Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

Voortbestaan en je Drijfveren

Wanneer je de Mens zelf aan een onderzoek onderwerpt, lijkt iedereen een drang te hebben om op elk van de drijfveren voort te bestaan. Iemand kan bijvoorbeeld net zo geïnteresseerd zijn in het voortbestaan van groepen (de Derde Drijfveer) als hij geïnteresseerd is in zijn eigen voortbestaan (de Eerste Drijfveer). Hij geniet er misschien net zo van om te fitnessen en zijn lichaam fit te houden als hij ervan geniet om door hard te werken zijn voetbalteam te helpen de wedstrijd te winnen.

Zodra je één van de drijfveren uitsluit of uitschakelt, begint iemand problemen te ervaren. Bijvoorbeeld, als iemand geen deel mag zijn van een team of groep (de Derde Drijfveer), begint hij zich wellicht ongewenst te voelen en gaat zijn Eerste Drijfveer achteruit. Hij doet steeds minder om zijn gezin te helpen en dat (de Tweede Drijfveer) lijdt ook, en zo gaat het door. Al zijn drijfveren gaan achteruit. We zien dus dat als er iets gebeurt waardoor het voortbestaan op één drijfveer minder wordt, dat ook invloed kan hebben op de andere drijfveren. Als je jezelf pijn doet en in het ziekenhuis terechtkomt, en zo het voortbestaan van je Eerste Drijfveer nadelig beïnvloedt, zou je mogelijk je baan kunnen verliezen en dan niet langer deel uitmaken van je werk-groep (je Derde Drijfveer). Je zou dan ook je salaris kunnen verliezen en een hoge doktersrekening oplopen, waardoor het gezin minder geld heeft voor kleding, onderdak en voedsel (je Tweede Drijfveer).

Het hele pakket van alle acht drijfveren is essentieel voor het voortbestaan van elke persoon.

In de hedendaagse samenleving zijn mensen opgevoed om te geloven dat “de Mens alleen maar aan zichzelf denkt”. Sommige mensen moeten worden gedwongen, gegeseld, geslagen en geleerd om zelfs een Derde Drijfveer te hebben. Ze moeten in de gevangenis worden gestopt. Ze moeten naar school worden gestuurd. Ze moeten worden gestraft, beboet en men moet zorgen dat ze belasting betalen en stemmen. Mensen kunnen het idee hebben dat al deze dingen enkel moeten worden gedaan om te zorgen dat iemand een Derde Drijfveer heeft.

Hetzelfde geldt voor de Vierde Drijfveer (de Mensheid). Heb je weleens iemand gekend die vond dat alleen honden geschikt waren om mee om te gaan en dat zijn medemens niet deugde? Deze persoon richt zich alleen op de Vijfde Drijfveer (vis, honden, katten, leeuwen, gras, bomen, bloemen, enz.). Het is in orde dat de persoon dit idee blijft hebben, maar alleen totdat dat idee niet meer werkt, omdat het niet waar is. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat iemand op een dag heel erg ziek werd en zijn katten en honden vroeg om hem te helpen beter te worden. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet en de persoon die de dieren om hulp vraagt faalt. Dan moet hij naar een ziekenhuis en andere mensen moeten hem helpen voort te bestaan.

Het is niet waar dat een van de acht drijfveren belangrijker is dan de andere. Ze maken allemaal deel uit van het algehele spel van het leven. Er zal echter bij verschillende mensen worden ontdekt dat iedere persoon meer aandacht aan één of meer drijfveren schenkt dan aan de andere. Bijvoorbeeld, een muzikant kan bijna al zijn aandacht schenken aan het zeven dagen per week, dag en nacht oefenen om te proberen de beste vioolspeler in de wereld te worden, en daarbij geen aandacht schenken aan zijn gezin of vrienden. Deze andere drijfveren lijden eronder en zullen hem problemen gaan geven.

De hele reden voor het feit dat de drijfveren zijn onderverdeeld in acht soorten drang, is om jouw begrip van het leven te vergroten door dit op te delen in stukken. Nu dat het leven op deze manier is onderverdeeld, kan elk onderdeel op zich worden geïnspecteerd om te zien hoe het werkt in verband met de andere onderdelen. Als je begrip ervan toeneemt, ben je beter in staat om goed voort te bestaan op alle drijfveren.

Neem als voorbeeld hiervan eens een baby die als hij wordt geboren zich niet bewust is van iets anders dan de Eerste Drijfveer (Zelfdrijfveer). Maar naarmate het kind opgroeit en in meer dingen geïnteresseerd raakt, kun je zien dat hij begint voort te bestaan op andere drijfveren. Hij leert dat zijn gezin een groep is en hij heeft groepjes vrienden (Derde Drijfveer) en dan gaat hij naar school en leert over andere mensen die in andere landen wonen en wordt zich bewust van de Mensheid (de Vierde Drijfveer). Hij leert over dieren en insecten (Vijfde Drijfveer) en heeft nu een hond en een vogel als huisdier, enzovoort.

Denk als een tegen-voorbeeld hiervan eens aan iemand die niet in staat is goed op de Derde Drijfveer (Groepsdrijfveer) te leven en er niet van houdt deel van een team te zijn. Zo iemand wordt gezien als geen sociaal bestaan hebbend – hij leeft zijn leven op zichzelf en maakt geen deel uit van enige groep met anderen.

Hoe moet je je dus gedragen om op alle drijfveren met succes te functioneren? De manier om dit te doen, is te leren hoe je het beste kunt voortbestaan op elk van de drijfveren. Samen komen deze acht drijfveren helemaal neer op jouw voortbestaan in het leven.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.