Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

Onderzoeksacties

Het corrigeren van dingen die niet verkeerd zijn en het verwaarlozen van dingen die niet goed zijn, zorgt voor het falen van iedere organisatie of beschaving.

Correct uitgevoerd feitenonderzoek is een belangrijke vaardigheid om te hebben om intelligente actie te ondernemen om iets te corrigeren.

Suppressieve Rechtspleging

Rechtspleging duidt op de juridische procedures die door een overheid of een organisatie met betrekking tot iemand worden genomen wanneer hij er niet in slaagt om uit eigen beweging ethisch te handelen of een wet overtreedt.

Wanneer het verkeerd gaat met de rechtspleging, dan zijn er de volgende dingen aan de hand:

1. Het gebruik van rechtspleging voor een andere doelstelling dan de algemene veiligheid, zoals het handhaven van de belangen van een groep die aan de macht is of het een of andere gefixeerde vooroordeel of idee over iets of iemand.

2. Weggelaten gebruik van een onderzoeksprocedure.

Al het kwaad en al het destructieve gebruik van de macht van rechtspleging vindt plaats vanwege een van deze twee punten.

Soms doen mensen dingen uit haat voor iets of iemand en noemen het “rechtspleging” of de “rechtsorde”. Dit is waarom je kunt zeggen dat onze samenleving vandaag de dag niet echt met rechtspleging kan worden vertrouwd.

Zulke dingen zorgen voor een verwaarlozing van intelligente onderzoeksprocedures. Het succes van een groep hangt echter af van correcte onderzoeksprocedures die op een oplettende en verstandige manier worden uitgevoerd. Alleen op die manier kun je ontdekken wat de echte oorzaken van slechte situaties zijn. En alleen door de werkelijke oorzaken te vinden, kun je er iets aan doen.

In staat zijn te observeren is één ding. Het is iets heel anders om die observaties te gebruiken om de reden voor een slechte situatie te vinden.

Volgorden

Feitenonderzoek wordt noodzakelijk wanneer je ofwel uitpunten ofwel pluspunten opmerkt.

Feitenonderzoek kan plaatsvinden uit doodgewone nieuwsgierigheid of vanwege een specifieke interesse ergens in. Het kan ook plaatsvinden om de oorzaak van pluspunten te lokaliseren.

Wat de reden voor een feitenonderzoek ook is, de actie van het onderzoeken van iets wordt gedaan door het volgen van volgorden.

Als iemand niet in staat is om in gedachten een serie gebeurtenissen of acties te volgen, zal hij niet in staat zijn om iets correct te onderzoeken.

Het uitpunt van veranderde volgorde is een belangrijke belemmering bij feitenonderzoek.

Op het eerste gezicht lijkt het weggelaten gegeven de belemmering te zijn. Maar in feite zijn weggelaten gegevens het eindproduct van een feitenonderzoek en ze maken het mogelijk om een feitenonderzoek door te zetten tot het einde – je zoekt naar weggelaten gegevens.

Een veranderde volgorde van acties dwarsboomt ieder onderzoek. Iemand zegt bijvoorbeeld: “We zullen hem ophangen en hem dan berechten.” Of: “We zullen aannemen wie het misdrijf heeft begaan en vervolgens het bewijs vinden om het aan te tonen.” Of: “We moeten met opzet een misdrijf laten plaatsvinden om erachter te komen wie ze pleegt.” Dat is het achterstevoren uitvoeren van een onderzoek. Iedere keer dat een onderzoek achterstevoren wordt uitgevoerd, zal het niet slagen.

Dus als de persoon die het onderzoek doet zelf moeite heeft om in zijn gedachten de volgorde van acties te zien of voor de geest te halen, zal hij zeker met het verkeerde antwoord op de proppen komen.

Wanneer je ziet dat iemand met een verkeerd of onvolledig antwoord op de proppen komt, kun je aannemen dat de onderzoeker moeite heeft met de volgorde van gebeurtenissen of, wat natuurlijk ook het geval kan zijn, de zaak niet echt heeft onderzocht.

Je zou het natuurlijk niet werkelijk geloven wanneer de fictieve detective Sherlock Holmes zou zeggen: “Ik heb hier de vingerafdrukken van dhr. Murgatroyd op het moordwapen. Zorg dat de politie hem arresteert. Hé, Watson! Geef me eens even een vergrootglas en vraag aan detective Doherty of we in zijn dossiers met vingerafdrukken mogen kijken.” Dit is een ander voorbeeld van een onderzoek dat achterstevoren wordt gedaan.

Als iemand een serie handelingen dus niet kan visualiseren (voor de geest halen) – zoals een bal die van een trap af stuitert – of als hij niet diverse verschillende handelingen met een voorwerp met elkaar in verband kan brengen en in een juiste volgorde kan plaatsen, dan zal hij niet in staat zijn een feitenonderzoek te doen.

Als iemand dat wel kan, zal hij succesvol zijn bij het onderzoeken van iets.

Feitenonderzoek

Elke verbetering in het leven hangt af van het vinden van pluspunten en het waarom en ze te versterken, en het lokaliseren van uitpunten en het waarom en ze te elimineren.

Dit is het succesvolle voortbestaanspatroon van het leven. Iemand die in een achtergebleven samenleving leeft, zoals de Amazonejungle, die zal overleven doet precies deze dingen. Een wetenschapper die zijn zaakjes kent, doet ook precies deze dingen.

Hier is bijvoorbeeld een volgorde die volgt op een pluspunt: een visser ziet dat zeemeeuwen zich verzamelen boven een punt op de zee. Dat is het begin van een korte opeenvolging, punt nummer 1. Hij voorspelt een school vissen, punt nummer 2. Hij vaart ernaartoe als punt nummer 3 in de volgorde. Hij kijkt naar beneden als punt nummer 4 in de volgorde. Hij ziet vissen als punt nummer 5. Hij gooit zijn net uit als punt nummer 6. Hij vaart met het net om de school heen, nummer 7. Hij haalt het net binnen, nummer 8. Hij haalt de vis aan boord, nummer 9. Hij vaart naar de haven, nummer 10. Hij verkoopt de vis, nummer 11. Dat is het volgen van een pluspunt – een zwerm zeemeeuwen.

Een volgorde vanuit een uitpunt zou kunnen zijn: een huisvrouw serveert het eten. Niemand eet de pannenkoeken, nummer 1. Zij proeft er een, nummer 2. Ze merkt op dat er zeep in zit, nummer 3. Ze gaat naar de keuken, nummer 4. Ze kijkt in het keukenkastje, nummer 5. Ze ontdekt dat de doos waspoeder omver is gegooid, nummer 6. Ze ziet het meel er onder staan, nummer 7. Ze ziet een lege koekjestrommel, nummer 8. Ze grijpt haar jongste zoon bij zijn lurven, nummer 9. Ze laat hem zien wat ze heeft gevonden, nummer 10. Ze krijgt een bekentenis, nummer 11. En nummer 12 daarna is te pijnlijk om te beschrijven.

Ontdekkingen

Alle ontdekkingen zijn het eindproduct van een opeenvolging van onderzoeksacties die ofwel met een pluspunt ofwel met een uitpunt beginnen.

Alle kennis begint dus met geobserveerde pluspunten of uitpunten.

En alle kennis hangt af van het vermogen om te onderzoeken.

En elk feitenonderzoek wordt in de juiste volgorde gedaan.

En alle successen hangen af van het vermogen om deze dingen te doen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.