Let us know how it is going
6.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man råder bot på den tredje studiebarriären:
Det missförstådda ordet

Ett missförstått ord kommer att förbli missförstått tills man klarar upp betydelsen av det ordet.

Man klarar upp ett ord genom att slå upp dess betydelse i en ordbok och få en fullständig förståelse av ordet.

När man väl har slagit upp alla definitioner och fullständigt förstår ordet och vet hur man använder det, kan det ordet kallas uppklarat. Det är för att dess betydelse och användning är klara för en och det inte finns någonting om ordet som man inte förstår.

Här är de exakta stegen man följer för att klara upp ett ord man stöter på i sina studier som man inte förstår.

Stegen för att klara upp ett ord

1. Ha en bra ordbok nära dig och tillgänglig när du läser så att du kan slå upp betydelsen av alla ord du inte fullt förstår. En bra ordbok innehåller inga svåra ord i definitionerna. En bra ordbok gör det möjligt för dig att klara upp ett ord utan att behöva slå upp en massa andra ord också.

2. När du stöter på ett ord eller en symbol som du inte förstår letar du upp det/den i din ordbok. Om mer än en betydelse ges, tittar du snabbt över var och en av definitionerna och hittar den som passar bäst och som förklarar ordet i sammanhanget det användes. Sammanhang betyder orden eller korta avsnitt av ord som kommer före eller efter ett speciellt ord och som hjälper till att förklara dess fulla betydelse. Till exempel, sammanhanget av ordet ”slagträ” är, som du kan se, meningen som hjälper till att förklara vad ordet betyder:

Han plockade upp ett slagträ och slog till bollen.

Läs den definition som är tillämplig i det korrekta sammanhanget och försäkra dig om att du förstår den fullständigt. Till exempel kan en ordbok ange följande:

slagträ: en träpinne eller klubba som används
för att slå på en boll i olika sporter.

Ordböcker ger vanligtvis exempel på hur ett ord används i en mening. Men för att klara upp ordet måste du göra egna meningar där du använder det ordet tills a) du förstår det fullständigt, b) du är bekväm med att använda det och c) du har en klar förståelse av vad ordet betyder.

När du förstår ett ord fullständigt, behöver du inte tänka på det. Du bara vet det. Du kanske behöver göra tio meningar eller fler för att få en fullständig förståelse av ordet.

3. Nästa steg är att klara upp var och en av de andra definitionerna som ges av det ordet. Läs definitionen och klara upp allt i den betydelse som ges som du inte förstår. Använd ordet i den betydelsen i flera meningar tills du förstår det. Ta sedan nästa definition, läs den och använd det ordet i meningar.

Fortsätt på detta sätt tills du har klarat upp vart och ett av de givna definitionerna i meningar och har en fullständig förståelse av var och en av dem. När ett ord har flera olika betydelser, kan man inte klara upp bara en definition och säga att man fullständigt förstår ordet. Man måste kunna förstå ordet när man ser det igen med en annan betydelse. Så klara upp var och en av de givna definitionerna.

4. Därefter klarar man upp härledningen. Detta betyder var ordet kom ifrån. Att veta var ordet kom ifrån hjälper en att få en grundläggande förståelse av ordet.

5. Den ordbok man använder skulle också kunna innehålla idiom i definitionen. Ett idiom är en grupp ord som, när de används tillsammans, har en betydelse som skiljer sig från ordens vanliga betydelse. Till exempel: ”ge igen” är ett svenskt idiom som betyder ”hämnas”. Om det i ordboken ges några idiom för ordet man klarar upp, läser man dem och använder dem i meningar tills man har en förståelse av dem.

6. Klara upp all annan information om ordet som kan finnas i ordboken, såsom anmärkningar om hur det används och alla synonymer. Synonymer är ord som har en liknande betydelse men inte är samma. Exempel: ”smärt” och ”smal” är synonymer.

