Let us know how it is going
9.‎1 LÄS ARTIKELN

Assist för medvetslösa personer

En person som är medvetslös, eller till och med någon som har legat i koma (ett tillstånd av medvetslöshet från vilken en person inte kan väckas) under lång tid, kan man hjälpa med Assist för medvetslösa personer. Med den här assisten kan du hjälpa personen att sätta sig i kommunikation med dig och sin omgivning, och på så vis föra honom från medvetslöshet tillbaka till livet. Det är en assist som är enkel att lära sig och att utföra.

TEORI

Genom att få den medvetslösa personen att röra vid saker som finns i närheten, såsom en kudde, golvet eller sin kropp (utan att orsaka smärta i en skadad kroppsdel), kan man hjälpa till att få hans uppmärksamhet under kontroll och till livet och till att leva.

PROCEDUR

1. Ta varsamt personens hand i din hand och säg till honom:

”Jag ska hjälpa dig att tillfriskna.”

2. Säg sedan till personen:

”Känn den/det ______ (föremål).”

3. Flytta varsamt personens hand och tryck den mot ett föremål och låt honom känna det en mycket kort stund. Använd sängöverkastet, kudden, sängen osv. Man väntar inte på något svar, men man ger personen ett ögonblick att känna föremålet.

4. Bekräfta genom att säga: ”Tack.”

5. Ge nästa kommando och flytta personens hand för att röra vid ett annat föremål.

Till exempel:

”Känn det här sängöverkastet.”

(Placera den medvetslösa personens hand på sängöverkastet.)

(Paus)

”Tack.”

”Känn den kudden.”

(Flytta den medvetslösa personens hand och placera den på kudden.)

(Paus)

”Tack.”

Och så vidare.

6. Fortsätt ge kommandon, flytta hans hand till nästa föremål och bekräfta honom.

7. När personen har återfått medvetandet, avslutar man genom att säga:

”Slut på assisten.”

Om man hanterar en person som ligger i koma är det inte säkert att man får honom tillbaka till medvetande med bara en assist. Det man tittar efter i ett sådant fall som en signal för att avsluta assisten, är en förbättring av personens tillstånd. Det finns olika tecken eller symptom som talar om för en att man har uppnått en förbättring. Personen kanske andas lättare, han kanske får bättre färg, han kanske helt enkelt ser bättre eller mer avslappnad ut än när man började assisten. Håll mycket noga utkik efter sådana förändringar. De visar att man gör framsteg. När man har uppnått en förbättring hos en person som ligger i koma, avslutar man genom att säga: ”Det var allt för idag” och låter personen veta när man kommer tillbaka för nästa assist.

Handsignalsystemet

Man kan använda ett signalsystem med en medvetslös person för att kunna ställa frågor till honom och få ”ja” eller ”nej” som svar. Signalsystemet är enkelt: Ta varsamt personens hand i din, så att han kan krama den. Säg till honom:

”Du kan svara mig genom att krama min hand. Krama en gång för ’Ja’ och två gånger för ’Nej’.”

Man kan sedan ställa enkla frågor för att ta reda på om man har uppnått en förbättring:

”Kan du höra mig?”

eller

”Vet du var du är?”

Personen svarar vanligtvis, om än svagt, till och med då han är medvetslös. Om man inte får någon respons eller en negativ respons, fortsätter man med assisten.

Det här systemet är speciellt användbart när man ger en assist till någon som ligger i koma. Låt oss säga att man lägger märke till en förändring hos personen under assisten, som till exempel att hans ögonlock skälver eller att han kisar lätt. Signalsystemet kan användas vid denna punkt för att fråga personen:

”Mår du bättre?”

eller

”Vet du var du är?”

Om man finner att hans tillstånd har förbättrats, avslutar man assisten. Fortsätt annars tills han faktiskt har uppnått en förbättring.

Ett annat exempel på när man kan använda detta system är när man börjar en assist på någon som ligger i koma och som man regelbundet har gett assister till. I början av en sådan assist kan man upprätta systemet med handkramningssignaler och fråga personen:

”Känns det bättre idag?”

eller

”Känns det bättre än när jag var här sist?”

Oavsett vilket gensvar man får (bortsett från att personen återfår medvetandet genast), fortsätter man med assisten för medvetslösa personer tills man har uppnått en förbättring för den sessionen (period då en viss aktivitet äger rum).

Assisten har fullbordats när man fått personen tillbaka till medvetande. Detta kan ske ganska snabbt, men ibland kan det krävas många assister innan det uppnås.

Din uppgift är att fortsätta, och fortsätta varje assist till en förbättring för personen. När personen är vid medvetande igen avslutas assisten, men din hantering av honom är inte avslutad. Det innebär att du nu kan gå vidare till andra assister.

Att kontrollera omgivningen

Du kan behöva sätta in kontroll på omgivningen innan assisten kan påbörjas. Om du till exempel gjorde assisten på ett sjukhus, skulle du behöva se till så att sjukvårdspersonalen inte kommer och stör när du ger assisten.

Sammanfattning

Den här enkla assisten kan återföra en medvetslös person till livet och till att leva. När den görs korrekt kan resultatet bli det största underverk man sett!

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.