Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Ett tonskaletest

Det mest exakta sättet att bestämma var en person befinner sig på Tonskalan är troligtvis genom hur han talar.

Om en person inte talar öppet och lyssnar med lätthet kan han inte anses vara särskilt högt på Tonskalan.

En observation av hur en person både lyssnar och talar kommer att ge en exakt indikation på var han befinner sig på Tonskalan.

Med denna förståelse kan man göra vad vi kallar ett Tvåminuters-tonskaletest på någon.

I detta test mäter man personens kommunikationsnivå. Ett Tvåminuters-tonskaletest gör man genom att helt enkelt börja prata med en person på högsta möjliga tonnivå, kreativt och konstruktivt, och sedan gradvis sänka tonen för ens konversation ner till den punkt där den får ett gensvar från personen.

En person ger bäst gensvar på sin egen tonnivå. När man gör ett sådant test ska man inte fortsätta med en konversation på någon särskild tonnivå för länge (inte mer än en eller ett par meningar), därför att om man pratar med personen för länge, kommer man att få honom att gå uppför Tonskalan och spolierar på så sätt testets riktighet.

Tvåminuterstestning görs alltså genom att först säga något kreativt och konstruktivt till personen för att se om han ger gensvar med något kreativt och konstruktivt. Berätta till exempel för personen om någon fantastisk, ny upptäckt eller ett nytt utvecklingsprojekt som kommer att hjälpa tusentals arbetslösa att få arbete.

Om man inte får ett entusiastiskt gensvar, säger man kanske någonting om sport och ser om han ger gensvar på detta.

Om man inte får någon reaktion, prövar man att prata antagonistiskt om något som personen känner till (men naturligtvis inte om personen själv) för att se om han reagerar. Till exempel, man skulle kunna prata om att priserna på allt bara går upp och levnadskostnaderna går upp och hur mycket det kostar enbart att köra bil idag.

Säg sedan en mening eller två på tonnivån vrede om något som händer och som man tror han vet någonting om.

Kom därefter på några saker att säga till personen som kommunicerar tonnivån hopplöshet och elände.

Någonstans inom det här området, från toppen till botten, kommer personen att vara överens om den typ av konversation som man ger honom. Han kommer med andra ord att reagera på det med samma tonläge och börja tala tillbaka till en om det ämnet. Ett samtal kan därefter äga rum på denna tonnivå där man upptäckte att personen befinner sig, och man kommer sedan snabbt att skaffa sig tillräckligt med information för att kunna göra en bra bedömning av var personen befinner sig på skalan.

Tonskalan är ett av de viktigaste verktyg som någonsin utvecklats för att tala om för en hur en person kommer att uppföra sig eller vad han sannolikt kommer att göra. Använd detta verktyg så kommer du alltid att veta vem du har att göra med, vem du ska umgås med och vem du kan lita på.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.