintha a hazugság valóban igaz volna. Például, ha valakiről az a pletyka kering, hogy nem szabad felvenni, mert hirtelen haragú a többi dolgozóval, valószínűleg lesz némi nehézsége elérni, hogy mások higgyenek neki, ha csak tagadja ezt úgy, hogy azt mondja: „Nem vagyok indulatos a többi dolgozóval.”

Nem kell bejelentened vagy terjesztened problémákat, például elmondani valamilyen rossz hírt mindenkinek az irodában vagy a csoportodban. Ezt soha ne tedd. Gyakran a public relations emberek azzal okozzák a problémákat, hogy megszegik ezt.

De ne gondold, hogy ez azt jeleni, hogy „hallgatásra van szükség”. Keresned kell egy biztonságos helyet, és meg kell szólalnod.

Használj bármilyen kommunikációs csatornát a megszólalásra, például tévé, rádió, magazinok, hírlevelek, csoporttalálkozók, nyilvános rendezvények, hivatalos események stb. – bárhol, ahol az üzeneted becsületes és pozitív módon jelent már meg. De ne próbálj olyan kommunikációs csatornákat használni, amelyek a továbbítás során rosszabbnak mutatják a mondandódat (például a feketepropaganda-kampányt erőltető bármely média).

Egy másik tudnivaló, hogy nem szabad annál a témánál maradnod, amellyel kapcsolatban támadnak.

Íme egy példa a hamis információ tagadása nélküli megszólalásra, hiszen a tagadás hatása az lenne, hogy a dolog igaznak tűnne. Inkább vágj vissza egy cáfolattal (olyan állítás, amely bizonyítja, hogy a másik állítás téves vagy hamis):

ÁLLÍTÁS: „Olvastam, hogy a múlt hónapban csődbe ment a vállalatuk.”

CÁFOLAT: „Te jó ég! Nekem mondja?! Ha nem szálltunk volna ki abból a szerződésből azzal a céggel, tényleg csődbe mentünk volna. Pokoli veszekedés volt az irodában. De Jones győzött. Azt mondta: »Nem fogom aláírni!« Majdnem leordította az elnök fejét. Pokoli balhé volt. Úgy néz ki, hogy van valahol 80 milliónk elásva, amiért Jones felel, és egy centit sem enged az álláspontjából.”

A híresztelést emlegető személy most eldöntötte, hogy mégse mentetek csődbe. Adatokat kapott. A vákuum be van töltve a vezetők harcáról és egy 80 milliós vállalati pénztartalékról szóló történettel.

Bizonyítsd be a hamis adatok valótlanságát

Ez az, ahol dokumentumokkal vagy szemléltetéssel teljesen megcáfolod a hamis állítást. Kell, hogy legyen nálad egy dosszié (dokumentumok gyűjteménye), illetve képesnek kell lenned szemléltetni, vagy kell, hogy legyen valami, amit mutathatsz. Íme egy példa:

ÁLLÍTÁS: „Azt mondták nekem, hogy önök bajban vannak a megyei egészségügyi hatósággal.”

CÁFOLAT: „Íme a nemrég kiadott közegészségügyi bizonyítványunk és egy dicsérő levél az egészségügyi hatóságtól.” Bemutatja a bizonyítványt és a levelet.

Ennek eredményeként az, aki a híresztelést mondta neki, már nem hiteles többé, és nem lehet megbízni benne.

Ha bárki olyan kijelentést tesz neked, amiről meg tudod mutatni, hogy hamis, derítsd ki, hogy ki mondta neki, hogy a figyelmét arra a személyre irányítsd, és azután add meg a választ, ami bizonyítja, hogy hazugság.

ÁLLÍTÁS: „Hallom, nem vagytok házasok azzal a férfival, akivel együtt élsz.”

CÁFOLAT: „Ki mondta ezt neked?”

ÁLLÍTÁST TEVŐ: „Elfelejtettem.”

CÁFOLÓ: „Nos, ha majd eszedbe jut, mutatok neked valami bizonyítékot.”

ÁLLÍTÁST TEVŐ: „Hát, egy férfi volt...”

CÁFOLÓ: „Ki?”

ÁLLÍTÁST TEVŐ: „Lüke Józsi.”

CÁFOLÓ: „Rendben. Itt a házassági anyakönyvi kivonatom. Egyébként ki a csuda ez a Lüke Józsi?”

Most Lüke Józsi az, akit rejtély övez. Hogy lehet az, hogy hazudik? Miért hazudik rólad? Származik valami előnye abból, hogy ezeket a hazugságokat terjeszti?

Ha nincs nálad a dokumentum, de meg tudod szerezni, azt mondhatod: „Te megmondod a nevét annak, aki ezt mondta neked, és legközelebb, amikor találkozunk, valami nagyon érdekeset mutatok neked ezzel kapcsolatban.”

