Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Studiebarriärerna

När man har öppnat den första porten till inlärning och bestämt sig för att det finns något att veta om studier, då är man redo att lära sig studiebarriärerna. De är bara tre.

En barriär är något som kan stoppa en eller hindra en från att göra framsteg.

Som du kommer att lära dig kan det faktiskt få en att känna sig fysiskt och psykiskt illa till mods när man kör in i en av studiebarriärerna. Att känna obehag som ett resultat av något kallas också en reaktion. Reaktion betyder en fysisk eller emotionell känsla man får som ett resultat av något. Man skulle kunna få en reaktion från ett plötsligt, högt kraschande ljud, som till exempel vid en bilolycka, och kanske reagera genom att känna sig nervös eller lite upprörd och bekymrad.

När man får en reaktion kan man visa vad man känner genom sitt ansiktsuttryck eller hur man hanterar sin kropp. Vi kallar detta en manifestation. Manifestation betyder ett synligt tecken på eller en indikering om att något existerar eller sker. Exempel: när man hör en olycka kan man manifestera att vara upprörd och bekymrad genom att se ut att vara eller till och med uppträda nervöst.

Man kan också få en reaktion från goda nyheter och må fantastiskt. Man kan visa det genom att le, skratta, jubla och se glad ut.

Var och en av de tre studiebarriärerna ger en mycket bestämda fysiska och mentala reaktioner och manifestationer.

När man känner till manifestationerna för varje barriär är det mycket lätt att avgöra vilken barriär man har kört in i. Och för varje barriär finns det exakta steg du kommer att lära dig för att hantera och få den barriären ur vägen så att du kan göra goda framsteg i dina studier.

När man väl vet vilka de tre barriärerna är, vet skillnaden mellan dem och vad man ska göra för att få dem ur vägen, kan man förhindra att dessa tre barriärer någonsin stoppar en igen.

Och genom att känna till och använda denna teknologi kommer man att framgångsrikt kunna studera och lära sig vilket ämne som helst.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.