Let us know how it is going
6.‎1 OLVASD EL A CIKKET

Hogyan orvosoljuk a tanulás harmadik akadályát,
a meg nem értett szót

Egy meg nem értett szó mindaddig meg nem értett marad, ameddig nem tisztázod a szó jelentését.

Egy szót úgy tisztázol, hogy kikeresed a jelentését egy szótárban, és teljes megértést szerzel a szóról.

Miután utánanéztél a szó összes meghatározásának, és teljesen érted azt a szót, és tudod, hogyan kell használni, ezt a szót tisztázott szónak nevezhetjük. Ez azért van, mert a jelentése és a használata tiszta a számodra, és nincs semmi a szóval kapcsolatban, amit nem értesz.

Pontos követendő lépései vannak annak, hogy hogyan tisztázz egy olyan szót, amellyel a tanulmányaid során találkozol, és nem érted.

Egy szó tisztázásának lépései

1. Legyen nálad egy jó szótár, amely elérhető a számodra, miközben olvasol, hogy kikereshesd minden olyan szó jelentését, amelyet nem teljesen értesz. A jó szótár nem tartalmaz nehéz szavakat a meghatározásokon belül. A jó szótár lehetővé teszi, hogy anélkül tisztázz egy szót, hogy ennek során sok másiknak is utána kellene nézned.

2. Amikor belefutsz egy olyan szóba vagy jelbe, amelyet nem értesz, keresd meg a szótáradban. Ha egynél több jelentése van felsorolva, gyorsan nézd át a meghatározásokat, hogy megtaláld azt, amelyik a legjobban odaillik, illetve a legjobban elmagyarázza a szót abban a szövegkörnyezetben, amelyben a szót használták. A szövegkörnyezet azt a szövegrészt vagy azokat a szavakat jelenti, amelyek egy bizonyos szó előtt vagy után vannak, és segítenek értelmezni annak teljes jelentését. Például a „levél” szó szövegkörnyezete különbözik ebben a két mondatban, és amint látod, a mondat segít értelmezni, hogy mit jelent a szó:

1. Sok levél volt a postaládában.

2. Lehullott egy sárga levél a fáról.

Olvasd el a helyes szövegkörnyezetbe illő meghatározást, és teljesen értsd meg. Például lehet, hogy a szótárban a következőket találod:

levél: 1. írásos üzenet, amelyet általában
borítékba tesznek, és leragasztanak.
2. növények általában vékony, lapos, zöld része,
amely többnyire ágból vagy szárból nő ki,
és amely a növény táplálását végzi.

A szótárak általában példákat is megadnak arra, hogy a szót hogyan használjuk mondatban. De ahhoz, hogy tisztázd a szót, neked magadnak kell mondatokat alkotnod ezzel a szóval, amíg el nem éred, hogy már a) teljesen érted, b) kényelmesen tudod használni, és c) világos megértésed van ennek a szónak a jelentéséről.

Amikor teljesen értesz egy szót, nem kell gondolkodnod rajta. Egyszerűen csak tudod. Tíz vagy több mondatot is megkívánhat az, hogy teljes megértést szerezz erről a szóról.

3. A következő lépés az, hogy tisztázd ennek a szónak minden más meghatározását, amely meg van adva. Olvasd el a meghatározást, és tisztázz mindent a megadott jelentésben, amit nem értesz. Használd a szót ebben a jelentésében jó néhány mondatban, amíg meg nem érted. Utána vedd a következő meghatározást, olvasd el, és használd mondatokban.

Folytasd így, és tisztázd mondatokban mindegyik meghatározást, amely meg van adva, amíg teljes megértésed nem lesz mindegyikről. Amikor egy szónak több különböző jelentése van, nem mondhatod, hogy teljesen érted a szót, ha csak egyetlen jelentést tisztáztál. Akkor is képesnek kell lenned a szó megértésére, amikor ismét látod, de egy másik jelentésében. Tehát tisztázd mindegyik meghatározást, amely meg van adva.

4. A következő teendő a szó eredetének tisztázása. Ez azt jelenti, hogy honnan származik a szó. Annak ismerete, hogy honnan származik a szó, segíteni fog abban, hogy alapvető megértést nyerj a szóról.

5. Az általad használt szótár idiómák meghatározását is tartalmazhatja. Az idióma olyan összetartozó szavak csoportja, amelyek együttes jelentése más, mint amit az egyes szavak szokásos jelentése sugallna. Például a megakad rajta a szeme egy idióma, amely azt jelenti, hogy „felfigyel rá”. Ha idiómák is meg vannak adva a szótárban ahhoz a szóhoz, amelyet kikerestél, olvasd el őket, és használd mindegyiket mondatokban, amíg meg nem érted.

6. Tisztázz minden más információt a szóval kapcsolatban, ami esetleg meg van adva a szótárban, például az azzal kapcsolatos megjegyzéseket, hogy hogyan használjuk a szót, valamint a vele rokon értelmű szavakat. A rokon értelmű szavak olyan szavak, amelyeknek hasonló a jelentésük, de nem ugyanaz. Például a „karcsú” és a „sovány” rokon értelmű szavak.

