Let us know how it is going
6.‎1 LES ARTIKKELEN

Botemiddelet for den tredje studiebarrieren:
Det misforståtte ord

Et misforstått ord vil være misforstått helt til man oppklarer betydningen av ordet.

Man oppklarer et ord ved å slå opp betydningen av det i en ordbok og få en full forståelse av det ordet.

Når du har slått opp alle definisjonene av et ord og du fullt ut forstår ordet, og du vet hvordan man bruker det, kan det ordet sies å være oppklart. Det er fordi dets betydning og bruk er klart for deg, og det er ingenting ved ordet du ikke forstår.

Her er de eksakte trinnene som skal følges for å oppklare ethvert ord du støter på i dine studier som du ikke forstår.

Trinn for å oppklare et ord

1. Ha en god ordbok for hånden mens du leser, slik at du kan slå opp betydningen av ethvert ord du ikke fullt ut forstår. En god ordbok inneholder ikke vanskelige ord i definisjonene av ordet. En god ordbok gjør det mulig for deg å oppklare et ord uten å måtte slå opp en masse andre ord.

2. Når du støter på et ord eller et symbol du ikke forstår, slå det opp i ordboken din. Hvis mer enn en betydning er listet, se raskt over definisjonene for å finne den som passer i sammenhengen der ordet ble brukt. Sammenheng betyr ordene eller korte avsnitt av ord som kommer før eller etter et bestemt ord, som hjelper med å forklare dets fulle betydning. For eksempel, sammenhengen i forbindelse med ordet «hund» er annerledes i disse to setningene og, som du kan se, hjelper setningen å forklare hva ordet betyr:

1. Han tok en hund for å gjøre innkjøpene.

2. Han så en hund løpe vekk.

Les definisjon som passer i den korrekte sammenhengen og vær sikker på du fullt ut forstår den. For eksempel kunne det stå det følgende i ordboken:

hund: 1. et pattedyr som holdes som kjæledyr og brukes til jakt m.m.
2. en liten håndvogn med fire hjul til å flytte tunge ting på.

Ordbøker gir normalt eksempler på hvordan et ord brukes i en setning. Men for å oppklare ordet må du selv lage egne setninger hvor du bruker det ordet til a) du forstår det fullt ut, b) du er komfortabel med å bruke det og c) du har en klar forståelse av betydningen av det ordet.

Når du fullt ut forstår et ord, behøver du ikke tenke på det. Du bare kjenner det. Du må kanskje lage ti eller flere setninger for å få en full forståelse av det ordet.

3. Det neste trinnet er å oppklare hver av de andre definisjonene av dette ordet. Les definisjonen og oppklar hva enn i den betydningen du ikke forstår. Bruk ordet i atskillige setninger med den betydningen inntil du forstår det. Oppklar så den neste definisjonen, les den og bruk den i setninger.

Fortsett på denne måten inntil du har oppklart hver av definisjonene i setninger og har en full forståelse av hver enkelt. Når et ord har flere forskjellige betydninger, kan man ikke bare oppklare én definisjon og si at man forstår ordet fullstendig. Man må være i stand til å forstå ordet når man ser det igjen i en annen betydning. Så oppklar hver av definisjonene som står der.

4. Det neste man skal gjøre er å oppklare derivasjonen. Det betyr hvor ordet kom fra. Å vite hvor ordet kom fra, vil hjelpe deg til å få en grunnleggende forståelse av ordet.

5. Ordboken du bruker kunne ha idiomer i definisjonen. Et idiom er en gruppe ord som, når de brukes sammen, har en mening som er annerledes enn de vanlige betydningene av ordene. Å «gi tål» er for eksempel et norsk idiom som betyr å «være tålmodig». Dersom det finnes idiomer i ordboken for ordet du slår opp, les dem og bruk dem i setninger inntil du har en forståelse av dem.

