Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Studiebarrières

Als je eenmaal de eerste poort op weg naar leren hebt geopend en hebt besloten dat er iets over studie te weten valt, ben je er klaar voor om de studiebarrières te leren. Er zijn er maar drie.

Een barrière is iets dat jou kan stoppen of dat kan voorkomen dat je vooruitgang boekt.

Zoals je zult leren, kun je je, wanneer je met een van de studiebarrières te maken krijgt, in feite lichamelijk en mentaal ongemakkelijk voelen. Je ongemakkelijk voelen als gevolg ergens van, staat ook bekend als een reactie. Reactie betekent een lichamelijk of emotioneel gevoel krijgen als gevolg van iets. Je kunt een reactie krijgen van een plotseling luid knallend geluid, zoals bij een auto-ongeluk, en daar misschien op reageren door je zenuwachtig of je een beetje van streek en in het nauw te voelen.

Wanneer je een reactie hebt, kun je je gevoelens laten zien door de uitdrukking op je gezicht of hoe je met je lichaam omgaat. Dit staat bekend als een verschijnsel. Verschijnsel betekent een zichtbaar teken of een zichtbare aanwijzing dat iets bestaat of gebeurt. Bijvoorbeeld, bij het horen van een ongeluk, zou je kunnen laten zien dat je van streek en bezorgd bent door er nerveus uit te zien of je zelfs nerveus te gedragen.

Je kunt ook een reactie krijgen bij goed nieuws en je geweldig voelen. Je kunt dat tot uiting brengen door te glimlachen, lachen of juichen en blij te kijken.

Elk van de drie studiebarrières geeft je heel precieze lichamelijke en mentale reacties en verschijnselen.

Wanneer je de verschijnselen van elke barrière kent, is het heel gemakkelijk om te bepalen met welke barrière je te maken hebt. En voor elke barrière zijn er exacte stappen waarmee je zult leren omgaan om die barrière tot studeren uit de weg te ruimen, zodat je goed vooruitgang kunt maken met leren.

Als je eenmaal weet wat de drie barrières zijn, het verschil ertussen kent en weet wat je moet doen om ze uit de weg te ruimen, kun je ervoor zorgen dat geen enkele van de drie barrières je ooit nog stopt.

En door het kennen en gebruiken van deze technologie zul je in staat zijn om met succes elk onderwerp te bestuderen en te leren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.