7. Ha meg nem értett szót vagy jelet látsz az épp kikeresett szóhoz megadott meghatározásokban, idiómákban vagy rokon értelmű szavakban, azonnal tisztáznod kell a fent ismertetett eljárásmód alkalmazásával. Ezután térj vissza ahhoz a meghatározáshoz, amelyet eredetileg tisztáztál.

A szótárban használt jelek és rövidítések jelentése általában megtalálható a könyv elején, és itt megkeresheted. Viszont ha azon kapod magad, hogy sok időt töltesz a szavak tisztázásával vagy a jelek és rövidítések jelentésének kikeresésével, akkor szerezned kell egy egyszerűbb szótárt.

Íme egy példa arra, hogy a fenti lépések szerint hogyan kell tisztázni egy szót. Mondjuk, a következő mondatot olvasod: „Dezső maga építette a háza kéményét”, és nem vagy biztos benne, hogy mit jelent a „kémény” szó.

Megkeresed a szótárban a „kémény” szót, és átnézed a meghatározásait, hogy megtaláld azt, amelyik a leginkább beleillik a szövegkörnyezetbe. Ez a meghatározás így hangzik: „kürtő füstgázok kivezetésére a szabadba.”

Nem tudod biztosan, hogy mit jelent a „kürtő” szó, ezért kikeresed. A szótár azt írja, hogy a kürtő „füstelvezető csatorna, csőszerű nyílás”. Ez odaillik, és van értelme, ezért használod néhány mondatban, addig, amíg világos megértésed nem lesz róla.

A „kürtő” szónak ebben a szótárban más meghatározásai is vannak, így ezek mindegyikét tisztázod, és mondatokban használod.

Ezután nézz utána a „kürtő” szó eredetének.

Amikor már teljesen tisztáztad a „kürtő” szót, menj vissza a „kémény” szóhoz. Annak a meghatározásnak, hogy „kürtő füstgázok kivezetésére a szabadba”, most már van értelme, tehát addig mondasz a „kémény” szóval mondatokat, amíg világos megértésed nem lesz róla.

Azután tisztázod a többi meghatározást. Mondjuk, a szótárban van egy elavult (régi és többé már nem használatos) meghatározás és egy másik meghatározás, amelyről azt írja, hogy geológiai (a kőzetek és ásványok tudományával kapcsolatos). Mindkettőt kihagynád, ugyanis ezek nincsenek általános használatban.

Ezután tisztázod a „kémény” szó eredetét. Az eredete leírásában azt találod, hogy a görög „kaminosz” szóból ered, amelynek a jelentése „kemence”.

Ha a szóhoz megadnak rokon értelmű szavakat, használatra vonatkozó megjegyzéseket vagy idiómákat, akkor azokat is mind tisztáznod kell.

Ezzel ér véget a „kémény” szó tisztázása.

Így kell tisztázni bármilyen szót.

Egyszerű szavak

Amikor szavakat keresel ki és tisztázol egy szótárból, ne feledd, hogy nem csak a szokatlan szavakat vagy a technikai szavakat szokták a leginkább félreérteni.

Tanulók egy csoportján végzett tényleges tesztből az derült ki, hogy a leggyakrabban előforduló szavak, amelyek megakadályozták a megértést, olyan egyszerű szavak voltak, mint az „egy”, „a”, „van”, „mint”, „-val” stb.

Ahhoz, hogy ezeknek az egyszerű szavaknak a teljes jelentését megtudd, és hogy valódi megértést szerezz róluk, nagy szótárra van szükség. A kicsi szótárak, úgy tűnik, azt feltételezik, hogy „ezeknek az egyszerű szavaknak a jelentését mindenki tudja”, pedig sokan nem tudják.

Szinte hihetetlen, amikor azt látjuk, hogy egy olyan valaki, aki többéves tanulmányokat zárt le nagyon nehéz témákról az egyetemen, és diplomát szerzett, nem tudja, hogy mi a jelentése olyan szavaknak, mint a „vagy”, „is” vagy „egy”. Nehéz elhinni, de gyakran megtörténik. De amikor ez a tanuló utánanéz a szavak jelentésének, és megtalálja azoknak a szavaknak a jelentését, amelyeket nem értett meg, a többéves képzéséhez kapcsolódó rengeteg kérdés és zűrzavar átváltozhat bizonyossággá és megértéssé a tanultakkal kapcsolatban.

Mi a tisztázott szó?

A tisztázott szó olyan szó, amelyet a teljes megértés szintjéig tisztáztunk azáltal, hogy utánanéztük egy szótárban a szó minden egyes szokványos jelentésének, továbbá a szó minden olyan szaknyelvi vagy specializált jelentésének, amely a tanult tárggyal kapcsolatos.

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz le kell zárnod minden korábbi lépést ezen a tanfolyamon. Az utolsó befejezetlen lépés:
MEGJEGYZÉS: Több válaszod is helytelen volt. A folytatáshoz olvasd el újra ezt a cikket – –, majd újból teszteld a tudásod.