Let us know how it is going
8.‎1 קרא את המאמר

איך להפוך אדם לפיכח

הסיוע הזה יכול להפוך אדם שיכור לפיכח בתוך דקות ספורות.

נוהל:

1. תגיד לאדם השיכור שאתה הולך לתת לו סיוע. הסבר בקצרה שאתה תצביע על דברים בחדר או באיזור שבו אתם נמצאים ותבקש ממנו להסתכל עליהם:

"אני אבקש ממך, שוב ושוב, להסתכל על חפצים שונים כאן מסביב. אני אצביע על החפץ כשאני אגיד לך להסתכל עליו".

2. הצבע על החפץ ואמור לאדם השיכור:

"הסתכל על ה-____ (חפץ בחדר) הזה".

הייה שם בנוחות ואל תנסה להתחמק מהאדם השיכור כשתעשה את זה. שיכור נחשב בדרך כלל למי שקצת קשה להתמודד איתו. הוא עצמו בהחלט לא יכול להתמודד עם שום דבר. דבר אחד שהוא לא יכול להתמודד איתו זה כוס ריקה. הוא תמיד ממלא אותה שוב אם היא ריקה.

3. כשהאדם עשה את הפקודה, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "אוקיי" או "טוב".

4. חזור על הפקודה, כשבכל פעם אתה מצביע על חפץ בחדר ונותן לאדם וידוע.

5. אל תסטה כדי לענות להערה השכיחה מהאדם של "איזה חפץ? " פשוט דאג שהפקודה שלך תבוצע ותן עליה וידוע.

לעולם אל תכעס על אדם שיכור ואל תכה אותו, לא משנה מה הוא עושה.

6. המשך לעשות זאת לעתים קרובות ככל שצריך עד שהאדם יתפכח. כשהאדם יתפכח, אמור:

"סוף הסיוע".

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.