Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man hanterar rykten och viskningskampanjer

Det kan förekomma att ens anseende (vad andra tycker om en) skadas av dåliga rykten. Resultatet av detta skulle vara att andra människor får en felaktig uppfattning om en och kanske känner att de inte är överens med en längre. I deras ögon är man mindre verklig än man var innan de hörde dåliga saker om en. Så ens relationer med andra kan bli mindre vänskapliga.

Det är meningen att bra public relations ska åstadkomma ”bra arbeten väl offentliggjorda”. Men om någon sprider falska och skadliga rykten om en skulle det resultera i det motsatta, vilket skulle vara ”dåliga arbeten felaktigt offentliggjorda”.

Ta till exempel en restaurangchef som berättar lögner för sina kunder om den nya restaurangen som precis öppnat tvärs över gatan, och säger att de har lägre priser för att de köper billigare och mindre hälsosamma ingredienser, så deras mat kan göra folk sjuka. Detta är inte sant och han sprider falska rykten om den andra restaurangen.

Ibland kan en person försöka strunta i falska rykten som någon sprider om honom. Han kanske har accepterat detta som en del av livet och tror att det helt enkelt är så det är och att man inte kan lita på den mänskliga naturen. Eller så kanske han verkligen har ansträngt sig för att försvara sitt rykte. Men om han inte var bra på att handskas med public relations, skulle kanske hans förnekanden bara göra saker och ting värre.

Förtal (uttalade falska påståenden om någon som är skadliga) händer inte bara celebriteter och andra välkända personer. Rykten och lögner kan göra livet mycket otrevligt i vilken grupp som helst.

Vad gör man när man utsätts för sådana angrepp på ens goda namn eller namnet på ens grupp eller verksamhet?

Det finns standardmässiga public relations-lösningar på detta problem som du måste känna till och använda om den här typen av problem någonsin uppstår. Detta är standardmässiga lösningar eftersom handlingarna är mycket bra och de kan fungera gång på gång för att hjälpa dig uppnå vad du har föresatt dig att göra. Och i det här fallet vill du återställa det goda ryktet för din grupp, din verksamhet eller för dig själv.

För det första är det viktigt att förstå vad man har att göra med.

”Svart propaganda” är det uttryck som används för att beskriva de metoder som används för att förstöra anseendet för eller allmänhetens tilltro till personer, företag eller nationer. Med svart menas dålig eller förringande (förolämpande eller som uttrycker brist på respekt), och propaganda är det att sprida påståenden eller idéer som påverkar människor till att tänka på ett visst sätt.

Metoden svart propaganda försöker försämra en persons, ett företags eller en nations rykte så till den grad att de förvägras alla rättigheter genom ”allmän överenskommelse” bland majoriteten människor i det berörda området. Det är sedan möjligt att förgöra personen, företaget eller nationen med en mindre attack om den svarta propagandan i sig inte redan har åstadkommit detta.

Det har inte funnits någon effektiv eller enkel metod för att stoppa bruket av svart propaganda. Svårigheterna och kostnaderna för att stämma någon för ärekränkning (det att förstöra någons anseende) och förtal (illasinnade och lögnaktiga påståenden) gör vem som helst till en potentiell måltavla för en sådan kampanj.

Det enda man behöver är en fiende. Och det finns få män i historien som inte har haft fiender.

Det finns människor inom olika områden i samhället som inte förstår särskilt mycket och som tycker om att sprida ärekränkande rykten till andra människor som i sin tur sprider dem till andra. I ett samhälle där många människor inte är läs- och skrivkunniga eller bara förstår några få ord, är mycket kunskap inte tillgänglig för dem och mycket av vad som sägs till dem förstår de inte.

Detta är inte bara en situation som berör de som inte kan läsa och skriva.

Vad de inte förstår fyller de i genom att bara hitta på saker som faktiskt inte hände. Sådana personer inte bara lyssnar på förtal, utan förvränger det dessutom och gör det ännu värre. På detta sätt kan ett rykte som inte är grundat på sanning gå igenom ett samhälle.

