Let us know how it is going
4.‎2 LEES HET ARTIKEL

Het Oplossen van de Tweede Studiebarrière:
De te Steile Studiegradiënt

Als je leert hoe je iets moet doen en je begint een soort verwarring of een wankel gevoel te ervaren, weet je meteen dat je tegen een te steile gradiënt bent opgelopen. Je bent aan iets voorbijgegaan wat je niet snapte en je begon met het volgende dat te steil was en je ging te snel.

De remedie voor de barrière van de te steile gradiënt is als volgt:

1. Doe een stapje terug op de gradiënt. Dit betekent dat je niet moet proberen door te gaan maar je gaat terug naar waar het voor het laatst nog wel goed met je ging.

2. Ontdek waar je nog niet verward was op de gradiënt.

3. Ontdek dan welke nieuwe actie je vervolgens ging doen.

4. Ontdek welke actie je aan het doen was die je goed snapte.

5. Dan zul je merken dat je die actie toch niet goed snapte. Precies in het laatste stukje van wat je goed begreep, was er iets dat je niet goed snapte en daarna ging je over de gradiënt heen.

6. Helder op wat je niet hebt begrepen.

7. Als je eenmaal hebt opgehelderd wat je niet had begrepen, ga je vanaf dat punt verder.

Bij gradiënten ben je geïnteresseerd in de acties. Je hebt een specifieke reeks stappen die je moet doen. En als je de gradiënt overslaat bij het doen van die stappen, kun je in de problemen komen. Maar als je de stappen van het behandelen van een overgeslagen gradiënt volgt, zul je er uitkomen.

Laten we in het eerste voorbeeld van het kind dat op een gradiënt leerde hoe hij moet fietsen, zeggen dat hij een te steile gradiënt nam en probeerde te fietsen voordat hij de eerdere stap onder de knie had en toen in de problemen kwam.

Laten we zeggen dat hij dit liet zien door niet in staat te zijn te snappen hoe tegelijkertijd zijn evenwicht te bewaren, te trappen en de fiets te sturen. Stel dat hij wat verward werd of een wankel gevoel kreeg (voelde zich duizelig en onstabiel) en maar van de fiets bleef vallen. Je zou hem gewoon een stapje terug laten doen op de gradiënt en naar de eerdere stap teruggaan waar hij het nog wel goed deed – dit zou wellicht de fiets met zijwieltjes zijn.

Je zou hem dan helpen door te ontdekken waar hij het nog wel goed deed op de eerdere stappen van de gradiënt en er dan achter te komen wat het was dat hij niet volledig heeft begrepen over die eerdere stap. Als dat eenmaal was opgelost en hij blij was met die stap te doen, zou je hem weer door de volgende gradiënt verder laten gaan. Het zou goed met hem gaan.

In het voorbeeld waarbij je mogelijk met een te steile studiegradiënt te maken kreeg bij het leren hoe je een nieuw computerprogramma installeert of gebruikt, zou je gewoon weer teruggaan naar het gedeelte van het computerprogramma dat je gebruikte en dat je goed begreep en waar het goed ging, net voordat je problemen kreeg. Dan zou je ophelderen wat je niet had begrepen en vanaf dat punt verdergaan.

Ditzelfde principe van de overgeslagen gradiënt en de stappen voor het aanpakken ervan zijn hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij alles wat je bestudeert of leert om te doen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel De Tweede Studiebarrière:
De te Steile Studiegradiënt
opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.