6. Oppklar enhver annen informasjon som er gitt om ordet, slik som anmerkninger om hvordan det brukes (dets bruk) og ethvert synonym. Synonymer er ord som har en lignende, men ikke den samme betydningen som et annet ord. For eksempel er «tynn» og «slank» synonymer.

7. Hvis du ser et misforstått ord eller symbol i definisjonen av et ord som du oppklarer, må du straks oppklare det og anvende den samme prosedyren som beskrevet ovenfor. Gå så tilbake til definisjonen du opprinnelig oppklarte.

Betydningen av symboler og forkortelser som brukes i en ordbok er vanligvis gitt foran i boken, og man kan slå dem opp der. Men dersom du finner at du bruker masse tid på å oppklare ord eller slå opp betydningen av symboler og forkortelser, bør du finne en enklere ordbok.

Her er et eksempel på å bruke de ovenstående trinnene til å oppklare et ord. La oss si at du leser setningen: «Han levde av å feie skorsteiner», og du er ikke sikker på hva «skorsteiner» betyr.

Du finner «skorstein» i ordboken, og ser gjennom definisjonene etter den som passer i sammenhengen. Definisjonen sier: «kanal for bortføring av røyk, murpipe».

Du er ikke sikker på hva «pipe» betyr, så du slår det opp. Ordboken sier at en pipe er «en rørformet gjenstand med hulrom». Det passer og gir mening, så du bruker det i noen setninger til du har et klart begrep om det.

«Pipe» har i denne ordboken andre definisjoner, og du ville oppklare alle og bruke dem i setninger.

Les så derivasjonen av ordet «pipe».

Når du fullt ut har oppklart ordet «pipe», gå tilbake til «skorstein». Definisjonen «kanal for bortføring av røyk, murpipe» gir nå mening, så du bruker den i setninger til du har en klar forståelse av den.

Deretter oppklarer du de andre definisjonene. La oss si at ordboken har en foreldet (gammel og ikke lenger i bruk) definisjon, og en annen definisjon som er markert som geologisk (har å gjøre med studiet av stein og mineraler). Du ville hoppe over disse siden de ikke er i alminnelig bruk.

Oppklar nå derivasjonen av ordet «skorstein». Du finner at «skorstein» opprinnelig trolig kom fra det lavtyske ordet «schorsten», trolig av «schore», som betyr «ovn».

Hvis ordet hadde hatt noen synonymer, merknader om bruken eller idiomer, ville du også oppklare disse.

Det ville være slutten på oppklaringen av «skorstein».

Dette er måten ethvert ord skal oppklares på.

Enkle ord

Når man slår opp og oppklarer ord i en ordbok, husk at det ikke bare er de store ordene eller de tekniske ordene som er de mest misforståtte.

En prøve som ble foretatt på en gruppe studenter fant at de hyppigst forekommende ordene som forhindret forståelse var enkle ord, så som «en», «den», «finnes», «slik» osv.

For å få den fulle betydningen av disse enkle ordene, og for å få en virkelig forståelse av dem, kreves det en stor ordbok. Små ordbøker ser ut til å gå ut fra at «alle vet hva disse små vanlige ordene betyr» – men mange mennesker vet det ikke.

Det er nesten utrolig å se at en person som har avsluttet mange års studier av meget vanskelige emner på et universitet og har bestått en universitetseksamen, likevel ikke vet hva ord som «eller», «ved» eller «en» betyr. Det er vanskelig å tro, men det skjer ofte. Men når denne studenten slår opp og finner betydningene av ordene han ikke forstod, kan hans mange studieår endres fra en masse spørsmål og forvirringer til en sikkerhet og forståelse av det han lærte.

Hva er et oppklart ord?

Et oppklart ord er et som har blitt oppklart frem til punktet av fullstendig forståelse, ved å oppklare hver og en av de vanlige betydningene av det ordet, pluss enhver teknisk eller spesialisert betydning av det ordet som angår emnet man studerer.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.