Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

Locational-assist

Een van de gemakkelijkste assisten om te geven is de Locational-assist. Een Locational-assist houdt in dat men de aandacht van de persoon van het pijnlijke deel van zijn lichaam of van zijn ontsteltenis afhaalt en naar buiten richt op het gebied om hem heen.

Stel nu dat je een assist aan iemand wilt geven met een vaag probleem. Dat zijn de moeilijkste gevallen voor wat het geven van een assist betreft. De persoon heeft pijn, maar hij kan niet aangeven waar. Hij weet niet precies wat hem mankeert. Hij voelt zich gewoon belabberd. Gebruik de Locational-assist. Je zult ontdekken dat dit proces resultaat zal opleveren, daar waar andere assisten tekortschieten.

PROCEDURE

1. Jij en de persoon zitten of lopen naast elkaar, binnen of buiten.

2. Vertel de persoon dat je een Locational-assist gaat geven en leg in het kort uit dat je dingen zult aanwijzen en hem zult vragen om ernaar te kijken:

“Ik ga je steeds opnieuw zeggen naar verschillende voorwerpen hier in de buurt te kijken. Ik zal naar het voorwerp wijzen wanneer ik je zeg om ernaar te kijken.”

3. Wijs naar een voorwerp en zeg tegen de persoon:

“Kijk naar die/dat (voorwerp).”

Kies verschillende voorwerpen uit om in de opdracht te gebruiken. Bijvoorbeeld de deur, de muur, de boom, enz.

4. Als de persoon dat heeft gedaan, geef hem dan een bevestiging door te zeggen: “Dank je” of “Oké” of “Goed.”

5. Ga verder met het steeds opnieuw geven van de opdracht en naar verschillende voorwerpen in het gebied wijzen. Zorg ervoor dat je de persoon iedere keer bevestigt, wanneer hij naar het voorwerp heeft gekeken waarvan je hem vertelde ernaar te kijken.

6. Blijf dit doen totdat de persoon alert is of enige verbetering of verlichting ervaart.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.