Let us know how it is going
8.‎1 LEES HET ARTIKEL

Hoe men iemand nuchter kan maken

Men kan iemand die dronken is, in slechts een paar minuten tijd weer nuchter maken.

PROCEDURE:

1. Vertel de dronken persoon dat je hem een assist gaat geven. Leg in het kort uit dat je dingen zult aanwijzen in de kamer of het gebied waar je bent en hem zult vragen om ernaar te kijken:

“Ik ga je steeds opnieuw zeggen naar verschillende voorwerpen hier in de buurt te kijken. Ik zal naar het voorwerp wijzen wanneer ik je zeg om ernaar te kijken.”

2. Wijs naar het voorwerp en zeg tegen de dronken persoon:

“Kijk naar die/dat ______ (voorwerp in de kamer).”

Wees op je gemak aanwezig en probeer niet om de dronken persoon te vermijden wanneer je dit doet. Men beschouwt een dronkaard meestal als enigszins moeilijk onder ogen te zien. Hij kan zelf in ieder geval helemaal niets onder ogen zien. Eén ding dat hij niet onder ogen kan zien is een leeg glas. Als het leeg is, vult hij het altijd weer.

3. Wanneer de persoon aangeeft dat hij de opdracht heeft gedaan, geef je hem een bevestiging door “Dank je”, “Oké” of “Goed” te zeggen.

4. Herhaal de opdracht waarbij je telkens naar een voorwerp in de kamer wijst en de persoon een bevestiging geeft.

5. Laat je niet afleiden tot het geven van een antwoord op de vaak voorkomende opmerking van de persoon: “Welk voorwerp?”  Krijg je opdracht gewoon uitgevoerd en geef een bevestiging.

WORD NOOIT KWAAD OP EEN DRONKAARD EN SLA HEM NOOIT, WAT DE PROVOCATIE OOK IS.

6. Ga hiermee zo lang door als nodig is, totdat de persoon nuchter is. Wanneer de persoon nuchter is, zeg dan:

“Einde van de assist.”

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.