Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Att skriva programtargets

När man skriver targets för ett program är det en del saker man måste hålla i minnet. Om man använder dessa saker kommer det att hjälpa en att få sina program gjorda och förverkliga sina planer.

En punkt är att den första targeten i ett program måste vara en produktionstarget. Den här typen av target fastställer kvantiteter av saker, vanligtvis mot tid. Ett exempel på en produktionstarget skulle vara ”Alla antagningsbrev utskickade till nästa hösts elever senast 15 april”.

Men även om den första targeten måste vara en produktionstarget, kan man faktiskt inte skriva en produktionstarget för sig själv. Anledningen till detta är att någon skulle behöva göra targeten. Och så fort man har någon där att göra den, har man börjat organisera saker och ting. Så någon form av organisation måste vara där redan från början.

Låt oss till exempel för produktionstargeten ovan säga att det bara finns en person just nu som skulle kunna göra jobbet att skicka ut antagningsbrev, men man vet att det kommer att behövas ytterligare ett par personer för att få alla breven utskickade senast den 15 april. Så man skulle behöva lägga till en target på programmet att få ytterligare två personer att också arbeta med att skicka ut dessa brev.

Därför skulle den första targeten i själva verket vara att få vem som än finns där just nu att börja skriva brev och skicka ut dem. Och den andra targeten skulle vara att sätta fler personer på det här jobbet. Annars skulle produktionen inte fortsätta.

Så det måste ske omedelbar organisering som kommer att resultera i produktion.

Targets måste kunna utföras och fullbordas.

Ibland kan man se en target skriven på ett sådant sätt att den faktiskt inte går att fullborda. Detta inträffar vanligtvis därför att en sådan target inte ger någon specifik handling som någon kan göra.

En target som ”Upprätthåll vänskapliga relationer med omgivningen” får inte en person att utföra en handling, så den kan inte fullbordas.

Om targeten sade någonting i stil med ”Besök fru Björk och herr Johansson och berätta för dem om ...” och så vidare, är det en handling som kan GÖRAS.

Targets måste kunna utföras och fullbordas. Ens program kommer att ha en större chans att uppnå det man vill att de ska göra ifall targets på programmet kan fullbordas.

Nu när du har lärt dig de olika targettyperna och hur du skriver dem, kan du sätta samman dessa targets och skriva hela program.

Nedan finner du två exempel på program. De inbegriper de olika typerna av targets som utgör ett standardprogram. De visar också hur targetarna är organiserade för att hänga ihop med varandra och vara i rätt ordningsföljd.

Varje programexempel har ett specifikt syfte. Med det första programmet lär du dig hur targetar används och hur du gör ett program. Med det andra programmet lära du dig om produktion.

Genom att göra dessa två program, en target i taget, kommer du att se hur steg-för-steg-arrangemanget av targets gör handlingarna lätta och användbara. Du kommer också att se de olika typerna av targets och hur de fungerar tillsammans.

När du har fullbordat dem kommer du att kunna skriva och utföra dina egna program. Detta kommer på ett klart och tydligt sätt att visa dig hur du kan uppnå dina mål och syften.

Programexempel nr 1

Syfte: Att lära sig hur targets används och hur man gör ett program.

Huvudtarget: Att få det gjort.

Primärtarget:

1. Läs igenom detta program en gång och gör sedan varje target.

Vitala targets:

1. Var ärlig med att göra detta.

2. Gör hela programmet.

3. Bocka av varje target när den är gjord.

Operativa targets:

1. Ta av dig din högra sko. Titta på sulan. Lägg märke till vad som finns på den. Sätt på dig den igen.

2. Gå och drick lite vatten.

3. Ta ett pappersark. Rita tre koncentriska cirklar på det (cirklar där den ena är ritad inuti den andra och som delar samma medelpunkt). Vänd det så att det har framsidan nedåt. Skriv ditt namn på baksidan. Riv sönder det och lägg bitarna i en bok.

4. Ta av dig din vänstra sko. Titta på sulan. Lägg märke till vad som finns på den. Sätt på dig den igen.

5. Gå och hitta någon och säg hej. Återvänd och skriv ett meddelande till dig själv om hur personen tog emot det.

6. Ta av dig båda skorna och smäll ihop klackarna tre gånger och sätt på dig dem igen.

7. Skriv en lista på projekt i ditt liv som du har lämnat ofullbordade eller inte gjort alls.

8. Skriv ner vad det berodde på.

9. Gå igenom detta program noggrant och försäkra dig om att du ärligen gjort alltihop.

10. Skriv ner eventuella insikter du hade medan du gjorde detta program.

11. Bestäm om du ärligen gjort det här programmet.

Programexempel nr 2

Syfte: Att lära dig om produktion.

Huvudtarget: Att faktiskt producera någonting.

Primärtargets:

1. Skaffa en blyertspenna och fem pappersark.

2. Sätt dig någonstans så att du kan utföra detta program.

Vitala targets:

1. Läs en operativ target och var noga med att du gör hela targeten innan du fortsätter.

2. Verkligen producera det som begärs.

Operativa targets:

1. Se mycket upptagen ut utan att faktiskt göra något.

2. Gör det igen, men var den här gången mycket övertygande.

3. Kom fram till vilken produkten i ditt arbete eller din verksamhet är. Få hjälp från en annan person om du behöver det.

4. Få ordning på pappersarken på ditt skrivbord.

5. Ta det första pappersarket enligt primärtargetarna ovan. Skriv ner huruvida nr 4 var produktion eller inte.

6. Finn ett papper eller meddelande som inte på något sätt bidrar till att du får ut din produkt.

7. Besvara det.

8. Ta det andra arket som nämns i primärtargeten. Skriv på detta varför handlingen i steg 7 är fullkomligt förnuftig.

9. Ta det tredje pappersarket och rita upp hur du mottar kommunikation på ditt jobb eller i din aktivitet.

10. Få ut bara en riktig produkt i ditt jobb, fullbordad och av hög kvalité.

11. Leverera den.

12. Titta över de operativa targetarna och se vilken som fick dig att må bäst.

13. Ta det fjärde pappersarket och skriv ner huruvida produktion är grunden till moral (en individs eller grupps mentala och känslomässiga attityd och mängden entusiasm de visar för den verksamhet de är involverade i).

14. Ta det femte pappersarket och använd det som ett informationsblad och skriv ner en sammanfattning av programmet.

15. Inse att du har fullbordat ett program.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.