Let us know how it is going
4.‎1 OLVASD EL A CIKKET

Programcélkitűzések írása

Amikor célkitűzéseket írunk egy programhoz, néhány szempontot észben kell tartanunk. E szempontok használata segíteni fog a programjaink elvégzésében és a terveink valóra váltásában.

Az egyik szempont az, hogy a program első célkitűzése egy termelési célkitűzés kell, hogy legyen. Ez a célkitűzéstípus dolgok mennyiségét szabja meg, rendszerint az idővel összefüggésben. Példa egy termelési célkitűzésre: „Minden felvételi értesítő kipostázva a jövő őszi hallgatóknak április 15-ig.”

De bár igaz, hogy az első célkitűzés termelési célkitűzés kell, hogy legyen, nem tudunk egy tisztán termelési célkitűzést írni. Ennek oka, hogy valakinek meg is kell csinálnia a célkitűzést. És mihelyt van ott valaki, hogy megcsinálja, már elkezdtük megszervezni a dolgokat. Tehát némi szervezésnek lennie kell mindjárt az elején.

Például a fenti termelési célkitűzés esetén, mondjuk, csak egyetlen ember van, aki el tudná végezni a felvételi értesítők kipostázását, de tudjuk, hogy minden értesítő április 15-ig való kipostázásához szükség van még két főre. Tehát hozzá kell tennünk egy célkitűzést a programhoz, hogy szerezni kell még két embert, hogy ők is ezeknek az értesítőknek a kipostázásán dolgozzanak.

Így az első célkitűzés az lesz, hogy aki már ott van, kezdje el intézni a levelek írását és kipostázását. A második célkitűzés pedig az lesz, hogy több embert kell állítani erre a munkára. Máskülönben a termelés nem folytatódna.

Tehát azonnali szervezés kell, amely termelést hoz majd létre.

A célkitűzéseknek befejezhetőknek (megcsinálhatóknak, elvégezhetőknek, lezárhatóknak) kell lenniük.

Néha esetleg látunk egy úgy megírt célkitűzést, hogy valójában nem befejezhető. Ez általában azért történik, mert egy ilyen célkitűzés nem ad meg egy konkrét cselekvést, amelyet valaki meg tud tenni.

A „Tarts fenn barátságos viszonyt a környezettel” jellegű célkitűzés nem végeztet el egy személlyel egy cselekvést, tehát nem befejezhető.

Ha a célkitűzés valahogy így szólna: „Látogasd meg Mrs. Smitht és Mr. Jonest, és mesélj nekik a...”, és így tovább, ez egy olyan cselekvés, amelyet meg lehet CSINÁLNI.

A célkitűzéseknek befejezhetőknek kell lenniük – megcsinálhatóknak, elvégezhetőknek, lezárhatóknak. A programjaink nagyobb eséllyel valósítják meg azt, amit el akarunk érni velük, ha a program célkitűzéseit be lehet fejezni.

Miután megtanultad a célkitűzések típusait, és hogy hogyan kell megírni őket, most már összeteheted ezeket a célkitűzéseket, és egész programokat írhatsz.

Az alábbiakban találni fogsz két mintaprogramot. Ezekben megvannak a különféle célkitűzéstípusok, amelyekből egy standard program áll. Azt is mutatják, hogyan rendezzük el a célkitűzéseket, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, és helyes sorrendben legyenek.

Mindkét mintaprogramnak konkrét célja van. Az első programmal megtanulod, hogyan használjuk a célkitűzéseket, és hogyan kell végezni egy programot. A második programmal tanulni fogsz a termelésről.

E két program elvégzésével, célkitűzésről célkitűzésre, látni fogod, hogy a lépésről lépésre elrendezett célkitűzések hogyan teszik a teendőket könnyűvé és működőképessé. Látni fogod a különböző célkitűzéstípusokat is, és hogy hogyan működnek együtt.

Miután elvégezted őket, képes leszel megírni és végrehajtani a saját programjaidat. Ez világosan meg fogja mutatni, hogy hogyan valósíthatod meg a céljaidat.

1-es mintaprogram

Cél: Megtanulni, hogyan kell használni a célkitűzéseket, és hogyan kell egy programot elvégezni.

Fő célkitűzés: Elvégezni.

