Let us know how it is going

gcui_courses:welcome-thank-you

Je bent nu klaar om aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces te beginnen. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus Communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste onderdelen van het leven.

Om iemand te begrijpen of om over iets bij je in de buurt te weten te komen, moet je in staat zijn om te communiceren.

Communicatie is één activiteit in het leven die iedereen deelt. Het is een van de belangrijkste onderdelen van begrip. En als je je begrip wilt verbeteren, succesvoller of een gelukkiger mens wilt zijn en anderen om je heen gelukkiger wilt maken, dan moet je goed communiceren.

Net zoals je je begrip kunt verbeteren door te communiceren, kun je je communicatie verbeteren door te begrijpen wat communicatie is en te begrijpen hoe je je vermogen om met anderen te communiceren kunt verbeteren.

L. Ron Hubbard heeft het onderwerp communicatie zeer grondig onderzocht en hij deed belangrijke ontdekkingen die hij heeft vastgelegd in zijn lezingen, boeken en geschriften. Hij ontwikkelde uitermate succesvolle manieren om mensen te helpen de onderdelen van communicatie te begrijpen en te leren hoe hun vermogen om met anderen te communiceren te verbeteren. Zijn ontdekkingen op alleen al dit ene onderwerp – communicatie – worden dagelijks door miljoenen mensen over de hele wereld met enorm veel succes gebruikt.

In dit hoofdstuk zul je leren wat goede communicatie is en hoe je slechte communicatie herkent. Je zult leren wat de onderdelen van communicatie zijn en hoe je deze gebruikt bij het communiceren met anderen.

Als je de onderdelen van communicatie begrijpt en leert hoe je ze gebruikt, zul je waardevolle tools verkrijgen die je voor altijd kunt gebruiken.

L. Ron Hubbard schreef eens dat iemand leeft in de mate dat hij kan communiceren.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

Wat is Communicatie?

Hoe praat je met iemand zodat de ander zal luisteren en je zal begrijpen? Hoe luister je naar iemand anders zodat die persoon weet dat jij geïnteresseerd bent en volgt wat hij zegt? En, als je iets zegt, hoe weet je dan of jij werd gehoord en begrepen?

Geen van deze aspecten over communicatie zijn ooit grondig bekeken of verklaard.

Het is bekend dat communicatie een belangrijk deel van het leven is, maar tot dusver is niemand ooit in staat geweest om met succes aan iemand uit te leggen hoe hij moet communiceren.

Vóór Scientology werd het onderwerp communicatie niet de juiste belangrijkheid gegeven of in een cursus opgenomen die kon worden bestudeerd om de volledige resultaten ervan te verkrijgen – een vermogen om goed te communiceren. Veel boeken en artikelen die over communicatie werden geschreven, keken niet naar het onderwerp als een essentieel of noodzakelijk deel van het leven en lieten ook niet zien hoe het in relatie met anderen wordt gebruikt. Ze hadden het over communicatie alsof het iets was dat door een machine werd gedaan. Maar al het leven hangt af van het kennen en begrijpen van de grondbeginselen, de onderdelen van communicatie die het belangrijkst zijn en waar het onderwerp mee begint.

Om echt met iedereen te kunnen communiceren en ook nog eens heel goed, moet je het onderwerp volledig begrijpen.

In Scientology is al meer dan een halve eeuw de exacte betekenis van communicatie uitgewerkt, getest en bewezen. Het heeft geleid tot een veel dieper begrip van het leven zelf.

Er is een eenvoudige manier om te zeggen wat communicatie is: communicatie is het verplaatsen (of het bewegen) van een deeltje van de ene plaats in de ruimte naar een andere plaats in de ruimte. Het deeltje is datgene wat wordt gecommuniceerd. Dat kan een voorwerp zijn, een geschreven boodschap, een gesproken woord of een idee.

Als je bijvoorbeeld een honkbal nam en die naar iemand gooide om te vangen, dan zou dat een communicatie van jou naar de andere persoon zijn. Als je “hallo” zei tegen iemand, zou dat ook een communicatie zijn, precies volgens de betekenis zoals hierboven is gegeven. Als iemand jou een e-mail stuurde, zou dat ook een communicatie zijn.

