Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

מבחן של סולם הטונים

קרוב לוודאי שהדרך המדויקת ביותר לקבוע את המיקום של אדם בסולם הטונים היא דיבור.

אדם לא יכול להיחשב גבוה מאוד בסולם הטונים, אלא אם כן הוא מדבר בצורה פתוחה ומקשיב בקלות.

התבוננות באופן שבו אדם מקשיב וגם מדבר תיתן מדד מדויק לגבי מיקומו בסולם הטונים.

עם ההבנה הזאת, אתה יכול לעשות על מישהו את מה שאנחנו קוראים לו מבחן של שתי דקות בסולם הטונים.

במבחן הזה, אתה מודד את רמת התקשורת של האדם. הדרך לעשות מבחן של שתי דקות בסולם הטונים היא להתחיל לדבר עם מישהו ברמת הטון הגבוהה ביותר שאפשר, בצורה יצירתית ובונה, ואז להוריד בהדרגה את הטונים של השיחה שלך עד לנקודה שבה היא זוכה לתגובה מהאדם.

אדם מגיב בצורה הטובה ביותר ברמת הטון שלו. כשאתה עושה את המבחן מהסוג הזה, אתה לא צריך לנהל שיחה ממושכת מדי בשום רמת טון (לא יותר ממשפט או שניים) כי אם תדבר עם האדם זמן ממושך יותר, אתה תעלה אותו בסולם הטונים ותקלקל את הדיוק של המבחן.

אם כן, מבחן של שתי דקות נעשה תחילה בכך שתכריז בפני האדם על משהו יצירתי ובונה כדי לראות אם הוא מגיב עם משהו יצירתי ובונה. לדוגמה, ספר לאדם על איזושהי תגלית חדשה או פרוייקט פיתוח חדש שיעזור לאלפי אנשים מובטלים להשיג עבודה.

אם אתה לא מקבל בחזרה תגובה נלהבת, אז אולי תגיד משהו על ספורט ותראה אם האדם מגיב לכך.

אם אתה שוב לא מקבל שום תגובה, התחל לדבר בצורה אנטגוניסטית על משהו שהאדם מכיר (אבל לא על האדם עצמו, כמובן) כדי לראות אם הוא נותן תגובה כלשהי. לדוגמה, אתה יכול לדבר על כך שהמחירים של כל הדברים עולים ועלות המחייה עולה וכמה עולה רק לנהוג במכונית היום.

ואז תגיד משפט אחד או שניים ברמת הטון של כעס נגד משהו שקורה שאתה מרגיש שהוא יֵדע עליו משהו.

לאחר מכן תעלה כמה דברים לספר לאדם שמתקשרים ברמת הטון של חוסר תקווה ואומללות.

באיזשהו מקום בטווח הזה, מראש הסולם ועד לתחתית, האדם יסכים עם סוג השיחה שאתה מציע לו. כלומר, הוא יגיב עליה באותה רמת טון ויתחיל להגיב לך בדיבור על אותו נושא. ואז תוכל להמשיך בשיחה, ברמת הטון הזאת שבה האדם התגלה, ואתה תשיג במהירות מספיק מידע כדי לבצע הערכה טובה של מיקומו של האדם בטבלה.

סולם הטונים הוא אחד הכלים החשובים ביותר שפותחו אי פעם שמספר לך איך מישהו הולך להתנהג או מה סביר להניח שהוא יעשה. השתמש בכלי הזה ואתה תדע תמיד עם מי אתה מתעסק, עם מי להתרועע ובמי לבטוח.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.