När många sådana rykten existerar och fortsätter och fortsätter, kan man misstänka en ”viskningskampanj”. Termen ”viskningskampanj” betyder en organiserad spridning av dåliga rykten om en person. Termen kommer från idén om en vind som verkar ha ett dåligt inflytande varhelst den blåser och inte verkar ha någon källa.

Svart propaganda använder villigheten hos sådana människor att föra vidare lögner och göra dem ännu värre.

En stor del svart propaganda är mer djärv och förekommer öppet i oansvariga eller i hemlighet styrda tidningar och radio och tv.

Men till och med efter det att en dålig artikel eller ett inslag har tryckts eller sänts i radio eller tv är ”viskningskampanjen” beroende av svart propaganda-makare för att sprida förtalet igenom samhället.

Så varje person är i riskzonen.

Du kan komma att frukta att dåliga saker sägs om dig, din grupp eller din verksamhet. Om det ser ut som att en viskningskampanj har riktats mot dig, kanske du vill dra dig tillbaka, bli mindre aktiv och sträcka dig ut i mindre grad.

Detta gäller i lika hög grad för företag och till och med för nationer.

Så om man inte vet hur man ska handskas med en sådan attack, kan man faktiskt känna sig ganska eländig och bli sjuk.

Lagen om utelämnade data

Det finns en naturlag (sakliga uttalanden baserade på observation) som olyckligtvis gynnar svart propaganda.

NÄR DET INTE FINNS DATA TILLGÄNGLIGA, HITTAR MÄNNISKOR PÅ DEM.

Utelämnat betyder att någonting som borde ha funnits där saknas eller har inte nämnts eller inte inkluderats.

Ett vakuum (fullständigt tomrum) har en benägenhet att fylla sig självt. Forna tiders filosofer sade att ”naturen avskyr tomrum”. Faktum är att det omgivande trycket flödar in i ett område utan något tryck.

På samma sätt förhåller det sig med en person, ett företag eller en nation. Så här går det till:

När lögner sägs om en person kanske han vill dra sig tillbaka och inte tala om det. Detta tenderar att dra in fler och fler problem och dåliga nyheter. Personen vill sedan inte ge ut några nyheter eller någon information som skulle kunna stoppa lögnerna. Följden blir att han börjar bli ett mysterium för andra. Så folk kanske börjar hitta på saker eftersom de inte hör det från personen själv.

Detta gäller för personer, företag och nationer.

Det är i sådana fall public relations blir en verklig nödvändighet.

I grund och botten är public relations konsten (färdigheten eller förmågan) att göra bra arbeten väl kända.

Det är ett ödesdigert misstag att tro att bra arbeten talar för sig själva. Det gör de inte. De måste publiceras. De måste marknadsföras på bred front och göras kända.

Det är vad public relations är, och detta är anledningen till att den existerar – att fylla detta tomrum av utelämnad information. När en person är mitt i en svart propaganda-kampanj är normala kommunikationskanaler (sätt att kommunicera, såsom tidningar, radio och tv) ofta stängda för honom. Massmedia kommer inte att publicera positiva artiklar, därför att svart propaganda-kampanjen använder massmedia för att sprida lögnerna och den falska informationen. Alla som tror att massmedia kommer att hjälpa dem är tokiga, eftersom massmedia arbetar för de människor som har pengar och makt och som tänker förstöra anseendet för den person som angrips med svart propaganda-kampanjen.

”Auktoritativa” uttalanden, såsom de dåliga nyheter och lögner som framförs i media, blockerar för sanningen att bli känd. Så public relations-folk måste vara mycket skickliga i sina hanteringar när de ska hantera svart propaganda.

Hanteringen

När man inte utkämpar en strid mot svart propaganda är public relations en lätt sak.

Man kanske anställer en reporter som sätter igång med att tänka ut idéer och ge ut pressreleaser (skrivna artiklar och nyheter). Det är därför reportrar ofta uppfattas som public relations-folk, men det är de inte.

Men när en svart propaganda-kampanj används mot en, förvrängs ens nyhetsreleaser eller avvisas och det är slutet på det.

Det finns mycket mer om konsten public relations än detta.

