Let us know how it is going

gcui_courses:welcome-thank-you

Du er nå klar til å begynne ditt første trinn på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Kommunikasjon

Kommunikasjon er en av de viktigste delene av livet.

For å forstå noen eller for å finne ut om noe omkring deg er du nødt til å kunne kommunisere.

Kommunikasjon er en aktivitet i livet som alle deler. Det er en av de viktigste delene av forståelse. Og hvis du ønsker å forbedre din forståelse, bli mer vellykket, bli en gladere person og å gjøre andre omkring deg gladere må du kommunisere godt.

På samme måte som du kan forbedre din forståelse ved å kommunisere, kan du forbedre din kommunikasjon ved å forstå hva kommunikasjon er og hvordan du kan forbedre din evne til å kommunisere med andre.

L. Ron Hubbard utforsket grundig emnet kommunikasjon og gjorde viktige oppdagelser som han innspilte og nedtegnet i sine foredrag, bøker og skrifter. Han utviklet ytterst suksessfulle måter til å hjelpe mennesker å forstå delene av kommunikasjon og lære hvordan man forbedrer sin evne til å kommunisere med andre. Hans oppdagelser på bare dette ene emnet – kommunikasjon – brukes daglig av millioner av mennesker over hele verden med enorm suksess.

I dette kapittelet vil du lære hva god kommunikasjon er og hvordan man gjenkjenner dårlig kommunikasjon. Du vil lære hva delene av kommunikasjon er og hvordan man bruker dem til å kommunisere med andre.

Å forstå delene av kommunikasjon og lære å bruke dem vil gi deg verdifulle verktøy du kan bruke for evig.

L. Ron Hubbard skrev: «Et menneske er så levende som det kan kommunisere.»

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Hva er kommunikasjon?

Hvordan snakker man til noen slik at den andre personen vil lytte og forstå? Hvordan lytter man til andre slik at de vet at man er interessert og hører hva de sier? Og når man sier noe, hvordan vet man om man er blitt hørt og forstått?

Disse er alle punkter vedrørende kommunikasjon som aldri før er blitt analysert eller forklart.

Folk vet at kommunikasjon er en viktig del av livet, men inntil nå har ingen kunnet fortelle noen hvordan man skal kommunisere.

Før Scientology hadde emnet kommunikasjon ikke blitt gitt dets korrekte viktighet eller gjort til et kurs som kunne studeres for å få de fullstendige resultatene – en evne til å kommunisere godt. Mange bøker og artikler som ble skrevet om kommunikasjon anså ikke emnet som en vital eller nødvendig del av livet eller viste ikke hvordan det kunne brukes i forhold til andre. De snakket om kommunikasjon som om det var noe som ble gjort av en maskin. Men alt liv avhenger av å kjenne og forstå grunnprinsippene, de viktigste og begynnende delene av kommunikasjon.

For virkelig å være i stand til å kommunisere med hvem som helst og gjøre det godt, må man forstå emnet fullt ut.

I Scientology er den nøyaktige betydningen av kommunikasjon blitt utarbeidet, testet og bevist i mer enn et halvt århundre. Det har ført til en meget dypere forståelse av selve livet.

En meget enkel måte å si hva kommunikasjon betyr er: kommunikasjon er flyttingen (bevegelsen) av en partikkel fra en del av rommet til en annen del av rommet. En partikkel er det som blir kommunisert. Det kan være en gjenstand, en skriftlig melding, et uttalt ord eller en idé.

For eksempel, hvis du tok en baseball og kastet den til noen for å fange, så ville det være en kommunikasjon fra deg til den andre personen. Hvis du sa «hallo» til noen, ville det også være en kommunikasjon, nøyaktig ifølge betydningen ovenfor. Hvis noen sender deg en e-post, ville det også være en kommunikasjon.

For å ta denne enkle uttalelsen om kommunikasjon et skritt videre finnes en full og nøyaktig formel (en bestemt metode eller prosedyre for å gjøre noe eller for å lykkes med noe) for kommunikasjon som er blitt omhyggelig utarbeidet og nedtegnet av L. Ron Hubbard. Det er ytterst viktig at du kjenner og forstår kommunikasjonsformelen slik at du kan bruke den på en vellykket måte.

For å gjøre det må du først se over betydningen av de følgende ordene så du får en full og klar forståelse av hvordan de brukes i formelen nedenfor.

Årsak er det punktet hvorfra noe skjer eller begynner. Hvis du sier noe til en annen person, er du årsak.

Avstand er omfanget av rom mellom to punkter. For eksempel kunne avstanden mellom to mennesker være en halv meter. Avstanden mellom to byer kunne være hundrevis av kilometer.

Effekt er det punktet som mottar noe. Hvis du sier noe til en annen person, er du årsak og den andre personen er effekt. Hvis den andre personen sier noe til deg, er han årsak og du er effektpunktet.

Intensjon er en idé om at man vil gjøre noe. For eksempel, hvis du har en sterk intensjon om å bli kunstner, resulterer det i at du blir en. I enhver kommunikasjon må man ha en intensjon om å sende en beskjed til noen for å få det til å skje.

Oppmerksomhet er å være bevisst om noe, å se på eller legge merke til noe. Hvis du henvender deg til noen ved å si hans navn, er det normalt for å få hans oppmerksomhet. For å kommunisere til noen på en vellykket måte, behøver du å få hans oppmerksomhet.

Duplisering er handlingen å gjenta eller lage en kopi av noe. Hvis du snakker til en mann og forteller ham om en katt og han får idéen at du snakker om en hund, er det ikke duplisering. Hvis han forstår at du snakker om en katt og får den idéen, har han en duplisering av det du sier. I enhver kommunikasjon er det viktig at den andre personen får en duplisering av det du sier.

Forståelse er evnen til å forstå, hvilket betyr å ha en klar og korrekt idé eller en komplett og nøyaktig viten om hva noe betyr. Du må skape en forståelse av det du sier, hver gang du kommuniserer.

Kommunikasjonsformelen er årsak, avstand, effekt, med intensjon, oppmerksomhet og duplisering med forståelse.

Dette er nøyaktig hva som kreves for hvilken som helst kommunikasjon å være vellykket.

La oss ta et eksempel på denne formelen i en avslappet samtale mellom to mennesker. En mann ser på den vakre dagen og beslutter å fortelle sin kone, Marit, at han synes det er en fantastisk dag.

Han begynner kommunikasjonen (han er årsak) og snakker høyt nok for at budskapet kan gå fra hans munn til Marits ører, som sitter ved siden av ham (avstand).

Han ønsker virkelig å la Marit få vite at han synes at det er en fantastisk dag (intensjon). Han begynner kommunikasjonen ved å si Marits navn for å få hennes oppmerksomhet («Oi, Marit …»).

Deretter beskriver han utsikten, så hun får en duplisering av det han ser og måten han føler seg («For en vakker dag. Bare se på soloppgangen. Den er flott!»).

Marit mottar kommunikasjonen, ser på soloppgangen og får en forståelse av det som blir kommunisert.

Kommunikasjonsformelen åpner døren til å forstå hele emnet.

Ved å inndele kommunikasjon i dens nøyaktige deler, kan du se hvordan hver del passer sammen og du kan forstå hele emnet tydeligere. Og med den økte forståelsen kan du forbedre enhver del av formelen og bruke den til å forbedre din kommunikasjon med andre.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.