Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Hoe de ARC-driehoek kan worden gebruikt

Terwijl je altijd met iemand kunt communiceren om te proberen problemen op te lossen, kan het moeilijk zijn met iemand te praten als er al sprake is van wat haat of angst tussen jou en de persoon, of als er geen gemeenschappelijke realiteit lijkt te bestaan om over te praten.

De ARC-driehoek kan je helpen om deze vragen te beantwoorden: Hoe moet ik met mensen praten? Hoe kan ik anderen iets verkopen? Hoe kan ik nieuwe ideeën aan mensen overbrengen? Hoe kan ik erachter komen wat anderen denken? Hoe kan ik mijn werk beter doen?

Gebaseerd op hoe de ARC-driehoek werkt, zou de manier waarop je met een willekeurige persoon zou kunnen praten, zijn door iets te vinden wat je aan hem waardeert en om met hem te praten over iets waarmee hij kan instemmen.

Als je problemen hebt om een nieuw idee door iemand anders geaccepteerd of begrepen te krijgen, komt dat omdat je niet eerst over dingen praat waar de andere persoon wel iets vanaf weet. Je moet eerst realiteit tot stand brengen door iets te vinden waarover je het allebei eens bent. Vervolgens zou je een zo hoog mogelijk niveau van affiniteit proberen te bewaren, door te beseffen dat er iets aan hem is wat je kunt waarderen. En dan kun je écht met hem praten. Als je niet eerst iets hebt vastgesteld wat je aan hem waardeert en iets vindt waar je het allebei over eens kunt zijn, zal het niet gemakkelijk zijn met hem te praten.

Door gebruik te maken van de ARC-driehoek, kun je zelfs je vermogen om je tools op het werk te beheersen terugkrijgen en jouw enthousiasme voor je baan verhogen. Door eenvoudigweg de actie van het steeds opnieuw aanraken en loslaten van je tools – in-communicatie met ze zijn – kun je je hele houding ten opzichte van je werk (affiniteit) veranderen en veel beter vertrouwd raken (realiteit) met je gereedschap.

Het gebruik van de ARC-driehoek is grenzeloos aangezien deze de basis vormt van begrip en het leven zelf.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.