Let us know how it is going
6.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Oplossen van de Derde Studiebarrière:
Het Verkeerd Begrepen Woord

Een verkeerd begrepen woord blijft verkeerd begrepen, totdat je de betekenis van dat woord opheldert.

Je heldert een woord op door de betekenis ervan in een woordenboek op te zoeken en een volledig begrip van dat woord te krijgen.

Zodra je alle definities van een woord hebt opgezocht en je het woord volledig begrijpt en weet hoe het te gebruiken, kun je zeggen dat dat woord is opgehelderd. Dat komt omdat de betekenis en het gebruik ervan duidelijk voor je zijn en er niets meer over het woord is dat je niet begrijpt.

Er zijn exacte stappen voor het ophelderen van een woord waar je bij het studeren tegenaan loopt en dat je niet begrijpt.

Stappen voor het Ophelderen van een Woord

1. Zorg ervoor dat je een goed woordenboek in de buurt en beschikbaar hebt terwijl je aan het lezen bent, zodat je de betekenis van enig woord dat je niet volledig begrijpt, kunt opzoeken. Een goed woordenboek bevat geen moeilijke woorden in de definities. Een goed woordenboek zal je in staat stellen een woord op te helderen, zonder dat je hierbij ook een heleboel andere woorden moet opzoeken.

2. Wanneer je een woord of een symbool tegenkomt dat je niet begrijpt, zoek het dan op in je woordenboek. Als er meer dan één betekenis in staat, ga dan snel over de definities heen om díe definitie te vinden die het beste past en het woord uitlegt in de context waarin het werd gebruikt. Context betekent de woorden of korte delen met woorden die vóór of na een bepaald woord komen en die helpen om de volledige betekenis ervan uit te leggen. De context van het woord “tafel” is bijvoorbeeld anders in deze twee zinnen en, zoals je kunt zien, helpt de zin om uit te leggen wat het woord betekent:

1. Het eten stond op tafel.

2. De leerling moest de tafel voor de klas opzeggen.

Lees de definitie die van toepassing is op de juiste context en zorg ervoor dat je die volledig begrijpt. Een woordenboek zou bijvoorbeeld de volgende definities kunnen geven:

tafel: 1. meubel met horizontaal
blad op één of meer poten rustend. 2. een lijst of
tabel, zoals de tafels van
vermenigvuldiging.

Woordenboeken geven gewoonlijk voorbeelden van hoe een woord in een zin wordt gebruikt. Maar om het woord op te helderen, moet je zelf zinnen bedenken waarin je dat woord gebruikt totdat a) je het volledig begrijpt, b) je het gemakkelijk kunt gebruiken en c) je een duidelijk begrip van de betekenis van dat woord hebt.

Wanneer je een woord volledig begrijpt, hoef je er niet over na te denken. Je weet het gewoon. Je moet er misschien wel tien of meer zinnen mee maken om een volledig begrip van het woord te verkrijgen.

3. De volgende stap is om elk van de andere definities die er voor dat woord staan, op te helderen. Lees de definitie en helder alles op wat er in de betekenis staat dat je niet begrijpt. Gebruik het woord met die betekenis in meerdere zinnen, totdat je het begrijpt. Neem dan de volgende definitie, lees die en gebruik die in zinnen.

Ga hiermee door totdat je elk van de gegeven definities hebt opgehelderd en in zinnen hebt gebruikt en een volledig begrip van elk hebt verkregen. Wanneer een woord een aantal verschillende betekenissen heeft, kun je niet maar één definitie ophelderen en dan zeggen dat je het woord volledig begrijpt. Je moet in staat zijn het woord te begrijpen wanneer je het opnieuw ziet in een andere betekenis. Helder dus elk van de gegeven definities op.

4. Het volgende dat je moet doen, is het ophelderen van de afleiding. Dit betekent waar het woord vandaan is gekomen. Weten waar het woord vandaan kwam, zal je helpen om een fundamenteel begrip van het woord te krijgen.

5. Het woordenboek dat je gebruikt, zou idiomen in de definitie kunnen bevatten. Een idioom is een groep woorden of een uitdrukking, die een andere betekenis heeft dan wat de woorden in hun gebruikelijke betekenis suggereren. In het oog lopen is bijvoorbeeld een idioom dat “nogal opvallen” betekent. Als er enige idiomen in het woordenboek vermeld staan voor het woord dat je opzoekt, lees die dan en gebruik ze in zinnen totdat je een goed begrip van ze hebt.

