Let us know how it is going

gcui_courses:welcome-thank-you

Du är nu redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Kommunikation

Kommunikation är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

För att förstå en person eller ta reda på någonting omkring en själv, måste man kunna kommunicera.

Kommunikation är en aktivitet i livet som alla delar. Den är en av de viktigaste beståndsdelarna i förståelse. Och om man vill förbättra sin förståelse, vara mer framgångsrik, vara en lyckligare människa och hjälpa andra omkring en bli lyckligare, måste man kommunicera väl.

Precis som man kan förbättra sin förståelse genom att kommunicera, kan man förbättra sin kommunikation genom att förstå vad kommunikation är och hur man kan förbättra sin förmåga att kommunicera med andra.

L. Ron Hubbard utforskade ämnet kommunikation mycket grundligt och gjorde viktiga upptäckter som han dokumenterade i sina föreläsningar, böcker och skrifter. Han utvecklade ett mycket framgångsrikt sätt att hjälpa människor att förstå beståndsdelarna i kommunikation och lära sig hur man kan förbättra sin förmåga att kommunicera med andra. Hans upptäckter i enbart det här ämnet – kommunikation – används dagligen av miljontals människor över hela världen med enorm framgång.

I det här kapitlet kommer du att lära dig vad bra kommunikation är och hur du känner igen dålig kommunikation. Du kommer att lära dig vilka beståndsdelarna i kommunikation är och hur du använder dem när du kommunicerar med andra.

Genom att förstå beståndsdelarna i kommunikation och lära dig använda dem, kommer du att ha värdefulla verktyg som du kan använda under all framtid.

L. Ron Hubbard skrev en gång: En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Vad är kommunikation?

Hur talar man med en annan person så att han lyssnar och förstår? Hur lyssnar man på någon annan så han vet att man är intresserad och förstår vad han säger? Och, när man säger något, hur vet man om man har blivit hörd och förstådd?

Detta är alla punkter om kommunikation som ingen någonsin grundligt har undersökt och förklarat.

Människor har vetat att kommunikation är en viktig del av livet, men fram till nu har ingen någonsin med framgång kunnat förklara för någon annan hur man kommunicerar.

Före Scientology hade ämnet kommunikation inte getts dess rätta betydelse eller ingått i en kurs som kunde studeras för att få fullständiga resultat – en förmåga att kommunicera bra. Många böcker och artiklar som skrevs om kommunikation tittade inte på ämnet som en mycket viktig eller nödvändig del av livet eller visade hur den används människor emellan. De talade om kommunikation som om det är något som görs av en maskin. Men allt liv hänger på att känna till och förstå grunderna, de viktigaste och inledande beståndsdelarna i kommunikation.

För att verkligen kunna kommunicera med vem som helst och göra det mycket bra, måste man förstå ämnet till fullo.

I Scientology har den exakta betydelsen av kommunikation utarbetats, testats och bevisats under mer än ett halvt sekel. Det har lett till en mycket djupare förståelse av själva livet.

Det finns ett mycket enkelt sätt att säga vad kommunikation betyder: kommunikation är skiftet (eller rörelsen) av en partikel från en del av rum till en annan del av rum. En partikel är den sak som kommuniceras. Det kan vara ett föremål, ett skrivet meddelande, ett talat ord eller en idé.

Om du till exempel tog en tennisboll och kastade den till någon för att han skulle fånga den, skulle det vara en kommunikation från dig till den andra personen. Om du sade ”hej” till någon skulle det också vara en kommunikation, exakt i enlighet med betydelsen ovan. Om någon skickade dig ett e-postmeddelande, skulle det också vara en kommunikation.

Om man tar detta enkla uttalande om kommunikation ett steg längre, finns det en fullständig och exakt formel (en särskild metod eller procedur för att göra eller vara framgångsrik i någonting) för kommunikation som noggrant uttrycktes och dokumenterades av L. Ron Hubbard. Det är mycket viktigt att man känner till och förstår kommunikationsformeln så att man kan använda den med framgång.

För att göra det, läs först betydelsen av följande ord så att du får en fullständig och klar förståelse av hur de används i den formel som ges nedan.

Orsak är den punkt från vilken någonting händer eller börjar. Om man säger något till en annan person är man Orsak.

Avstånd är det rum som existerar mellan två punkter. Till exempel är avståndet mellan två personer kanske ett par meter. Avståndet mellan två städer skulle kunna vara hundratals kilometer.

Effekt är den punkt som tar emot någonting. Om man säger något till en annan person är man Orsak, och den andra personen är Effekt. Om den andra personen sedan säger någonting till en, är han Orsak och man själv Effektpunkt.

Avsikt är en idé om att man tänker göra någonting. Om man till exempel har en stark avsikt att bli konstnär, är det vad som resulterar i att man blir en. I all kommunikation måste man ha en avsikt att skicka ett meddelande till någon för att få det att hända.

Uppmärksamhet är att vara medveten om något, titta på det eller lägga märke till det. Om man tilltalar någon med hans namn är det vanligtvis för att få hans uppmärksamhet. För att kommunicera framgångsrikt med någon måste man få hans uppmärksamhet.

Duplicering är handlingen att upprepa eller göra en kopia av något. Om man pratar med en person och berättar för honom om en katt och han får idén att man talar om en hund, är detta inte duplicering. Om han förstår att man talar om en katt och får den idén, har han en duplicering av vad man säger. I all kommunikation är det viktigt att den andra personen får en duplicering av vad man säger.

Förståelse är kraften eller förmågan att förstå, vilket innebär att ha en tydlig och korrekt idé eller fullständig och exakt kunskap om vad något betyder. Man måste få till stånd en förståelse av vad man säger varje gång man kommunicerar.

Kommunikationsformeln är: orsak, avstånd, effekt, med avsikt, uppmärksamhet och duplicering med förståelse.

Detta är exakt vad som måste ske i all kommunikation för att den ska vara framgångsrik.

Låt oss ta ett exempel på denna formel i ett vardagligt samtal mellan två personer. En person tittar på den härliga dagen och bestämmer sig för att berätta för sin fru Monica att han tycker att det är en underbar dag.

Han börjar kommunikationen (han är Orsak) och talar högt nog för att meddelandet ska färdas från hans mun till Monicas öron; hon sitter bredvid honom (avstånd).

Han vill verkligen låta Monica veta att han tycker att det är en underbar dag (avsikt). Han börjar kommunikationen genom att säga Monicas namn för att få hennes uppmärksamhet (”Monica ...”).

Han beskriver sedan scenen han ser så att hon får en duplicering av vad han ser och hur han känner sig (”Vilken härlig dag. Titta bara på soluppgången. Den är fantastisk!”).

Monica mottar kommunikationen, tittar på soluppgången och får en förståelse av vad som kommuniceras.

Kommunikationsformeln öppnar dörren till förståelse av hela ämnet.

Genom att dela upp kommunikation i dess exakta beståndsdelar kan man se hur varje del passar ihop och kan tydligare förstå hela ämnet. Och med den ökade förståelsen kan man förbättra vilken del som helst av formeln och använda den för att förbättra sin kommunikation med andra.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.