Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

Woordverheldering

Woordverheldering is de actie van iets vrij van verwarring of onzekerheid maken. Woordverheldering betekent de methoden of manieren en acties om het gebrek aan kennis, het verkeerd begrijpen en onjuist begrijpen van woorden, en alles wat gebruik van woorden verhindert, te vinden en uit de weg te ruimen.

Er bestaan verscheidene methoden van woordverheldering. Twee ervan worden hieronder gegeven om je te helpen bij je studie en het voor je mogelijk te maken om anderen te helpen:

1. ELEMENTAIRE WOORDVERHELDERING

Elementaire Woordverheldering is de methode waarbij je een verkeerd begrepen woord vindt, door terug te gaan in de tekst tot vóór het punt waar je problemen hebt.

Bij het bestuderen ergens van is het belangrijk om te weten hoe je kunt zorgen dat je vooruit blijft gaan en dat het goed blijft gaan. Om een succesvolle student te zijn, moet je elk woord dat je tegenkomt en niet begrijpt opzoeken. Laat nooit een woord zitten waarvan je de betekenis niet kent.

Maar als je ooit tijdens het studeren in moeilijkheden komt, dan zou je gebruikmaken van Elementaire Woordverheldering om je te helpen het verkeerd begrepen woord, waardoor je succesvolle vooruitgang in studie werd verhinderd, te vinden en aan te pakken. Iedereen die jou bij je studie helpt, zou deze methode gebruiken en je kunt haar ook gebruiken om iemand anders te helpen.

Zodra je langzamer gaat studeren of niet meer zo “helder” bent als een kwartier ervoor, wordt het tijd om gebruik te gaan maken van Elementaire Woordverheldering en naar het verkeerd begrepen woord te gaan zoeken.

Wacht niet totdat je je slaperig voelt of echt in slaap valt terwijl je iets bestudeert. Dan wacht je veel te lang om het verkeerd begrepen woord te vinden en op te helderen. Je bent lang voordat je je slaperig begon te voelen al aan een woord voorbijgegaan dat je niet volledig begreep.

Als je ooit hebt gezien dat iemand anders in slaap viel tijdens het lezen van een boek, dan heb je gezien wat er gebeurt lang nadat de persoon terechtkwam in een leegte van het voorbijgaan aan een verkeerd begrepen woord.

En denk eraan dat het geen verkeerd begrepen zinsdeel of een idee is, maar een verkeerd begrepen woord. Aan een verkeerd begrepen woord voorbijgaan, is altijd wat er het eerst plaatsvindt. Het is wat er gebeurt voordat een heel onderwerp verkeerd begrepen raakt.

Elementaire Woordverheldering wordt als volgt gedaan:

1. Je realiseert je dat je niet meer zo snel door je studie heen gaat als eerst of dat je niet meer zo helder bent als je eerder was. Het zou ook weleens een van de volgende dingen kunnen zijn:

Je bent gewoon niet meer zo geïnteresseerd in wat je aan het bestuderen bent.

Je doet er te lang over om ergens doorheen te komen.

Wellicht ben je aan het geeuwen.

Wellicht ben je figuurtjes aan het tekenen.

Wellicht zit je te mijmeren, enz.

2. Zodra dit gebeurt, moet je stoppen en eerder kijken in wat je aan het bestuderen was en het verkeerd begrepen woord vinden. Er zal er altijd een zijn en je moet het vinden. Er zijn geen uitzonderingen. Het kan zijn dat het verkeerd begrepen woord zich wel twee of meer bladzijden vóór de plek bevindt waar je stopte met studeren. Maar het bevindt zich altijd eerder in de tekst dan waar je nu bent.

3. Je vindt het woord. Je herkent het wellicht bij het terugzoeken in de tekst, maar als je het niet kunt vinden, kun jij of de persoon die jou helpt bij je studie, woorden uitkiezen uit wat je aan het lezen was, die misschien het verkeerd begrepen woord zouden kunnen zijn. Iemand die je helpt zou kunnen vragen, “Wat betekent ______?” om te zien of je de juiste definitie geeft.

