Let us know how it is going
4.‎1 LES ARTIKKELEN

Å skrive programsiktemål

Man må huske på noen punkter når man skriver siktemål for et program. Å anvende disse punktene vil hjelpe deg til å få dine programmer gjort og gjøre planene dine til en realitet.

Et punkt er at det første siktemålet i et program må være et produksjonssiktemål. Denne typen siktemål fastsetter mengder av ting, vanligvis i forhold til tid. Et eksempel på et produksjonssiktemål ville være: «Alle brev om opptak sendt ut til neste høsts studenter innen 15. april.»

Men selv om det første siktemålet må være et produksjonssiktemål, kan du faktisk ikke skrive et produksjonssiktemål helt for seg selv. Grunnen til dette er at noen ville måtte gjøre siktemålet. Og så snart du har noen der til å gjøre det, har du begynt å organisere ting. Så det omfatter en viss mengde organisasjon helt fra begynnelsen av.

For eksempel, for produksjonssiktemålet ovenfor, la oss si at det bare finnes én person akkurat nå som kunne gjøre jobben med å sende ut brevene om opptak, men du vet at det vil kreve noen flere mennesker til å få alle brevene sendt ut innen 15. april. Så du ville måtte legge til et siktemål på programmet til å få ytterligere to personer til å arbeide med å sende ut disse brevene.

Derfor ville det første siktemålet faktisk være for personen som er der akkurat nå til å begynne å få brevene skrevet og sendt ut. Og det andre siktemålet ville være å sette flere folk på denne jobben. Ellers ville ikke produksjonen fortsette.

Så det må forekomme en umiddelbar organisering for produksjon.

Siktemål må kunne avsluttes (de må være mulige å gjøre, mulige å sluttføre, mulige å fullføre).

Noen ganger ser du et siktemål som er skrevet slik at det faktisk ikke er mulig å fullføre det. Dette skjer vanligvis fordi et slikt siktemål ikke gir en bestemt handling som noen kan utføre.

Et siktemål som «Oppretthold gode forbindelser med omgivelsene (området)» får ikke en person til å utføre en handling, så det kan ikke fullføres.

Hvis siktemålet sa noe slikt som: «Besøk fru Svensen og herr Johansen og fortell dem om ...» og så videre, er det en handling som kan GJØRES.

Siktemål må kunne avsluttes – de må være mulige å gjøre, mulige å sluttføre, mulige å fullføre. Dine programmer vil ha en bedre sjanse til å oppnå det du vil at de skal gjøre når siktemålene på programmet kan fullføres.

Når du har lært siktemålstypene og hvordan man skriver dem, kan du nå sette disse siktemålene sammen og skrive hele programmer.

Nedenfor vil du finne to prøver på programmer. De omfatter de forskjellige siktemålstypene som utgjør et standardprogram. De viser også hvordan siktemål er organisert for å forbinde seg med hverandre, og å være i riktig rekkefølge.

Hvert prøveprogram har et bestemt formål. Med det første programmet vil du lære hvordan siktemål brukes og hvordan man utfører et program. Med det andre programmet vil du lære om produksjon.

Ved å gjøre disse to programmene, ett siktemål av gangen, vil du se hvordan trinn-for-trinn-arrangementet av siktemål gjør handlingene lette og funksjonsdyktige. Du vil også se de forskjellige typene av siktemål og hvordan de fungerer sammen.

Når du har fullført dem, vil du være i stand til å skrive og utføre dine egne programmer. Det vil klart og tydelig vise deg hvordan du kan oppnå dine mål og formål.

Programprøve nr. 1

Formål: Å lære hvordan siktemål brukes og hvordan man gjennomfører et prosjekt.

Hovedsiktemål: Å få det gjort.

Primært siktemål:

1. Les gjennom dette prosjektet én gang og gjør deretter hvert siktemål.

Vitale siktemål:

1. Vær ærlig når det gjelder å gjøre dette.

2. Gjør alt sammen av det.

3. Merk av hvert siktemål når det er gjort.

Operasjonssiktemål:

1. Ta av den høyre skoen din. Se på sålen. Legg merke til hva som er på den. Ta den på igjen.

2. Gå og drikk en slurk vann.

3. Ta et papirark. Tegn tre konsentriske sirkler (sirkler som er tegnet den ene innenfor den andre, og som deler samme sentrum) på det. Snu det med forsiden ned. Skriv navnet ditt på baksiden. Riv det i stykker, og legg papirbitene i en bok.

4. Ta av den venstre skoen din. Se på sålen. Legg merke til hva som er på den. Ta den på igjen.

5. Gå og finn noen, og si hei. Kom tilbake og skriv en melding til din post fra deg selv om hvordan de mottok det.

6. Ta av deg begge skoene, smell hælene sammen tre ganger, og ta dem på igjen.

7. Skriv en liste over prosjekter i livet ditt som du ikke har fullført eller gjort.

8. Skriv grunnene til dette.

9. Sjekk dette programmet nøye for å være sikker på at du ærlig har gjort alt sammen.

10. Skriv en liste over erkjennelsene dine, om du hadde noen mens du gjorde dette programmet.

11. Avgjør om du ærlig har gjort dette programmet.

Programprøve nr. 2

Formål: Å lære om produksjon.

Hovedsiktemål: Å faktisk produsere noe.

Primære siktemål:

1. Skaff deg en blyant og fem papirark.

2. Plasser deg slik at du kan gjøre dette prosjektet.

Vitale siktemål:

1. Les et operasjonssiktemål, og sørg for å gjøre alt før du går videre.

2. Produser faktisk det det bes om.

Operasjonssiktemål:

1. Se meget travelt opptatt ut, uten egentlig å gjøre noe som helst.

2. Gjør det igjen, men denne gangen på en meget overbevisende (få noen til å tro at noe er sant) måte.

3. Utarbeid hva produktet for jobben eller aktiviteten din er. Få hjelp fra en annen person hvis du trenger det.

4. Legg papirene på bordet ditt i orden.

5. Ta det første arket ifølge de primære siktemålene over. Skriv opp om nr. 4 var produksjon eller ikke.

6. Finn et papir eller en beskjed som ikke på noen måte bidrar til at du får ut ditt eget produkt.

7. Besvar den.

8. Ta det andre arket som det bes om i det primære siktemålet. Skriv på det hvorfor handlingen i nr. 7 er fullstendig rimelig.

9. Ta det tredje papirarket, og tegn opp hvordan du mottar kommunikasjoner på jobben eller i aktiviteten din.

10. Få ut ett korrekt produkt for jobben din, fullført og med høy kvalitet.

11. Lever det.

12. Se over operasjonssiktemålene, og se hvilket som fikk deg til å føle deg best.

13. Ta det fjerde papirarket, og skriv ned om produksjon er grunnlaget for moral (den mentale og emosjonelle holdningen til en person eller en gruppe og mengden begeistring de viser for aktiviteten de er med på) eller ikke.

14. Ta det femte papirarket, bruk det som et omslagsark, og skriv ned en oppsummering av programmet.

15. Innse at du har fullført et program.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.