Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

En Toneskalatest

Tale er sannsynligvis den mest nøyaktige måten å bestemme en persons plassering på Toneskalaen.

Med mindre en person snakker åpent og lytter oppmerksomt, kan han ikke anses å være spesielt høyt på Toneskalaen.

En observasjon av hvordan en person lytter og snakker vil indikere nøyaktig hvor vedkommende befinner seg på Toneskalaen.

Med denne forståelsen kan du foreta det vi kaller en To-minutters Toneskalatest på noen.

I denne testen måler du kommunikasjonsnivået til personen. Måten å gjøre en To-minutters Toneskalatest på er simpelthen å begynne å si noe kreativt og konstruktivt til personen på det høyest mulige tonenivået, og så gradvis senke sitt kommunikasjonsnivå til det punktet hvor personen reagerer.

En person reagerer best på sitt eget tonenivå. Når man foretar denne formen for test, bør man ikke fortsette for lenge på et bestemt tonenivå av kommunikasjon (ikke mer enn én eller to setninger), for hvis man snakker til ham lenger, vil man bringe ham oppover Toneskalaen og slik ødelegge testens nøyaktighet.

To-minutters-testing foregår altså på den måten at man først forteller om noe kreativt og konstruktivt, og ser om personen svarer med noe kreativt og konstruktivt. Fortell for eksempel personen om en eller annen stor ny oppdagelse eller et nytt utviklingsprosjekt som vil hjelpe tusenvis av arbeidsløse mennesker å få seg jobb.

Hvis du ikke får en entusiastisk respons tilbake, si kanskje noe om sport og se, om personen reagerer på det.

Hvis du igjen ikke får noen respons, prøv å snakke antagonistisk om ting som personen kjenner til (men selvfølgelig ikke om personen selv) for å se om han gir noen respons. For eksempel kunne du snakke om at prisene på alt bare går opp og at levekostnadene går opp, og hvor mye det koster bare å kjøre bil i dag.

Kom deretter med en sint bemerkning eller to rettet mot noe som skjer som du tror han kunne vite noe om.

Kom deretter med et par ting som kommuniserer tonenivået håpløshet og elendighet.

Et eller annet sted i denne rekken vil personen være enig i den typen av konversasjon som du tilbyr. Det vil si, han vil reagere på det med samme tonenivå og begynne å snakke tilbake til deg om det emnet. Samtalen kan så føres videre på det tonenivået der du har oppdaget at personen befinner seg, og du vil så raskt samle nok opplysninger til å kunne foreta en god vurdering av personens plassering på kartet.

Toneskalaen er et av de viktigste verktøyene som noen gang er blitt utviklet til å fortelle deg hvordan noen vil oppføre seg eller hva han er tilbøyelig til å gjøre. Bruk dette verktøyet, og du vil alltid vite hvem du har å gjøre med, hvem du skal omgås med og hvem du kan stole på.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.