Detta är några av de regler som gäller:

Fyll tomrummet

Först av allt, sluta dra dig tillbaka. I public relations har det bevisats, utan några som helst tvivel, att för att hantera svart propaganda är det som fungerar bäst att få ut information. Att inte säga någonting kan tyckas vara modigt eller ärofullt av en person, men i public relations är det ödesdigert.

Att bara förneka något är inte särskilt effektivt, eftersom det skulle kunna användas mot en som någon slags bekräftelse, som om lögnen faktisk var sann. Till exempel om dåliga rykten har spridits om en person vilka säger att han inte borde anställas för att han tappar humöret mot andra medarbetare, kommer personen förmodligen att få det svårt att få andra att tro på honom om han bara förnekar detta genom att säga: ”Nej, jag förlorar inte mitt humör mot andra medarbetare.”

Man behöver inte tillkännage eller sprida problem, såsom att berätta för alla på sitt kontor eller i sin grupp om någon dålig nyhet. Man ska aldrig göra det. Faktum är att public relations-folk ofta skapar problem genom att bryta mot detta.

Men tro inte att detta betyder att ”tystnad är nödvändig”. Man måste hitta en säker plats från vilken man kan uttala sig.

Använd varenda kommunikationskanal du kan för att uttala dig, såsom tv, radio, tidskrifter, informationsblad, gruppmöten, offentliga evenemang, presentationer osv. – varje ställe där ditt budskap har framförts på ett ärligt och positivt sätt. Men försök inte använda kommunikationskanaler som kommer att försämra det du säger när de upprepar det, såsom varje media som driver på svart propaganda-kampanjen.

En annan sak man måste känna till är att man inte ska stanna kvar på samma ämne som man angrips på.

Här är ett exempel på att uttala sig utan att förneka den falska informationen, eftersom att förneka skulle ha effekten att få det att verka sant. Svara istället med ett kort uttalande som bevisar att det andra påståendet är felaktigt eller falskt:

PÅSTÅENDE: ”Jag läste att ditt företag gick i konkurs förra månaden.”

SVAR: ”Herregud. Tala inte om det! Men om vi inte hade kommit ur det där kontraktet med ett annat företag skulle vi definitivt ha gått i konkurs. Det var ett himla gräl i styrelserummet. Men Jones vann. Han sa: ’Jag tänker inte skriva på det!’ Han nästan slet styrelseordföranden i stycken. Det var ett himla gräl. Det verkar som vi har 80 miljoner nedgrävda någonstans – och Jones är ansvarig för det och tänker inte vika en tum.”

Personen som nämnde ryktet har nu beslutat sig för att ni trots allt inte har gått i konkurs. Han har fått data. Tomrummet har fyllts med en historia om grälande chefer och att företaget har 80 miljoner i reserver.

Motbevisa falska data

Det är här man fullständigt motbevisar det falska påståendet, med hjälp av dokument eller genom en demonstration. Man måste ha en samling dokument eller kunna demonstrera eller ha någonting att visa fram. Här är ett exempel:

PÅSTÅENDE: ”Jag hörde att du fått problem med hälsovårdsnämnden.”

SVAR: ”Här är ett nyligen utgivet hygienintyg och ett brev med lovordande från hälsovårdsnämnden.” Visar intyget och brevet.

Resultatet av denna åtgärd är att personen som sade ryktet till honom inte längre är trovärdig och inte går att lita på.

När någon påstår något till en som man kan visa är falskt, ta reda på vem som sade det så att du sätter hans uppmärksamhet på den personen, och ge sedan ditt svar som bevisar att det är en lögn.

PÅSTÅENDE: ”Jag har hört att du inte är gift med han du bor ihop med.”

SVAR: ”Vem har sagt det?”

DEN SOM PÅSTÅR: ”Det har jag glömt.”

DEN SOM SVARAR: ”Kom ihåg vem det var så ska du få det svart på vitt.”

DEN SOM PÅSTÅR: ”Tja, det var en man ...”

DEN SOM SVARAR: ”Vem?”

DEN SOM PÅSTÅR: ”Nisse Svensson.”

DEN SOM SVARAR: ”Okej. Här är min vigselattest. Vem är den där Nisse Svensson, förresten?”

