Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

מציאת הפתרונות הטובים ביותר

כדי להחליט על הפתרון הטוב ביותר לטיפול בכל דבר בחיים, הכי טוב להסתכל על כל דבר שקשור לאותה בעיה ולעשות את מה שיעזור להישרדות של רוב הדינמיקות.

זה לא אומר שאתה לא יכול להרוס שום דבר. מוות או הריסה צריכים לקרות לפעמים כדי לנקות את הדרך כך שדברים יתקדמו ושיפורים יקרו. והרס, כשמשתמשים בו בדרך הזאת, הוא בסדר ומקובל. לדוגמה, אתה לא יכול לבנות בית דירות חדש בלי להרוס את הבניין הישן שעמד שם לפני כן.

או פשוט תאר לעצמך מה היה קורה אם היית צריך לשמור כל פיסת נייר שאי פעם ניתנה לך במשך כל חייך ואז היית צריך לעבור דירה. אם לא היית יכול להרוס שום דבר, היית צריך לסחוב איתך את כל אותן פיסות נייר וכל דבר אחר שהיה בבעלותך. אתה יכול לראות עד כמה מגוחך זה יכול להיות. אתה צריך להרוס משהו מדי פעם.

ישנה דרך הגיונית לעשות את זה: אסור לך להרוס יותר ממה שאתה צריך, כשאתה מכין איזור לבנייה. אם אתה מתחיל להרוס יותר ממה שאתה צריך, אתה נכנס למצב גרוע מאוד מהר מאוד.

המשמעות של הדינמיקות היא פשוט הדחפים השונים של הישרדות. איך מישהו שורד? אפשר היה לומר שאדם שורד רק למען עצמו כי הוא החליט לעשות זאת והוא עובד ונהנה מהחיים עם אחרים משום שהוא אינדיבידואל. אבל אפשר היה גם לומר שמישהו שורד רק כדי שיהיו לו ילדים על מנת שיהיו אנשים בעתיד, וזו דרך מאוד יפה להסתכל על החיים. או שאפשר לומר שהאדם שורד רק למען הממשלה, וחי בארץ שבה כל הרכוש נמצא בבעלות הממשלה ובשליטתה. אפשר לקחת את כל הדרכים הרשומות לעיל שבהן הוא שורד ולהחליט שכל אחת מהן היא נכונה. אבל כשתעמיד את זה במבחן, תגלה שאתה זקוק לכל שמונה הדינמיקות כדי לשרוד. אתה לא יכול לשרוד היטב אם אתה לא שורד בכל השמונה. הדינמיקות מסתכמות בהישרדות של החיים עצמם.

אז כשאתה צריך למצוא את הפתרון הטוב ביותר לכל בעיה, אתה חייב לעשות זאת מתוך מחשבה על כל הדינמיקות. הפתרון הטוב ביותר לכל בעיה יהיה אותו פתרון שעשה את התועלת, הבנייה או היצירה הרבות ביותר למען המספר הרב ביותר של דינמיקות שקשורות לאותה בעיה.

לדוגמה, אם תינוק הותקף על-ידי נחש, הפתרון הטוב ביותר יהיה להציל את חייו של התינוק וגם להימנע מלהרוג את הנחש אם אפשר.

אבל אם היית צריך לטפל בבעיה שבה אדם עם רובה לקח בשבי שישה אנשים ועמד להרוג את כולם, הפתרון הטוב ביותר יהיה לעצור את האדם עם הרובה, אפילו אם זה אומר שאתה צריך לירות בו, כדי להציל את חייהם של ששת האנשים האחרים.

פתרונות אשר פוגעים בדינמיקה אחת לטובת דינמיקה אחרת מביאים בסופו של דבר לבלבול ולאי-סדר. אבל כשצריך לעשות זאת, הפתרון הוא לתכנן ולעשות את הדבר שיביא לסדר הרב ביותר ולמינימום התוהו ובוהו.

כדוגמה נוספת, נאמר שהיית חבר בקבוצה (הדינמיקה השלישית שלך) שעשתה משהו שהיה נגד החוק. אתה מתחיל להרגיש אשם (הדינמיקה הראשונה שלך) וזה משפיע על הנישואין שלך (הדינמיקה השנייה שלך) ועל העבודה שלך (הדינמיקה השלישית שלך). כשבודקים את הדינמיקות, הפתרון הטוב ביותר, בעוד שהוא עלול לעשות לך בעיות בדרכים אחרות, יהיה לעזוב את הקבוצה שהפרה את החוק.

הדרך למצוא את הפתרון או הטיפול הטובים ביותר לכל בעיה היא לבדוק את הדרכים השונות שניתן לטפל בבעיה ולהחליט על הפתרון שיעשה הכי פחות נזק למספר הקטן ביותר של דינמיקות או שיעשה את מרב התועלת למספר הרב ביותר של דינמיקות. במילים אחרות, בהתאם לזמן שעומד לרשותך כדי לבצע את הטיפול וכל דבר אחר שכרוך בכך, בצע את הפתרון הטוב ביותר. הדברים שאתה עושה כדי לטפל בבעיה הזאת חייבים להיות יצירתיים או מועילים למספר הדינמיקות הרב ביותר שאפשר.

אז הפתרון הטוב ביותר לכל בעיה יהיה פתרון שייתן את התועלת הרבה ביותר לכל הדינמיקות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.