Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Undersøkelsesprosedyre

Det betyr slutten for en hvilken som helst organisasjon eller sivilisasjon å korrigere ting som ikke er gale, og neglisjere ting som ikke er riktige.

Korrekt undersøkelse er en viktig ferdighet å kunne for å foreta intelligente handlinger til å korrigere noe.

Undertrykkende justis

Justis betyr rettslige tiltak foretatt av en regjering eller en organisasjon på noen når han unnlater å handle etisk på egen hånd eller bryter loven.

Det som har skjedd når justis kommer på villspor er:

1. Bruk av justis til noe annet formål enn allmennhetens sikkerhet, slik som å opprettholde interessene til en maktgruppe eller en fiksert fordom eller idé om noen eller noe.

2. Utelatt bruk av undersøkelsesprosedyre.

All skade og destruktiv bruk av justismakt oppstår på grunn av en av disse.

Noen ganger gjør folk ting på grunn av hat for noen eller noe, og kaller det «justis» eller «lov og orden». Dette er grunnen til at du kan ærlig si at justis egentlig ikke kan bli betrodd vårt samfunn i dag.

Slike ting gjør at intelligente undersøkelsesprosedyrer neglisjeres. Likevel avhenger suksessen til enhver gruppe av korrekte undersøkelsesprosedyrer som gjøres på en observant og fornuftig måte. Bare på den måten kan man finne de sanne årsakene til dårlige situasjoner. Og bare ved å finne ut hva de egentlige årsakene er, kan man gjøre noe med dem.

Det er én ting å kunne observere. Det er noe helt annet å bruke disse observasjonene til å finne grunnen til at en dårlig situasjon eksisterer.

Rekkefølger

Undersøkelser blir nødvendige når man står overfor utepunkter eller plusspunkter.

Undersøkelser kan skje ut fra ren nysgjerrighet eller en særskilt interesse i noe. De kan også skje for å lokalisere årsaken til plusspunkter.

Uansett hva grunnen til en undersøkelse er, må undersøkelsen gjennomføres i henhold til rekkefølger.

Hvis noen er mentalt ute av stand til å spore en serie av hendelser eller håndteringer, vil han ikke være i stand til å undersøke noe på korrekt måte.

Endret rekkefølge er en primær blokkering for undersøkelse.

Ved første øyekast vil utelatte data synes å være blokkeringen. Men faktum er at utelatte data er sluttproduktet av en undersøkelse og gjør det mulig for en undersøkelse til å fortsette til en konklusjon – du leter etter utelatte data.

En endret handlingsrekkefølge kullkaster enhver undersøkelse. Som et eksempel sier noen: «Vi vil henge ham og deretter føre en rettssak.» Eller «Vi vil anta hvem som gjorde det, og siden finne bevis for å bekrefte det». Eller «En forbrytelse bør fremprovoseres for å finne ut hvem som begår dem». Dette er å utføre en undersøkelse baklengs. Hver gang en undersøkelse utføres på en baklengs måte, vil den mislykkes.

Følgelig, hvis en som undersøker selv har noen som helst vanskeligheter med å se eller visualisere håndteringsrekkefølger, vil han uunngåelig komme frem til feil svar.

Motsatt, når man ser at noen har kommet opp med et galt eller ufullstendig svar, kan man anta at den som undersøker, har vanskeligheter med rekkefølger av hendelser eller, selvsagt, ikke egentlig undersøkte.

Man kan ikke virkelig tro at Sherlock Holmes noensinne ville si: «Her har jeg fingeravtrykket til herr Murgatroyd på mordvåpenet. Få politiet til å arrestere ham. Nå, Watson, gi meg et forstørrelsesglass, og be overbetjent Doherty om å la oss få se igjennom fingeravtrykk-arkivene hans.» Dette er et annet eksempel på en baklengs undersøkelse.

Hvis man ikke kan visualisere en serie med handlinger, som en ball som spretter nedover en trapp, eller hvis man ikke kan sette flere ulike handlinger med en gjenstand i forhold til hverandre i korrekt tur og orden så de danner en riktig rekkefølge, vil man ikke være i stand til å undersøke.

Hvis man kan det, vil man lykkes i å undersøke noe.

Undersøkelser

All forbedring av liv avhenger av å oppdage plusspunkter og grunnen til dem og forsterke dem, lokalisere utepunkter og grunnen til dem og utrydde dem.

Dette er det vellykkede overlevelsesmønsteret i å leve. En person som lever i et lite utviklet samfunn som Amazonasjungelen som skal overleve, gjør nettopp det. En vitenskapsmann som kan sine saker gjør også nettopp det.

For eksempel, her er en rekkefølge som følger et plusspunkt: En fisker ser måker flokke seg over et punkt på sjøen. Det er begynnelsen på en kort rekkefølge, punkt nummer en. Han forutser en fiskestim, punkt nummer to. Han seiler over som punkt nummer tre i rekkefølgen. Han ser ned som punkt nummer fire i rekkefølgen. Han ser fisk som punkt nummer fem. Han får ut et garn som punkt nummer seks. Han sirkler inn stimen med garnet, nummer sju. Han drar inn garnet, nummer åtte. Han bringer fisken om bord, nummer ni. Han går inn til havnen, nummer ti. Han selger fisken, nummer elleve. Det er å følge et plusspunkt – flokk med måker.

Og et annet eksempel, en rekkefølge fra et utepunkt kunne være: Husmoren serverer middag. Ingen spiser kaken, nummer en. Hun smaker på den, nummer to. Hun gjenkjenner smaken av såpe i den, nummer tre. Hun går til kjøkkenet, nummer fire. Hun ser inn i skapet, nummer fem. Hun finner såpeesken veltet, nummer seks. Hun ser melet under den, nummer sju. Hun ser at kakekrukken er tom, nummer åtte. Hun griper tak i den lille sønnen, nummer ni. Hun viser ham hva hun fant, nummer ti. Hun får en tilståelse, nummer elleve. Og nummer tolv er for smertefullt til å beskrive.

Oppdagelse

Alle oppdagelser er sluttproduktet av en rekkefølge med undersøkelseshandlinger som begynner enten med et plusspunkt eller et utepunkt.

Følgelig stammer all kunnskap fra observerte plusspunkter eller utepunkter.

Og all kunnskap avhenger av en evne til å undersøke.

Og all undersøkelse blir gjort i riktig rekkefølge.

Og all suksess avhenger av evnen til å gjøre disse tingene.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.