Let us know how it is going
8.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man gör en person nykter

Denna assist kan göra en berusad person nykter på bara några minuter.

PROCEDUR:

1. Tala om för den berusade personen att du ska ge honom en assist. Förklara kortfattat att du kommer att peka på saker i rummet eller området och be honom titta på dem:

”Jag kommer att be dig, om och om igen, att titta på olika föremål häromkring. Jag kommer att peka på föremålet när jag säger åt dig att titta på det.”

2. Peka på föremålet och säg till den berusade personen:

”Titta på den/det där ______ (ett föremål i rummet).”

Var avslappnat närvarande och försök inte undvika den berusade personen när du gör detta. En berusad person anses vanligtvis tämligen svår att stå ansikte mot ansikte med. Han själv kan definitivt inte stå ansikte mot ansikte med någonting. En sak han inte kan stå ut med är ett tomt glas. Han fyller alltid på det om det är tomt.

3. När personen har utfört kommandot, bekräftar du honom genom att säga: ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra”.

4. Upprepa kommandot, och peka varje gång på ett föremål i rummet och bekräfta personen.

5. Bli inte distraherad så att du besvarar den återkommande kommentaren ”Vilket föremål? ”  Få bara ditt kommando utfört och bekräftat.

BLI ALDRIG NÅGONSIN ARG PÅ ELLER SLÅ EN BERUSAD PERSON, OAVSETT VAD HAN GÖR.

6. Fortsätt så många gånger som behövs tills personen är nykter. När personen är nykter, säger du:

”Slut på assisten.”

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.