Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Undersökande åtgärder

Att korrigera saker som inte är fel och strunta i saker som inte är rätt, innebär slutet för varje organisation eller civilisation.

Korrekt undersökning är en viktig färdighet för att kunna vidta intelligenta åtgärder för att korrigera något.

Suppressiv rättvisa

Rättvisa betyder de rättsliga förfaranden som utförs av en regering eller en organisation på någon när denne inte beter sig etiskt på eget initiativ eller bryter mot någon lag.

När rättvisa går fel har följande saker hänt:

1. Rättvisa har använts i något annat syfte än allmänhetens säkerhet, såsom upprätthållande av intressena för en grupp som har makten, eller någon fixerad fördom eller idé om någon eller något.

2. Försummat bruk av undersökningsprocedurer.

All skada och destruktivt bruk av rättvisans krafter inträffar på grund av dessa.

Ibland gör människor saker på grund av hat mot någon eller något och kallar det ”rättvisa” eller ”lag och ordning”. Det är därför man sanningsenligt kan säga att vårt samhälle idag faktiskt inte kan anförtros rättvisa.

Sådana saker resulterar i försummelse av intelligenta undersökningsprocedurer. Icke desto mindre beror framgång för varje grupp på att korrekta undersökningsprocedurer utförs på ett uppmärksamt och förnuftigt sätt. Endast på det sättet kan man ta reda på de verkliga orsakerna till dåliga situationer. Och bara genom att hitta vilka orsakerna faktiskt är kan man göra någonting åt dem.

Det är en sak att kunna observera. Det är en helt annan att använda dessa observationer för att finna anledningen till att en dålig situation existerar.

Ordningsföljder

Undersökningar blir nödvändiga när man ser antingen outpoints eller pluspoints.

Undersökningar kan ske på grund av ren nyfikenhet eller särskilt intresse. De kan också göras för att man vill hitta orsaken till pluspoints.

Oavsett orsaken till en undersökning så gör man en undersökning genom att följa ordningsföljder.

Om en person inte är i stånd att mentalt följa en serie händelser eller handlingar, kommer han inte att korrekt kunna undersöka någonting.

Outpointen ändrad ordningsföljd är ett av de främsta hindren när man gör en undersökning.

Vid en första anblick tycks utelämnade data var hindret. Men faktum är att utelämnade data är slutprodukten vid en undersökning och gör det möjligt för en undersökning att fortsätta till en slutsats – man letar efter utelämnade data.

En ändrad ordningsföljd av handlingar omintetgör varje undersökning. Till exempel säger någon: ”Vi hänger honom och sedan håller vi en rättegång.” Eller ”Vi antar vem som gjorde det och sedan hittar vi bevis för det.” Eller ”Ett brott borde avsiktligt fås att ske för att ta reda på vem som begår dem”. Detta är att genomföra en undersökning baklänges. Varje gång en undersökning genomförs på ett baklänges sätt som detta, kommer den inte att lyckas.

Så om personen som gör undersökningen själv har svårigheter med att se eller föreställa sig handlingarnas ordningsföljder, kommer han definitivt att komma fram till fel svar.

När man ser att någon har kommit fram till ett felaktigt eller ofullständigt svar på något problem, kan man anta att personen som gör undersökningen har problem med händelsernas ordningsföljder eller, så klart, så gjorde han faktiskt inte någon undersökning.

Man skulle inte tro att den uppdiktade Sherlock Holmes skulle säga: ”Jag har här Murgatroyds fingeravtryck på mordvapnet. Se till att polisen griper honom. Watson, ge mig ett förstoringsglas och fråga polisinspektör Doherty om vi kan titta i hans fingeravtrycksarkiv.” Det är ett annat exempel på en baklänges gjord undersökning.

Om en person inte kan föreställa sig en serie skeenden, såsom en boll som studsar nedför en trappa, eller om någon inte kan sätta i samband flera olika skeenden med ett föremål till en korrekt ordningsföljd, kommer han inte att kunna undersöka.

Om en person kan göra det, kommer han att bli framgångsrik i att undersöka något.

Undersökningar

All förbättring av livet beror på att upptäcka pluspoints och anledningarna till dem och förstärka dem, och lokalisera outpoints och anledningarna till dem och få bort dem.

Detta är livets framgångsrika överlevnadsmönster. En person som lever i ett primitivt samhälle som t.ex. Amazondjungeln och ska överleva, gör exakt det. En vetenskapsman som kan sina saker gör också exakt det.

Exempel: Här är en ordningsföljd som följer en pluspoint: En fiskare ser fiskmåsar samlas över en punkt på havet. Det är början på en kort ordningsföljd, punkt nummer ett. Han förutser ett fiskstim, punkt nummer två. Han seglar dit som punkt nummer tre i ordningsföljden. Han tittar ner som nummer fyra i ordningsföljden. Han ser fisk som punkt nummer fem. Han lägger ut ett nät som punkt nummer sex. Han seglar runt stimmet med nätet, nummer sju. Han drar in nätet, nummer åtta. Han tar ombord fisken, nummer nio. Han seglar i hamn, nummer tio. Han säljer fisken, nummer elva. Det är att följa en pluspoint – en flock fiskmåsar.

Och ett annat exempel: En ordningsföljd som börjar från en outpoint skulle kunna vara: Hemmafru serverar middag. Ingen äter kakan, nummer ett. Hon smakar på den, nummer två. Den smakar diskmedel, nummer tre. Hon går till köket, nummer fyra. Hon tittar i skåpet, nummer fem. Hon finner diskmedelspaketet omkullvält, nummer sex. Hon ser vetemjölet under det, nummer sju. Hon ser att kakburken är tom, nummer åtta. Hon tar tag i sin lille son, nummer nio. Hon visar honom vad hon har upptäckt, nummer tio. Hon får en bekännelse, nummer elva. Och nummer tolv är alltför smärtsam för att beskriva.

Upptäckter

Alla upptäckter är slutprodukten av en ordningsföljd av undersökande handlingar som börjar med antingen en pluspoint eller outpoint.

Således börjar all kunskap med observerade pluspoints eller outpoints.

Och all kunskap beror på förmågan att undersöka.

Och all undersökning görs i korrekt ordningsföljd.

Och alla framgångar beror på förmågan att göra dessa saker.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.