Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTIJKOPDRACHT

Het Herkennen van Uitpunten

Praktijkopdrachten

Opmerking: Deze laatste oefeningen zijn optioneel. Je hoeft ze niet per se te doen. Ze worden hier gegeven zodat je ze kunt doen om je te helpen een groter begrip over de materialen van de cursus te krijgen en je bekwaamheid in het toepassen ervan te verbeteren.

Pak wat kranten en neem ze door. Merk uitpunten op in de artikelen voor elk van de volgende uitpunten:

Weggelaten gegevens

Veranderde volgorde

Weggelaten tijd

Onwaarheid

Gewijzigd belang

Verkeerd doelwit

Verkeerde bron

Tegenstrijdige feiten

Toegevoegde tijd

Toegevoegd niet-toepasselijk gegeven

Foutief bijgevoegd gegeven

Dingen waarvan wordt aangenomen dat ze “identiek” zijn, zijn niet identiek

Dingen waarvan wordt aangenomen dat ze “overeenkomen”, komen niet overeen

Dingen waarvan wordt aangenomen dat ze “verschillend” zijn, zijn niet verschillend

Doe deze oefening totdat je ten minste één van elk van de genoemde uitpunten hebt ontdekt. Ga hier dan mee door totdat je je zeker voelt dat je gemakkelijk uitpunten kunt zien of herkennen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.