És gondoskodj róla, hogy megszerezd a dokumentumot, és hogy újra találkozz az illetővel.

Ennek milliárdnyi változata van.

Valaki azt mondja neked: „Nem fog repülni.” Ezután te mégis felrepíted. Valaki azt mondja neked: „Üres a hely.” Te megmutatod neki, hogy tele van.

A lényeg a bármilyen formában bemutatott bizonyíték.

Csak azokat az állításokat vond kétségbe, amelyekről be tudod bizonyítani, hogy hamisak, bármilyen beszélgetés során a többit hagyd figyelmen kívül.

Cáfolj meg minden híresztelést

Nemlegesen megfogalmazott dolgokat majdhogynem lehetetlen bebizonyítani. Például: „Honnan tudjam, hogy nem dolgozol a CIA-nak (USA Központi Hírszerző Ügynökség)?” Hogyan tudod ezt bizonyítani? Nem húzhatsz elő egy orosz titkosrendőrségi jelvényt, mert az ugyanolyan rossz volna. Soha senki nem írt olyan dokumentumot, hogy „Tégla Béla nem tagja a CIA-nak”. Emellett semmi haszna, mivel ez tagadás. Ki hinné el?

Bár néha beválik, ha csak annyit mondasz: „Nem dolgozom nekik.”

De a helyes válasz egy nemlegesen megfogalmazott dologra, amiről nem tudod bizonyítékkal megmutatni, hogy nem úgy van, az, hogy „betöltöd a vákuumot” úgy, hogy beszélsz minden jó munkádról.

De néha-néha a nemlegesen megfogalmazott dolgokat is be tudod bizonyítani. Ha kábítószer-csempészéssel gyanúsítanak, megmutathatod, hogy egy droghasználat ellen küzdő csoport tagja vagy. Egy olyan állítás, amely bizonyítja, hogy valami hazugság, hiteles kell, hogy legyen, vagyis hihető, igazságként elfogadható.

Millió különféle módja van, ahogy ezt alkalmazhatod valami megcáfolására. Az alapvető dolog az, hogy ne legyél a híresztelt dolog, vagyis amivel gyanúsítanak, de amit nem tettél, és legyél képes ezt gyorsan bizonyítani.

Folytasd a vákuum betöltését

Nagyon fontos, hogy folyamatosan jó munkákat végezz, és adj ki bármilyen anyagot, amely terjeszti a jó híreket a tevékenységeidről.

Információs anyagokat, brosúrákat, sajtóközleményeket, saját újságot és magazint – ezeket és még sok hasonlót – kell biztosítani olyan információkkal, amelyek mutatják a saját identitást, mindent, ami megérteti és ismertté teszi a tevékenységeidet.

Ezeket a brosúrákat és más anyagokat terjesztve vagy felhasználva ismertté teszed a saját jól végzett munkáidat.

És emellett végezned is kell jó munkákat. Láthatónak kell lenned, legalább a jó munkáidon és tetteiden keresztül.

Tehát public relations termékek folyamatos és igazsághoz hű áradatát kell kiküldeni. Ezeknek a daraboknak ügyesen kell kommunikálniuk a helyes adatokat, amelyeket ismertté kell tenni.

Azután egy napon nincs többé ellenség.

És remek a hírneved.

Lehetnek még más támadások, de ekkor már kisebb tüzekként kezelheted őket, nem pedig úgy, mintha egy egész erdő állna lángokban.

Láthatod, hogy a fekete propaganda egy rejtett támadás, amely rágalmazást és hazugságokat használ, hogy meggyengítse vagy elpusztítsa egy személy, vállalat vagy nemzet jó hírét.

Az, hogy egy személyt (vagy egy csoportot vagy nemzetet) védelmezni kell, amikor rossz híresztelések terjednek, azt mutatja, hogy biztosan van ott valami jó. Azok, akiknek a védelmében senki sem emel szót, általában csak a megrögzött bűnözők, az olyan személyek vagy csoportok, amelyekről senki sem tud valami kedvezőt mondani.

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy kiállj egy ilyen támadást, de határozottan segít.

De még ha tényleg tökéletes volnál is, az nem védene meg. A történelem során majdnem minden szentről elmondható, hogy éppen rájuk irányultak az ilyen támadások. És a legtöbbjük belehalt.

Az igazi megoldás bármilyen híresztelés vagy pletykahadjárat kezelésére és a jó munkáid ismertté tételére a public relations módszereinek szakértő alkalmazása.

Ahhoz, hogy bármiben szakértő legyél, ismerned kell a dolgot, tapasztaltnak kell lenned benne, és csinálnod kell.

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz le kell zárnod minden korábbi lépést ezen a tanfolyamon. Az utolsó befejezetlen lépés:
MEGJEGYZÉS: Több válaszod is helytelen volt. A folytatáshoz olvasd el újra ezt a cikket – –, majd újból teszteld a tudásod.