Elsődleges célkitűzés:

1. Olvasd végig a programot egyszer, utána pedig végezd el az összes célkitűzést.

Létfontosságú célkitűzések:

1. Légy becsületes ennek elvégzésével kapcsolatban.

2. Végezd el az egészet.

3. Pipáld ki mindegyiket, ahogy kész vagy vele.

Működési célkitűzések:

1. Vedd le a jobb cipőd. Nézd meg a talpát. Figyeld meg, mi van rajta. Vedd vissza.

2. Menj el vizet inni.

3. Vegyél elő egy papírlapot. Rajzolj rá három koncentrikus kört (egymáson belül rajzolt köröket, amelyeknek ugyanaz a középpontjuk). Fordítsd meg, hogy lefelé nézzen. Írd a neved a hátuljára. Tépd össze, és a darabokat tedd egy könyvbe.

4. Vedd le a bal cipőd. Nézd meg a talpát. Figyeld meg, mi van rajta. Vedd vissza.

5. Menj, keress valakit, és köszönj neki. Térj vissza, és írj egy üzenetet magadnak arról, hogy hogyan fogadták.

6. Vedd le mindkét cipőd, üsd össze a sarkukat háromszor, és vedd vissza őket.

7. Készíts egy listát azokról a projektekről az életedben, amelyeket befejezetlenül vagy elvégzetlenül hagytál.

8. Írd le, miért volt ez.

9. Vizsgáld meg gondosan ezt a programot, hogy megbizonyosodj róla, hogy becsületesen elvégezted az egészet.

10. Készíts egy listát arról, hogy milyen felismeréseid voltak (ha voltak) e program végzése során.

11. Döntsd el, hogy becsületesen elvégezted-e ezt a programot.

2-es mintaprogram

Cél: Tanulni a termelésről.

Fő célkitűzés: Ténylegesen termelni (létrehozni, előállítani) valamit.

Elsődleges célkitűzések:

1. Szerezz egy ceruzát és öt papírlapot.

2. Ülj le valahova, hogy végezhesd ezt a programot.

Létfontosságú célkitűzések:

1. Olvass el egy működési célkitűzést, és ügyelj rá, hogy teljesen elvégezd, mielőtt továbbmész.

2. Ténylegesen állítsd elő, ami elő van írva.

Működési célkitűzések:

1. Tűnj roppant elfoglaltnak anélkül, hogy valójában bármit is tennél.

2. Csináld újra, de most légy nagyon meggyőző.

3. Dolgozd ki a munkád vagy a tevékenységed termékét. Ha kell, segítsen neked valaki.

4. Rendezd össze a papírokat az íróasztalodon.

5. Fogd a fenti elsődleges célkitűzések szerinti első lapot. Írd le, hogy a 4. pont termelés volt-e.

6. Találj egy papírt vagy üzenetet, amely semmilyen módon nem járul hozzá ahhoz, hogy te előállítsd a saját terméked.

7. Válaszold meg.

8. Fogd a második lapot, amelyet az elsődleges célkitűzés kér. Írd le rá, hogy miért tökéletesen ésszerű a 7. pontbeli tevékenység.

9. Fogd a harmadik papírlapot, és rajzold le, hogyan kapsz kommunikációt a munkádban, illetve tevékenységedben.

10. Állítsd elő a munkád egy megfelelő termékét, amely kész és jó minőségű.

11. Juttasd el a rendeltetési helyére.

12. Nézd át a működési célkitűzéseket, hogy melyiktől érezted magad a legjobban.

13. Fogd a negyedik papírlapot, és írd le, vajon a termelés-e a morál alapja. (A morál valamely egyén vagy csoport szellemi és érzelmi beállítottsága, illetve a tevékenységük iránt mutatott lelkesedésük mértéke.)

14. Fogd az ötödik papírlapot, használd fedőlapként, és írj egy összegzést a programról.

15. Vedd észre, hogy befejeztél egy programot.

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz le kell zárnod minden korábbi lépést ezen a tanfolyamon. Az utolsó befejezetlen lépés:
MEGJEGYZÉS: Több válaszod is helytelen volt. A folytatáshoz olvasd el újra ezt a cikket – –, majd újból teszteld a tudásod.