Let us know how it is going
8.‎1 LEES HET ARTIKEL

Succesvol Feitenonderzoek

Juist onderzoek hangt af van de juiste Waaroms. Je kunt een werkelijk Waarom begrijpen als je dit beseft: EEN WERKELIJK WAAROM LEIDT TOT EEN AANPAK.

Als je een Waarom opschrijft, moet je je er het volgende over afvragen: “Leidt dit tot een aanpak?” Leidt het tot een aanpak of maakt het een aanpak mogelijk?

Als het dat niet doet, dan is het een verkeerd Waarom.

Als je een juist Waarom hebt, is het eenvoudig om aan te pakken wat je hebt gevonden. Hoe gefrustreerder je wordt bij het proberen een heel intelligent en slim idee te krijgen om de situatie aan te pakken, des te waarschijnlijker is het dat je een verkeerd Waarom te pakken hebt.

Als de aanpak voor een situatie dus niet meteen in het oog springt, dan HEEFT HET WAAROM NIET TOT EEN AANPAK GELEID en is het waarschijnlijk verkeerd.

Een juist Waarom leidt tot verbetering, omdat het iemand in staat stelt een aanpak uit te werken waarmee hij, indien deze op de juiste manier wordt uitgevoerd, de ideale situatie zal verwezenlijken. De Technologie van Feitenonderzoek kan op allerlei situaties worden toegepast, goede of slechte, ingewikkelde of eenvoudige, en kan veel van de problemen van het leven uit de weg ruimen en bruikbare oplossingen mogelijk maken.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.