6. Helder alle andere informatie over het woord op die in het woordenboek kan zijn opgenomen, zoals aantekeningen over hoe het wordt gebruikt (het gebruik ervan) en alle synoniemen. Synoniemen zijn woorden die dezelfde of een ongeveer gelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld “vlug” en “snel” zijn synoniemen.

7. Als je een verkeerd begrepen woord of symbool tegenkomt in een van de definities, idiomen of synoniemen van een woord dat je opzoekt, dan moet je het direct en volgens dezelfde procedure zoals hierboven vermeld ophelderen. Keer dan terug naar de definitie die je oorspronkelijk aan het ophelderen was.

De betekenis van symbolen en afkortingen die in een woordenboek worden gebruikt, zijn gewoonlijk voor in het boek opgenomen en je kunt ze daar opzoeken. Als je echter merkt dat je veel tijd besteedt aan het ophelderen van woorden of het opzoeken van de betekenis van symbolen of afkortingen, moet je een eenvoudiger woordenboek nemen.

Hier volgt een voorbeeld van het gebruik van de bovenstaande stappen voor het ophelderen van een woord. Laten we zeggen dat je de zin leest, “Gewoonlijk veegde hij schoorstenen voor zijn broodwinning”, en je bent er niet zeker van wat “schoorstenen” betekent.

Je vindt “schoorsteen” in het woordenboek en kijkt de definities door, om die definitie te vinden die van toepassing is. Er staat: “Een kanaal voor de rook of de gassen van een vuur.”

Je bent er niet zeker van wat “gassen” betekent, dus je zoekt dat op. Bij “gas” staat: “Stof die de vorm heeft van lucht.” Dat past en klinkt logisch, dus je gebruikt het in enkele zinnen, totdat je er een duidelijk begrip van hebt.

“Gas” heeft nog meer definities in dit woordenboek, die je allemaal opheldert en in zinnen gebruikt.

Zoek nu de afleiding van het woord “gas” op.

Wanneer je het woord “gas” volledig hebt opgehelderd, ga je terug naar “schoorsteen”. De definitie “Een kanaal voor de rook of de gassen van een vuur” is nu begrijpelijk, dus je gebruikt het woord “schoorsteen” in zinnen, totdat je er een duidelijk begrip van hebt.

Vervolgens helder je de andere definities op. Laten we zeggen dat het woordenboek een verouderde definitie geeft en nog een andere definitie waarbij wordt vermeld dat die geologisch is (te maken hebbend met de studie van gesteente en mineralen). Je slaat deze beide over, omdat ze niet in algemeen gebruik zijn.

Helder nu de afleiding van het woord “schoorsteen” op. Je vindt in de afleiding dat het woord oorspronkelijk kwam van het Friese “skoarje” dat “stutten” betekent.

Als het woord synoniemen had, aantekeningen over het gebruik van het woord of idiomen, dan zou ook dat allemaal moeten worden opgehelderd.

Dat zou het einde zijn van het ophelderen van het woord “schoorsteen”.

Dit is de manier waarop elk woord moet worden opgehelderd.

Eenvoudige Woorden

Je moet je bij het opzoeken en ophelderen van woorden in een woordenboek wel bedenken dat het niet alleen de moeilijke of de technische woorden zijn die het meest verkeerd worden begrepen.

Bij een feitelijke test op een groep studenten werd ontdekt dat de woorden die het vaakst begrip in een taal in de weg stonden, eenvoudige woorden waren zoals “een”, “de”, “bestaan”, “zulke”, enz.

Er is een groot woordenboek voor nodig om deze eenvoudige woorden volledig te definiëren en er een echt begrip van te krijgen. Kleine woordenboeken lijken er vanuit te gaan dat “iedereen wel weet wat de betekenis van deze kleine, gebruikelijke woorden is” – maar veel mensen weten dat niet.

Het is haast onvoorstelbaar dat iemand die afgestudeerd is aan een universiteit en vele jaren lang ingewikkelde onderwerpen heeft bestudeerd, toch niet weet wat “of”, “door” of “een” betekent. Het is moeilijk te geloven, maar het gebeurt vaak genoeg. Maar wanneer deze student de betekenis van de woorden die hij niet begrijpt opzoekt en vindt, kunnen zijn jaren van studie worden omgezet van een heleboel vragen en verwarringen in een zekerheid en een begrip van wat hij geleerd heeft.

Wat is een opgehelderd woord?

Een opgehelderd woord is een woord dat is opgehelderd tot een punt van volledig begrip, door elk van de gebruikelijke betekenissen van dat woord op te zoeken in een woordenboek, plus alle technische of gespecialiseerde betekenissen van dat woord die te maken hebben met het onderwerp dat je bestudeert.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.