Als je deze eenvoudige verklaring over communicatie nog een stap verder neemt, is er een volledige en precieze formule (een bepaalde methode of procedure om iets te doen of ergens in te slagen) van communicatie die zorgvuldig door L. Ron Hubbard werd uitgewerkt en vastgelegd. Het is uitermate belangrijk dat je de communicatieformule kent en begrijpt, zodat je haar met succes kunt gebruiken.

Om dat te doen, moet je eerst de betekenis van de volgende woorden doornemen om een volledig en helder begrip te krijgen van hoe ze in de formule die hieronder wordt gegeven, worden gebruikt.

Oorzaak is het punt van waaruit iets gebeurt of begint. Als je iets tegen een ander zegt, ben je oorzaak.

Afstand is de hoeveelheid ruimte die tussen twee punten bestaat. Bijvoorbeeld, de afstand tussen twee mensen zou een paar meter kunnen zijn. De afstand tussen twee steden zou honderden kilometers kunnen zijn.

Effect is het punt dat iets ontvangt. Als je iets tegen een ander zegt, ben jij oorzaak en is de ander effect. Als de ander dan iets tegen jou zegt, is hij oorzaak en ben jij het punt van effect.

Intentie is een idee dat je iets gaat doen. Als je bijvoorbeeld een sterke intentie hebt om kunstenaar te worden, dan resulteert dat erin dat je er ook een wordt. Bij elke communicatie moet je een intentie hebben om een bericht naar iemand te sturen, om de communicatie te laten plaatsvinden.

Aandacht is zich ergens bewust van zijn, ergens naar kijken of iets opmerken. Als je iemand met zijn naam aanspreekt, doe je dit gewoonlijk om zijn aandacht te krijgen. Om met succes met iemand anders te communiceren, moet je zijn aandacht krijgen.

Duplicatie is de actie van iets herhalen of er een kopie van maken. Als je met iemand praat en hem vertelt over een kat en hij het idee krijgt dat je het over een hond hebt, dan is er geen sprake van duplicatie. Als hij begrijpt dat jij het over een kat hebt en dat idee krijgt, dan heeft hij een duplicatie van wat jij aan het zeggen bent. Bij elke communicatie is het belangrijk dat de andere persoon een duplicatie krijgt van wat jij aan het zeggen bent.

Begrip is het vermogen of de bekwaamheid om te begrijpen, wat betekent een duidelijk en juist idee of een volledige en nauwkeurige kennis hebben over wat iets betekent. Je moet begrip teweegbrengen van wat je aan het zeggen bent wanneer je communiceert.

De communicatieformule is oorzaak, afstand, effect, met intentie, aandacht en duplicatie met begrip.

Dit is precies wat er bij elke communicatie moet gebeuren om die succesvol te laten zijn.

Laten we een voorbeeld nemen van deze formule in een informeel gesprek tussen twee mensen. Een man kijkt naar de mooie dag en besluit om tegen zijn vrouw, Saskia, te zeggen dat hij denkt dat het een prachtige dag is.

Hij begint de communicatie (hij is oorzaak) en spreekt luid genoeg zodat de boodschap van zijn mond naar de oren van Saskia, die naast hem zit (afstand), kan gaan.

Hij wil Saskia echt laten weten dat hij denkt dat het een prachtige dag is (intentie). Hij begint de communicatie door Saskia’s naam te zeggen om haar aandacht te krijgen (“Wauw, Saskia, ...”).

Hij beschrijft het tafereel dat hij ziet zodat ze een duplicatie krijgt van wat hij ziet en hoe hij zich voelt (“Wat een mooie dag. Kijk eens naar die zonsopgang. Hij is schitterend!”).

Saskia ontvangt de communicatie, kijkt naar de zonsopgang en krijgt begrip van wat er wordt gecommuniceerd.

De communicatieformule opent de deur naar het begrijpen van het hele onderwerp.

Door communicatie in haar exacte onderdelen te ontleden, kun je zien hoe elk onderdeel erin past en kun je het hele onderwerp beter begrijpen. En met de toename in begrip, kun je welk onderdeel van de formule dan ook verbeteren en gebruiken om beter met anderen te communiceren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.