Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus De Componenten van Begrip

Gedurende ons hele leven spannen we ons in om mensen en dingen beter te begrijpen, zodat we beter met anderen kunnen opschieten, beter een machine kunnen bedienen of om gewoon te weten wat er gaande is in de wereld.

Maar ondanks onze beste intenties, krijgen we soms te maken met ontsteltenissen, meningsverschillen en misverstanden.

Als er een manier bestond om ons begrip van mensen en problemen te vergroten, dan zou dat zeer waardevol zijn om te weten.

In Scientology werd er ontdekt dat alle menselijke relaties – en in feite, elke activiteit in het leven – verbeterd kunnen worden als je eenmaal weet wat begrip op zich werkelijk inhoudt.

L. Ron Hubbard heeft de feitelijke componenten van begrip geïdentificeerd. Door deze componenten te kennen en te weten hoe ze met elkaar in verband staan en hoe ze begrip vormen, kun je iets aan elk probleem doen, of het nu groot of klein is.

Dit is elementaire kennis die te maken heeft met alle aspecten van het leven, van relaties met anderen, tot het managen van bedrijven, lid van een groep zijn, leren en onderwijs, regeren, industrie – alles.

Deze cursus geeft je een inleiding van deze eenvoudige maar krachtige grondbeginselen, zodat je kunt beginnen om groter begrip te verkrijgen op elk gebied van je leven of van het leven van anderen.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

Affiniteit, Realiteit en Communicatie

In Scientology hebben we heel veel met het onderwerp begrip te maken. Begrip bevat zeer specifieke onderdelen. Die onderdelen zijn AFFINITEIT, REALITEIT en COMMUNICATIE.

Begrip is het gevolg van de combinatie van affiniteit, realiteit en communicatie. Bijvoorbeeld, men moet voor een voorwerp enige affiniteit hebben (het leuk, prettig of aangenaam vinden), er enige communicatie mee hebben en een bepaald idee over de realiteit ervan hebben (er iets over weten), voordat men het kan begrijpen. Iemands vermogen om een persoon, gedachte of voorwerp te begrijpen, hangt dus af van zijn affiniteit, zijn communicatie en zijn realiteit.

Om begrip te kunnen verbeteren of te bevorderen, is het nodig om volledig vertrouwd te zijn met en te begrijpen waar elk van deze drie onderdelen zelf uit bestaan.

AFFINITEIT

Affiniteit betekent hier houden van, genegenheid of welke andere emotionele houding dan ook. Onder “affiniteit” valt of we al dan niet mensen mogen, of we al dan niet kunnen leven in de nabijheid van mensen, en of we al dan niet een emotie voelen ten opzichte van mensen. De verschillende emoties zoals apathie, kwaadheid, verveling, enthousiasme, laten elk een verschillend niveau van affiniteit zien.

De mate van affiniteit kan worden afgemeten aan hoe bereid iemand is om in dezelfde ruimte als iemand anders te zijn of om als (gelijk aan) die persoon te zijn. Wanneer je zegt, “Ik mag je”, dan zeg je in feite, “Nou, ik zou net zo lief jou willen zijn.” “Ik mag je”, zou ook betekenen: “Ik zou net zo lief jouw ruimte in willen nemen.” Wanneer twee individuen elkaar niet mogen, betekent het dat ze niet in elkaars ruimte willen zijn, ze willen niet het gezichtspunt van de andere persoon innemen. Ze willen niet als de andere persoon zijn. Als de een blauw draagt, heeft de ander het gevoel dat hij groen moet dragen. Als twee mannen die een gesprek met elkaar hebben, geen affiniteit met elkaar hebben, zullen ze de neiging hebben om ruzie te maken of om gewoon van elkaar weg te lopen.

REALITEIT

Met realiteit bedoelen we “de vaste voorwerpen, de werkelijke zaken van het leven”. Realiteit is wat wordt waargenomen (gezien, gevoeld, gehoord, enz.). Realiteit is een overeenstemming over wat is of bestaat. Iets wat reëel is, is iets waarover we overeenstemmen dat het bestaat en dat we kunnen waarnemen. Het tegenovergestelde is een gebrek aan overeenstemming, waarbij twee of meer mensen niet overeenstemmen over wat waar of echt is.

Dat wat werkelijk is, is gewoon werkelijk omdat er overeenstemming over bestaat, en om geen enkele andere reden.

COMMUNICATIE

Bij het tot stand brengen van begrip is communicatie het belangrijkste van de drie onderdelen.

Een communicatie is een boodschap of een deeltje dat zich tussen twee nauwkeurige punten over een bepaalde afstand in een bepaalde richting begeeft.

Een eenvoudige manier om te zeggen wat communicatie is, is dit: het verplaatsen (of het bewegen) van een deeltje van de ene plaats in de ruimte naar een andere plaats in de ruimte. Het deeltje is datgene wat wordt gecommuniceerd. Dat kan een voorwerp zijn, een geschreven boodschap, een gesproken woord of een idee.

Als je bijvoorbeeld een honkbal nam en die naar iemand gooide om te vangen, dan zou dat een communicatie van jou naar de andere persoon zijn. Als je “hallo” zei tegen iemand, zou dat ook een communicatie zijn, precies volgens de betekenis zoals hierboven gegeven.

Communicatie kan ook twee-richtingen op gaan, waarbij de persoon die de eerste boodschap ontving, zijn eigen boodschap terugstuurt naar de eerste persoon. Dit creëert een uitwisseling (geven en ontvangen) van ideeën of deeltjes.

Communicatie is niet gewoon maar met iemand praten. Er bestaan veel manieren om te communiceren. Twee mensen kunnen elkaar gaan zitten aankijken en in-communicatie zijn. Een van de manieren om te communiceren is door aanraking. Je kunt een kat aaien en de kat gaat plotseling spinnen. Je bent dan met de kat in-communicatie. Je kunt iemand een hand geven en dan ben je met hem in-communicatie. In Frankrijk, Italië en Spanje, slaan mensen vaak hun armen om elkaar heen om elkaar te begroeten. Ze zijn in contact met elkaar en dat contact is communicatie.

Hoewel het belangrijk is om elk van deze drie afzonderlijke onderdelen te begrijpen, hebben ze ook een heel specifieke relatie met elkaar. Het is namelijk zo, dat wanneer ze met elkaar in verband worden gebracht, dit resulteert in meer of minder begrip van mensen, voorwerpen en het leven zelf. Dit is het onderwerp van de volgende les.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.