Let us know how it is going
9.‎1 LEES HET ARTIKEL

Assist voor een Bewusteloze Persoon

Iemand die bewusteloos is, zelfs iemand die al lange tijd in een coma ligt (een staat van bewusteloosheid waar iemand niet kan worden gewekt), kan worden geholpen door gebruik te maken van de assist voor een bewusteloze persoon. Met deze assist kun je de persoon helpen om in communicatie met jou en zijn omgeving te komen en kun je hem zo van bewusteloosheid terugbrengen in het leven. Het is een gemakkelijke assist om te leren en te doen.

THEORIE

Door de bewusteloze persoon nabije dingen te laten aanraken, zoals een kussen, de vloer of zijn lichaam (zonder een gewond lichaamsdeel pijn te doen), kun je hem helpen om zijn aandacht weer onder controle te krijgen en hem in het heden krijgen.

PROCEDURE

1. Neem de hand van de persoon voorzichtig in jouw hand en zeg tegen hem:

“Ik ga je helpen om weer beter te worden.”

2. Zeg dan tegen de persoon:

“Voel die/dat ______ (voorwerp).”

3. Beweeg de hand van de persoon voorzichtig en druk hem tegen een voorwerp en geef hem korte tijd de gelegenheid het te voelen. Gebruik de bedsprei, het kussen, het bed, enz. Je wacht niet op een reactie, maar je geeft de persoon wél een moment om het voorwerp te voelen.

4. Bevestig de persoon door “Dank je” te zeggen.

5. Geef de volgende opdracht en beweeg de hand van de persoon om een ander voorwerp aan te raken.

Bijvoorbeeld:

“Voel die bedsprei.”

(Plaats de hand van de bewusteloze persoon op de bedsprei.)

(Pauze)

“Dank je.”

“Voel dat kussen.”

(Beweeg de hand van de bewusteloze persoon en leg die op het kussen.)

(Pauze)

“Dank je.”

Enzovoort.

6. Ga door met het geven van opdrachten, het bewegen van zijn hand naar het volgende voorwerp en hem bevestigen.

7. Als de persoon weer bij bewustzijn is, eindig je door te zeggen:

“Einde van de assist.”

Als je iemand behandelt die in een coma ligt, breng je hem wellicht niet met één enkele assist weer tot bewustzijn. Waar je in zo’n geval naar uitkijkt als een signaal om de assist te beëindigen, is een verbetering in de toestand van de persoon. Er zijn verschillende symptomen die je duidelijk maken dat je een verbetering hebt bewerkstelligd. De ademhaling van de persoon zou gemakkelijker kunnen gaan; zijn huid kan meer kleur krijgen; het zou kunnen dat hij er gewoon beter of meer ontspannen uitziet, dan toen je de assist startte. Kijk heel zorgvuldig uit naar zulke veranderingen. Die tonen je dat je vooruitgang boekt. Als je bij iemand die in een coma ligt verbetering hebt bereikt, eindig je door te zeggen, “Dat is het voor vandaag”, en laat je de persoon weten wanneer je hem weer komt opzoeken voor de volgende assist.

Systeem met Handsignalen

Met een bewusteloze persoon kan een signaalsysteem worden gebruikt, zodat je hem vragen kunt stellen en antwoorden met “ja” of “nee” kunt krijgen. Het signaalsysteem is eenvoudig: pak de hand van de persoon voorzichtig in jouw hand, zodat hij erin kan knijpen. Vertel hem:

“Je kunt me antwoorden door in mijn hand te knijpen. Knijp eenmaal voor ‘ja’ en tweemaal voor ‘nee’.”

Je kunt hem dan eenvoudige vragen stellen om erachter te komen of je enige verbetering hebt bewerkstelligd:

“Kun je me horen?”

of

“Weet je waar je bent?”

De persoon zal gewoonlijk reageren, al is het zwakjes, zelfs terwijl hij bewusteloos is. Als er geen reactie of een negatieve reactie is, ga dan door met de assist.

Dit systeem is vooral bruikbaar als je een assist geeft aan iemand die in coma ligt. Tijdens de assist zou je bijvoorbeeld een verandering in de persoon kunnen opmerken, zoals het trillen van zijn oogleden of het half dichtknijpen van zijn ogen. Op dit moment kan het signaalsysteem worden gebruikt om de persoon te vragen:

“Voel je je wat beter?”

of

“Weet je waar je bent?”

Als je merkt dat hij vooruit is gegaan, beëindig je de assist. Zo niet, dan ga je door totdat er een verbetering optreedt.

Dit systeem kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt als je een assist begint met iemand in coma die je al regelmatig assisten hebt gegeven. Bij het begin van zo’n assist kun je het systeem van knijpen in de hand met hem overeenkomen en de persoon vragen:

“Gaat het wat beter vandaag?”

of

“Gaat het beter met je dan toen ik hier de laatste keer was?”

Wat voor een reactie je ook krijgt (anders dan dat de persoon op dat moment bij bewustzijn komt), je blijft doorgaan met de assist voor een bewusteloze persoon, totdat je met die assist een verbetering hebt bewerkstelligd.

De assist is voltooid als de persoon weer bij bewustzijn is. Dit kan vrij snel gebeuren, maar er kunnen soms ook veel assisten voor nodig zijn voordat het is bewerkstelligd.

Jouw taak bestaat eruit ermee door te gaan en met elke assist een verbetering voor de persoon te bewerkstelligen. Als de persoon weer bij bewustzijn is, wordt de assist beëindigd, maar het betekent niet dat je klaar met hem bent. Het betekent dat je nu kunt overgaan op andere assisten.

Controle over de Omgeving

Het kan zijn dat je eerst de omgeving onder controle moet brengen, voordat de assist kan worden begonnen. Als je de assist bijvoorbeeld in een ziekenhuis zou doen, zou je ervoor moeten zorgen dat de medische staf je niet zal onderbreken, terwijl je de assist geeft.

Samenvatting

Deze simpele assist kan aan een bewusteloze persoon het leven en levendheid teruggeven. Als het op de juiste manier wordt gedaan, kan het resultaat het grootste wonder zijn dat je ooit hebt gezien!

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.