Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Uitwerken van de Beste Oplossingen

Om te beslissen over de beste oplossing om iets in het leven aan te pakken, is het het beste om te kijken naar alles wat met dat probleem te maken heeft en te doen wat het voortbestaan van de meeste drijfveren zal helpen.

Dit betekent niet dat je niets kunt vernietigen. Dood of vernietiging moet soms plaatsvinden om de weg vrij te maken voor vooruitgang en verbetering. En vernietiging is, als het op een dergelijke manier wordt gebruikt, in orde en aanvaardbaar. Je kunt bijvoorbeeld geen nieuw appartementencomplex bouwen, zonder dat je het oude dat er eerst stond tegen de vlakte gooit.

Of stel je gewoon eens voor wat er zou gebeuren als ieder stuk papier dat je ooit in je leven was overhandigd nog steeds in je bezit zou zijn en dat je vervolgens zou moeten verhuizen. Als je niets kon vernietigen, dan zou je al die stukjes papier en alle andere dingen die je bezit met je mee moeten slepen. Je ziet hoe belachelijk dat zou zijn. Je moet af en toe weleens wat vernietigen.

Er is een verstandige manier om dit te doen: je moet niet meer vernietigen dan nodig is bij het gereedmaken van een terrein voor de bouw. Als je meer begint te vernietigen dan nodig is, kom je al heel gauw in een erg slechte conditie terecht.

De drijfveren betekenen eenvoudig de verschillende soorten drang tot voortbestaan. Hoe bestaat iemand voort? Je zou kunnen zeggen dat iemand alleen maar voor zichzelf voortbestaat omdat hij besloten heeft dat te doen en dat hij werkt en van het leven met anderen geniet omdat hij een individu is. Maar je zou ook kunnen zeggen dat iemand alleen maar voortbestaat om kinderen te krijgen zodat er mensen in de toekomst zullen zijn. Dit is een heel mooie manier om naar het leven te kijken. Of je kunt zeggen dat de persoon alleen maar voortbestaat voor de overheid en in een land woont waar alle eigendommen het bezit zijn van de overheid of erdoor worden gecontroleerd. Je zou elk van de hierboven genoemde manieren waarop iemand voortbestaat kunnen nemen en kunnen besluiten dat elk ervan waar is. Als je de proef op de som neemt, zul je zien dat je alle acht drijfveren nodig hebt om voort te bestaan. Je kunt niet goed voortbestaan als je niet voortbestaat op alle acht. De drijfveren komen neer op het voortbestaan van het leven zelf.

Wanneer je dus de beste oplossing voor een of ander probleem moet uitwerken, moet je dat doen met alle drijfveren in gedachten. De optimale oplossing voor elk probleem zou die oplossing zijn die het meest bevorderlijk of constructief was of die de meeste creatie opleverde voor het grootste aantal drijfveren die met dat probleem te maken hebben.

Als een baby’tje bijvoorbeeld werd aangevallen door een slang, zou de beste oplossing zijn om het leven van de baby te redden, en indien mogelijk ook het leven van de slang te sparen.

Maar als je een situatie moest aanpakken waar een man met een pistool zes mensen had gevangen en hij op het punt stond ze allemaal om te brengen, zou de beste oplossing zijn om de man met het pistool te stoppen, zelfs als dat betekende dat je hem neer moest schieten, om het leven van de zes andere mensen te redden.

Oplossingen die de ene drijfveer schaden om een andere drijfveer te bevoordelen, resulteren uiteindelijk in verwarring en wanorde. Maar wanneer dit gedaan moet worden, is de oplossing om uit te werken wat de meeste orde zal scheppen en de minste wanorde.

Nog een voorbeeld, stel dat je lid was van een groep (je Derde Drijfveer) die iets deed wat illegaal was. Je begint je schuldig te voelen (je Eerste Drijfveer) en het beïnvloedt je huwelijk (je Tweede Drijfveer) en je werk (je Derde Drijfveer). Als we de drijfveren bekijken, zou de beste oplossing eruit bestaan om, hoewel het je andere problemen kan opleveren, de groep die de wet overtrad te verlaten.

De manier om de beste oplossing of aanpak voor een probleem uit te werken, is de verschillende manieren waarop het probleem zou kunnen worden aangepakt te bekijken en dan te kiezen voor die oplossing die de minste schade aan het minste aantal drijfveren of het maximale goed voor het maximum aantal drijfveren zou toebrengen. Met andere woorden, afhankelijk van de beschikbare tijd om de aanpak en alles wat erbij hoort uit te voeren, voer je de beste oplossing uit. De dingen die je doet om dat probleem aan te pakken, zouden creatie moeten opleveren of constructief moeten zijn voor het grootst mogelijke aantal drijfveren.

De optimale oplossing voor elk probleem zou dus die oplossing zijn die het meest bevorderlijk was voor alle drijfveren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.