Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Å utarbeide de beste løsninger

For å velge den beste løsningen til å håndtere hva som helst i livet er det best å se på alt som har med det problemet å gjøre og gjøre det som vil hjelpe overlevelsen for de fleste dynamikker.

Det betyr ikke at man ikke kan ødelegge noe. Død eller ødeleggelser må skje noen ganger for å rydde veien for at ting kan gjøre fremskritt og for at forbedringer kan skje. Og ødeleggelser er ok og akseptabelt når det brukes på den måten. Man kan for eksempel ikke bygge et nytt bolighus uten å rive ned det gamle som stod der før.

Eller forestill deg bare hva som ville skje hvis du var nødt til å beholde hvert eneste stykke papir som noensinne hadde blitt gitt til deg i livet ditt, og så måtte du flytte. Hvis du ikke kunne ødelegge noe som helst, ville du måtte slepe alle disse stykkene papir og alt annet du eide med deg. Du kan se hvor latterlig det ville bli. Du er nødt til å ødelegge noe en gang imellom.

Det finnes en fornuftig måte å gjøre dette på: Man må ikke ødelegge mer enn nødvendig for å gjøre et område klart til konstruksjon. Hvis man begynner å ødelegge mer enn man er nødt til, havner man i en temmelig dårlig forfatning veldig raskt.

Dynamikkene betyr simpelthen de forskjellige trangene til overlevelse. Hvordan overlever man? Man kunne si at en person overlever for seg selv fordi han har besluttet å gjøre det og arbeider og nyter livet med andre fordi han er en person. Men man kunne også si at noen overlever bare for å få barn slik at det ville finnes mennesker i fremtiden, og det er en meget vakker måte å se livet på. Eller man kan si at personen bare overlever for regjeringen og lever i et land hvor all eiendom er eid eller kontrollert av staten. Man kunne ta alle måtene noen overlever på listet ovenfor, og man kunne beslutte at hver av dem er sann. Men når man setter det på prøve, vil man finne ut at man har bruk for alle de åtte dynamikkene for å overleve. Man kan ikke overleve godt hvis man ikke overlever på alle åtte av dem. Dynamikkene utgjør samlet selve livets overlevelse.

Så når du skal utarbeide den beste løsningen på ethvert problem, må du gjøre det med oppmerksomhet på alle dynamikkene. Den beste løsningen på ethvert problem ville være den løsningen som resulterer i den største nytten, oppbygningen eller skapelsen for det største antall dynamikker som har med det problemet å gjøre.

For eksempel, hvis en baby ble angrepet av en slange, ville den beste løsningen være å redde babyens liv og skåne slangen hvis det er mulig.

Men hvis du var nødt til å håndtere et problem hvor en mann med en pistol hadde fanget seks mennesker, og han skulle til å drepe dem alle, ville den beste løsning være å stoppe mannen med pistolen, selv hvis det betydde at du var nødt til å skyte ham for å redde livet til de andre seks menneskene.

Løsninger som skader én dynamikk for å fremme en annen dynamikk resulterer til sist i forvirring og uorden. Men når det er nødvendig er løsningen å utarbeide og gjøre det som vil frembringe den største orden og det minste kaos.

La oss som et annet eksempel si at du var medlem av en gruppe (din Tredjedynamikk) som gjorde noe som var imot loven. Du begynner å føle deg skyldig (din Førstedynamikk) og det påvirker ditt ekteskap (din Andredynamikk) og jobben din (din Tredjedynamikk). Når vi ser på dynamikkene ville den beste løsningen være å forlate gruppen som var i gang med å bryte loven, selv om det kanskje kunne skape problemer for deg på andre måter.

Måten å utarbeide den beste løsningen eller håndtering for ethvert problem på er å se på de forskjellige måtene problemet kunne håndteres på, og bestemme seg for den som vil gjøre minst skade for det minste antall dynamikker eller gjøre det maksimale gode for det maksimale antall dynamikker. Med andre ord, avhengig av hvor mye tid som er tilgjengelig til å utføre løsningen og alt annet involvert, utfør den beste løsningen. Tingene du gjør for å håndtere det problemet burde være kreative eller konstruktive for det størst mulige antall dynamikker.

Så den beste løsningen på et hvilket som helst problem ville være en løsning som gav størst nytte for alle dynamikkene.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.