Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man arbetar ut de bästa lösningarna

För att fatta beslut om den bästa lösningen för att hantera vad som helst i livet, är det bäst att titta på allt som har med det problemet att göra och vad som hjälper överlevnaden på de flesta dynamikerna.

Detta innebär inte att man inte får förstöra någonting. Död eller förstörelse måste ibland äga rum för att bana väg så att saker och ting kan gå framåt och förbättringar kan ske. Och när förstörelse används på det sättet är den okej och acceptabel. Man kan till exempel inte bygga nya bostäder om man inte river de gamla som fanns där tidigare.

Eller bara föreställ dig vad som skulle hända om man varit tvungen att spara vartenda papper man någonsin fått under hela sitt liv och sedan måste flytta. Om man inte kunde förstöra någonting skulle man behöva ta med sig alla dessa papper och allt annat man ägde. Du ser hur löjligt det skulle bli. Man måste förstöra någonting då och då.

Det finns ett förnuftigt sätt att göra detta: man ska inte förstöra mer än vad som behövs för att göra ett område redo för uppbyggnad. Om man börjar förstöra mer än man behöver, hamnar man i ett ganska dåligt tillstånd mycket snabbt.

Dynamikerna innebär helt enkelt de olika strävandena för överlevnad. Hur överlever en person? Man skulle kunna säga att en person överlever enbart för sig själv för att han har bestämt sig för att göra det och arbetar och njuter av livet med andra eftersom han är en individ. Men man skulle också kunna säga att någon överlever bara för att ha barn så att det kommer att finnas människor i framtiden, och det är ett utmärkt sätt att se på livet. Eller så kan man säga att en person bara överlever för regeringen och lever i ett land där all egendom ägs eller kontrolleras av regeringen. Man skulle kunna ta alla sätt han överlever på som räknats upp ovan och man skulle kunna säga att vart och ett av dem är sant. Men när man sätter det på prov upptäcker man att man behöver alla de åtta dynamikerna för att överleva. Man kan inte överleva bra om man inte överlever på alla åtta. Sammantagna utgör dynamikerna överlevnad av själva livet.

Så när man måste arbeta ut den bästa möjliga lösningen på vilket problem som helst, måste man därför göra det med alla dynamikerna i åtanke. Den bästa möjliga lösningen på vilket problem som helst skulle vara den lösning som medför största nytta, uppbyggnad eller största skapande för det största antalet dynamiker som har att göra med det problemet.

Om till exempel en baby angreps av en orm, skulle den bästa möjliga lösningen vara att rädda babyns liv och om möjligt skona ormens liv.

Men om man var tvungen att hantera ett problem där en man med en pistol hade fångat sex människor och nu skulle döda dem allihop, skulle den bästa möjliga lösningen vara att stoppa mannen med pistolen, även om det innebar att man måste skjuta honom, för att rädda livet på de andra sex personerna.

Lösningar som skadar en dynamik för att främja en annan dynamik resulterar till slut i kaos och oordning. Men när detta måste göras är lösningen att arbeta ut och göra det som kommer att medföra största möjliga ordning och minsta möjliga kaos.

Ett annat exempel skulle kunna vara att man var medlem i en grupp (ens tredje dynamik) som gjorde något som var olagligt. Man börjar känna sig skyldig (ens första dynamik) och det påverkar ens äktenskap (ens andra dynamik) och ens jobb (ens tredje dynamik När man tittar över dynamikerna skulle den bästa möjliga lösningen vara att lämna gruppen som gör olagliga saker, även om detta kanske skulle skapa problem för en på andra sätt.

Vägen till att arbeta ut den bästa möjliga lösning eller hantering för vilket problem som helst, är att titta över de olika sätt på vilka problemet skulle kunna hanteras och besluta sig för det som gör minst skada för det minsta antalet dynamiker eller gör maximalt gott för det maximala antalet dynamiker. Med andra ord – beroende på den tillgängliga tiden för att utföra hanteringen och allting annat som är involverat – genomföra den bästa lösningen. De saker man gör för att hantera det problemet ska vara kreativa eller konstruktiva för det största möjliga antalet dynamiker.

Så den bästa möjliga lösningen på vilket problem som helst skulle vara en lösning som var till störst nytta för alla dynamikerna.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.