Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

Een Feitenonderzoek doen

Wanneer je begint het analyseren van gegevens te gebruiken, ben je vaak nog bezig de informatie over het analyseren van gegevens te begrijpen in plaats van de uitpunten in de gegevens. De remedie is gewoon meer vertrouwd te raken met de materialen van deze cursus.

Het is makkelijk om de kennis van een ideale situatie te verkrijgen. Een uitpunt is eenvoudigweg een onlogische afwijking van de ideale situatie. Door de bestaande situatie met de ideale situatie te vergelijken kun je de uitpunten gemakkelijk opmerken.

Om de ideale situatie te kennen, hoef je slechts de juiste producten ervoor uit te werken. Als deze producten niet worden geproduceerd, is er iets wat afwijkt van de ideale situatie. Je kunt dan de verschillende soorten uitpunten vinden en vervolgens een Waarom lokaliseren en het op die manier mogelijk maken de zaak aan te pakken. En met de aanpak probeer je er gewoonweg voor te zorgen dat de persoon of organisatie zijn producten produceert.

Tenzij je op deze manier te werk gaat (van product terug naar hoe de zaak is georganiseerd), valt er niet veel te analyseren. Je vindt dan alleen maar fouten en geen uitpunten. Een bestaande situatie is zo goed als ze haar producten produceert, niet zo goed als ze in de verf zit of netjes gestoffeerd is of welke opinie het publiek erover heeft.

Voor elk toneel, een fabriek die iets produceert of een leger dat een oorlog voert of een huisvrouw die een etentje geeft, bestaan er producten.

Mensen die een doelloos leven leiden, zijn erg ongelukkig. Zelfs mensen die niet werken of gewoon maar wat liefhebberen en hun werk niet serieus doen, voelen zich alleen maar gelukkig wanneer ze een product hebben!

Voor elk toneel bestaat er een product.

Standaard Actie

Een beginneling kan verward raken en beginnen te falen als hij niet de volgende stappen aanhoudt:

1. Werk uit wat de persoon of activiteit zou moeten produceren.

2. Stel de ideale situatie vast.

3. Onderzoek de bestaande situatie.

4. Volg het spoor van uitpunten vanaf de ideale situatie naar de bestaande situatie.

5. Lokaliseer het werkelijke Waarom dat zal zorgen dat de bestaande situatie zich in de richting van de ideale situatie begeeft.

6. Bekijk de bestaande resources nog eens.

7. Zorg dat je een helder idee krijgt over hoe je de situatie aan kunt pakken. Een helder idee is een idee gebaseerd op het werkelijke Waarom en omvat een intelligent gebruik van de resources (financiën, personeel, apparatuur, faciliteiten, voorraden, vaardigheden, enz.) die je beschikbaar hebt om de situatie aan te pakken.

8. Pak het aan of zeg welke aanpak er dient te worden gedaan zodat het aangepakt blijft. Dit is een manier om het te doen die heel zeker zal werken.

Als je in een toneel alleen maar fouten opmerkt, zonder een product of ideale situatie waarmee je de bestaande situatie kunt vergelijken, ben je niet bezig met het analyseren van gegevens en zullen situaties verslechteren omdat je verkeerde Waaroms zult vinden.

Denken

Je moet in staat zijn met uitpunten te denken. Een grove manier om dit te zeggen is “leer te denken als een idioot”. Je zou er aan toe kunnen voegen “zonder het vermogen om als een genie te denken kwijt te raken”.

Als je uitpunten totaal niet kunt verdragen of confronteren, kun je ze ook niet zien. Een gek kan geen pluspunten verdragen en hij ziet ze ook niet. Het kan echter zo zijn, dat er een heleboel pluspunten aanwezig zijn zonder dat er productie plaatsvindt. Men zou je dus kunnen vertellen hoe geweldig het allemaal wel niet is, terwijl de zaak op instorten staat.

Iemand die luistert naar de mensen die deel uitmaken van het toneel en hun Waaroms accepteert, loopt groot risico. Als dit werkelijk de Waaroms waren, dan zouden de zaken er beter voor staan. Een veel betrouwbaarder manier is om het alleen te hebben over welke producten er zouden moeten worden geproduceerd en om te onderzoeken.

Je moet de bestaande situatie observeren door te kijken naar gegevens ofwel door andere mensen die er voor jou naar kijken, ofwel door zelf rechtstreeks het toneel te observeren. Je moet er vaak naar raden wat het Waarom zou kunnen zijn. Dat is waardoor het idee, “Leer te denken als een idioot”, tot stand kwam.

Het Waarom zal worden gevonden aan het eind van een spoor van uitpunten. Elk uitpunt is, wanneer het wordt vergeleken met de ideale situatie, een aberratie. Het meest idiote punt dat vervolgens al het andere verklaart en dat leidt tot vooruitgang in de richting van de ideale situatie, is het Waarom.

Je moet in verband met pluspunten ook als een genie leren denken.

Neem de periode waarin de productie op haar hoogtepunt was (nu of in het verleden). Vergelijk die met de bestaande situatie die daar net aan voorafging. Vind nu de pluspunten die toen begonnen plaats te vinden. Volg deze pluspunten en dan beland je bij het Waarom, het grootste pluspunt, dat leidde naar de verbetering. Maar ook hier bedenk je welke resources er beschikbaar zijn en moet je een helder idee krijgen. Dus het is dezelfde serie stappen als hierboven, maar dan met pluspunten in plaats van uitpunten.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.