4. Wanneer je het verkeerd begrepen woord hebt gevonden, zoek je het op in een woordenboek en helder je het op volgens de sectie Stappen voor het Ophelderen van een Woord in deze cursus. Je zoekt de definitie op die past in de context en heldert die op. Je gebruikt het woord in zelfgemaakte zinnen, totdat je het volledig begrijpt. Daarna helder je alle definities op die worden gegeven en gebruikt elk ervan in verscheidene zinnen, totdat je het woord volledig begrijpt. Vervolgens helder je de afleiding en de eventuele idiomen of synoniemen, enz., op.

5. Nu dat je een volledig begrip van het woord hebt, ga je terug naar wat je aan het lezen was en lees je het gedeelte dat het verkeerd begrepen woord bevatte opnieuw. Als je nog steeds niet “helder” bent en graag wil doorgaan en je er opgewekter over voelt, dan zit er eerder in de tekst nog een verkeerd begrepen woord. Je moet het zien te vinden en ophelderen door de stappen 2 t/m 5 hierboven te herhalen.

6. Wanneer je je weer helder en enthousiast voelt, dan is dat het eindresultaat van Elementaire Woordverheldering. (Dit resultaat zal niet worden bereikt als er een woord dat verkeerd begrepen was over het hoofd is gezien, of als er eerder in de tekst nog een verkeerd begrepen woord voorkomt. Als dit gebeurt, herhaal dan de stappen 2 t/m 5.) Als je nu weer enthousiast bent, ga dan verder met het bestuderen van de tekst vanaf het punt waar het verkeerd begrepen woord werd gevonden en opgehelderd.

Samengevat, zijn de stappen van Elementaire Woordverheldering als volgt:

a. Ontdek waar je nog helemaal geen moeilijkheden had.

b. Ontdek waar je nu moeilijkheden hebt.

c. Het verkeerd begrepen woord zal zich precies aan het eind bevinden van het gedeelte waar je nog geen moeilijkheden had. Het zal zich precies daar in die buurt bevinden. Je kunt het precies vaststellen.

2. EENVOUDIGE WOORDVERHELDERING DOOR HARDOP LEZEN

Wanneer je kinderen helpt of mensen die een buitenlandse taal spreken of iemand die niet goed kan lezen of schrijven, kun je Eenvoudige Woordverheldering door Hardop lezen gebruiken om ze te helpen.

Bij deze methode laat men de persoon hardop lezen om te ontdekken wat hij doet. De meest verrassende dingen kunnen gebeuren, zoals de volgende:

a. De persoon kan een woord helemaal weglaten.

b. Hij kan een woord veranderen om iets anders te zeggen.

c. Hij kan aarzelen wanneer hij bepaalde woorden ziet.

Eenvoudige Woordverheldering door Hardop lezen wordt gedaan volgens de onderstaande stappen. Jij en de persoon die hardop zal lezen, hebben allebei een exemplaar van hetzelfde boek of dezelfde tekst voor je.

Wanneer je met iemand anders werkt en de stappen van Eenvoudige Woordverheldering door Hardop lezen bij die persoon doet, heet jij de “woordverhelderaar”, omdat jij hem helpt zijn verkeerd begrepen woorden te vinden en op te helderen. Naar de persoon die de tekst hardop voorleest en Woordverheldering ontvangt, wordt verwezen als de “student”.

PROCEDURE

1. Je vertelt de student de tekst hardop voor te lezen terwijl jij de tekst volgt, door in het exemplaar van het materiaal voor je mee te lezen.

2. Telkens wanneer hij een woord verandert of aarzelt of fronst terwijl hij een woord leest, neem je het onmiddellijk op.

3. Corrigeer het door het woord dat hij tijdens het lezen wegliet of veranderde of waarover hij aarzelde of fronste, op te zoeken. Vind de definitie voor hem in een woordenboek of leg het aan hem uit.

4. Wanneer je de betekenis van het woord hebt opgehelderd, laat je de student teruggaan naar het boek of het materiaal en doorgaan met lezen en merk je de volgende keer op dat hij een woord weglaat of verandert of aarzelt of fronst.

Elke keer dat dit gebeurt, herhaal je de stappen 2 t/m 4 hierboven.

Door Eenvoudige Woordverheldering door Hardop lezen kun je iemand helpen die langzaam is bij studeren en hem ook helpen zijn leesvaardigheid te verbeteren.

Na het doen van Eenvoudige Woordverheldering door Hardop lezen, zou de volgende stap van de persoon zijn om te leren hoe een woordenboek te gebruiken om zelf de betekenis van woorden op te zoeken en op te helderen terwijl hij verder gaat.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.