7. Om du stöter på ett missförstått ord eller symbol i någon av definitionerna, idiomen eller synonymerna för ett ord du klarar upp, måste du genast klara upp det genom att använda samma metod som anges ovan. Återvänd därefter till den definition som du ursprungligen höll på att klara upp.

Betydelsen av de symboler och förkortningar som används i en ordbok inkluderas vanligtvis i den främre delen av boken och man kan slå upp dem där. Men om man märker att man lägger ner mycket tid på att klara upp ord eller slå upp betydelsen av symboler eller förkortningar, bör man skaffa en enklare ordbok.

Här är ett exempel på hur man använder stegen ovan för att klara upp ett ord. Låt oss säga att du läser meningen ”Han försörjde sig på att rensa skorstenar”, och du inte är säker på vad ”skorstenar” betyder.

Du hittar ”skorsten” i ordboken och tittar igenom definitionerna för att hitta den som passar bäst i sammanhanget. I definitionen står det ”rör eller murad kanal som leder bort rök och förbränningsprodukter från en eldstad”.

Du är inte säker på vad ” förbränning” betyder, så du slår upp det. Ordboken säger: ”kemisk reaktion mellan syre och andra ämnen, vanligen under utveckling av värme eller eld.” Detta passar i sammanhanget, så du använder det i några meningar tills du har en klar förståelse av det.

”Förbränning” har också andra definitioner i denna ordbok, och du klarar upp och använder var och en i meningar.

Slå därefter upp härledningen för ordet ”förbränning”.

När du har klarat upp ordet ”förbränning” fullständigt går du tillbaka till ordet ”skorsten”. Definitionen ”rör eller murad kanal som leder rök och förbränningsprodukter från en eldstad” är nu begriplig, så du använder ordet ”skorsten” i meningar tills du har en klar förståelse av det.

Sedan klarar du upp de andra definitionerna. Låt oss säga att ordboken har en föråldrad (gammal och inte längre i bruk) definition och en annan definition som räknas som geologisk (som har att göra med studiet av stenar och mineraler). Du hoppar över båda dessa, eftersom de inte förekommer i allmänt språkbruk.

Nu klarar du upp härledningen av ordet ”skorsten”. Du finner i härledningen att ordet ”skorsten” ursprungligen kom från det lågtyska ordet ”schorstein”, som betyder ”murad eldstad med rökfång”.

Om ordet hade några synonymer, anmärkningar om språkbruk eller idiom, skulle också alla dessa klaras upp.

Därmed skulle uppklaringen av ordet ”skorsten” vara avslutad.

Det ovanstående är det sätt på vilket alla ord ska klaras upp.

Enkla ord

När man slår upp och klarar upp ord i en ordbok, ska man komma ihåg att det inte bara är de stora eller tekniska orden som är de mest missförstådda.

Ett faktiskt test på en grupp studerande upptäckte att de vanligaste orden som hindrade förståelse var enkla svenska ord, som till exempel ”en”, ”den”, ”finns”, ”sådan” osv.

För att få den fulla betydelsen av dessa enkla svenska ord, och för att få en verklig förståelse av dem, krävs det en stor ordbok. Små ordböcker verkar anta att ”alla vet innebörden av dessa små vanliga ord” – men många människor gör inte det.

Det är nästan ofattbart att någon som har fullbordat flera års studier i mycket svåra ämnen vid ett universitet, och tagit en examen, fortfarande inte vet betydelsen av ord som ”eller”, ”av” eller ”en”. Det är svårt att tro, men det händer ofta. Men när denna studerande slår upp och finner betydelser av ord han inte förstod, kan hans många års studier ändras från en massa frågor och förvirringar till en säkerhet och förståelse av vad han lärde sig.

Vad är ett uppklarat ord?

Ett uppklarat ord är ett ord som har klarats upp till en fullständig förståelse genom att man i en ordbok klarat upp var och en av de vanliga betydelserna av ordet plus eventuella tekniska eller specialiserade betydelser av det ordet som hänför sig till det ämne man studerar.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.