Nu är det Nisse Svensson som är mysteriet. Hur kommer det sig att han ljuger? Varför ljuger han om dig? Tjänar han någonting på att sprida dessa lögner?

När man inte har dokumentet men kan skaffa fram det, kan man säga: ”Ge mig namnet på han som sa det så ska jag visa dig något mycket intressant om det nästa gång vi träffas.”

Och se till att verkligen skaffa fram dokumentet och träffa honom igen.

Det finns en miljard varianter.

Någon säger till dig: ”Det kommer inte att kunna flyga.” Sedan flyger du det. Någon säger till dig: ”Stället är tomt.” Du visar honom att det är fullt.

Vad det handlar om är bevis i vilken form som helst.

I varenda konversation man har ifrågasätter man bara de påståenden man kan bevisa är falska och ignorerar resten.

Motbevisa varje rykte

Att motbevisa negativa yttranden är nästan omöjligt. Till exempel: ”Hur vet jag att du inte jobbar för CIA (USA:s Central Intelligence Agency)?” Hur bevisar man det? Man kan inte gärna plocka fram en bricka från ryska säkerhetstjänsten, eftersom det vore lika illa. Ingen har någonsin skrivit ett dokument med texten: ”Björn Örn är inte medlem av CIA.” Dessutom skulle det vara lönlöst eftersom det är ett förnekande. Vem skulle tro på det?

Fast att bara säga: ”Det gör jag inte” kommer ibland att fungera.

Men det rätta svaret på ett negativt yttrande, något som man inte har några bevis på inte är fallet, är att ”fylla tomrummet” genom att tala om allt bra arbete man har utfört.

Och då och då kan man bevisa ett negativt yttrande. Om man är anklagad för narkotikasmuggling skulle man kunna visa att man är medlem av en grupp som bekämpar drogmissbruk. Påståendet som bevisar att någonting är lögn måste vara trovärdigt och kunna accepteras som sant.

Det finns miljoner olika sätt man kan tillämpa detta för att motbevisa något. Poängen är dock att inte vara det som ryktet säger man är, dvs. att man faktiskt inte gjort det man har anklagats för, och att snabbt kunna bevisa det.

Fortsätt att fylla tomrummet

Det är mycket viktigt att man kontinuerligt producerar bra arbeten och får ut vilket material som helst som sprider de goda nyheterna om ens aktiviteter.

Flygblad, broschyrer, pressreleaser, ens egen tidning och tidskrift, dessa och många fler saker måste förses med informationen som visar ens identitet (vem man är), allt för att göra ens aktiviteter förstådda och kända.

Genom att distribuera eller använda dessa broschyrer och annat material, offentliggör man sina egna bra arbeten.

Och man måste också åstadkomma bra arbeten. Man måste vara synlig, åtminstone genom sina goda arbeten och handlingar.

Så en ständig och sanningsenlig ström av public relations-saker måste skickas ut. Dessa saker måste skickligt kommunicera korrekt information som måste göras känd.

Och en vacker dag finns det ingen fiende.

Och man har ett gott anseende.

Det kan förekomma andra angrepp, men nu kan man ta itu med dessa som småbränder och inte som en hel skogsbrand.

Man kan se att svart propaganda är ett dolt angrepp med förtal och lögner i ett försök att försvaga eller förstöra ryktet för en person, ett företag eller en nation.

Att en person (eller grupp eller nation) måste försvaras när dåliga rykten sprids, visar att det måste finnas någonting gott. Vanligtvis är det bara de fullkomliga brottslingarna, människor eller grupper som ingen kan säga något fördelaktigt om, som inte har någon som talar till deras försvar.

Man behöver inte vara perfekt för att motstå ett sådant angrepp, men det hjälper definitivt.

Men även om man var perfekt, skulle det inte vara något försvar. Nästan alla helgon i historien har varit de som sådana angrepp har riktats mot. Och de flesta av dem dog av det.

Det korrekta sättet att hantera alla rykten eller viskningskampanjer och göra sitt goda arbete känt är att skickligt tillämpa metoderna för public relations.

För att vara skicklig på någonting, vad som helst, måste man vara kunnig och erfaren i det och man måste göra det.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.