Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Måter å minske trusselen på

Folk leter etter et mindre truende miljø, eller i det minste etter en måte for lettere å holde ut omgivelsene de lever i.

En person har identifisert alt med den delen av omgivelsene som er truende. Hvis man kan få ham til å differensiere og finne ut at det er noen deler av omgivelsene som ikke er truende, vil han gjøre et betydelig fremskritt.

Bare selve begrepet at han betrakter omgivelsene som farlige og overveldende, og at han ikke helt vet hvor faren eller overveldelsen kommer fra – det begrepet i seg selv er et enormt stykke visdom. Han har aldri tenkt på det før. Han har bare følt det, hele tiden.

Du kan hjelpe ham ved å få ham til å inspisere noen områder i sine omgivelser og legge merke til at de ble gjort farligere enn de egentlig er. Å inspisere er å se på eller undersøke noe omhyggelig.

Din bestrebelse er ganske enkelt å få ham til å inspisere omgivelsene og finne ut at de inneholder mindre trussel enn han hadde blitt forledet til å tro.

Alt personen behøver å gjøre, er å studere sine omgivelser lite grann.

Resultatene kan bli bemerkelsesverdige. Hans fysiske og mentale årvåkenhet kan forbedres. Du kan forbedre hans ambisjon og mengden av aktiviteter han er med i. Helsen hans kan faktisk forbedres lite grann.

Hva forventer han? Det er kanskje så enkelt som dette: at han bare ikke blir så skremt når dørklokken ringer. Vi snakker nå om en ganske liten forbedring. Men ikke desto mindre vil denne forbedringen være enormt virkelig for ham.

Når han våkner om morgenen har han ikke den plagsomme følelsen av at noe forferdelig kommer til å skje. Dette vil kanskje ikke forsvinne, men kanskje bli mindre. Han vil bli litt mer aktiv i livet.

Han er tilbøyelig til å få mer utbytte enn du forventer og også mer enn han forventer.

Her er prosedyrene du kan bruke for å oppnå dette:

1. La være å lese aviser i to uker

Si til personen: «La være å lese aviser i to uker, og du vil føle deg bedre.»

Hvis han ikke leser aviser i to uker, vil han selvsagt føle seg bedre.

Si så til ham: «Nå leser du aviser i en uke, og på slutten av uken vil du finne ut at du føler deg verre. Så bestemmer du deg for hvorvidt du behøver å ha noen oppmerksomhet på aviser eller ei.»

Dette kan bli gjort som et enkelt eksperiment. Det er ikke engang et kostbart eksperiment. Faktisk er det billigere å la være å kjøpe aviser enn å kjøpe dem.

2. Se deg omkring i omgivelsene og finn noe som ikke er en trussel

Si til ham:

«Se deg omkring i omgivelsene og finn noe som ikke er en trussel mot deg.»

Eller la oss si at en person er veldig bekymret for at ting skal falle ned på ham. Si til ham:

«Se deg omkring og finn noe som ikke kommer til å falle ned på deg.»

Etter en stund vil han kanskje finne én ting et eller annet sted. Du blir nødt til å få ham til å finne denne ene tingen som ikke vil falle ned på ham, og han føler seg mye bedre. Han kunne til og med innse at han trodde at alt vil falle ned på ham. Han har allerede fortalt deg dette, men nå vet han det ut fra iakttakelse av omgivelsene.

Fortsett med dette inntil personen er svært fornøyd eller lettet, og har en erkjennelse om seg selv, omgivelsene eller livet generelt.

Hver persons omgivelser er annerledes enn enhver annen persons, så du må kanskje tilpasse ordlyden. Her er et eksempel på en gal ordlyd, men: la oss si at en person er svært bekymret over noe som skjer i Kina. Å si: «Hvilken trussel har kineserne noensinne vært for deg som du er så bekymret over?» fungerer ikke. Nå blir han nødt til å protestere og rettferdiggjøre sine egne tanker. Han blir nødt til å vikle seg selv inn i det mens han forsøker å bevise at han har rett og at du har urett. Så bruk ordlyden gitt ovenfor, bare forandre den hvis det er nødvendig.

Du kan bruke denne teknikken på deg selv. Du kunne være veldig bekymret over et problem du har. Du kan spørre deg selv:

«Er det noe her omkring som ikke dytter dette problemet imot meg?»

Det kan ta et par minutter før du får spørsmålet besvart.

Eller du kan sitte ved skrivebordet ditt, og papirene hoper seg opp. Alt synes å være i et veldig kaos. Skrivebordet ditt er dekket med papirer som krever din oppmerksomhet. Du burde være i stand til å se på papirene på skrivebordet ditt. De er kilden til trusselen. Finn ut et eller annet ved dem som ikke er en trussel. Trusselen vil naturligvis bli oppveid av oppdagelsen.

3. Gå en tur

En annen måte å få en person til å se på omgivelsene og oppdage at de ikke er så truende på, er en teknikk kalt: «Gå en tur». Hvis en person føler seg dårlig så få ham til å gå en tur og se på ting mens han går. Han bør virkelig se på dem.

Og grunnen til at dette virker er at personen finner ut at omgivelsene ikke er truende.

«Å gå en tur og se på ting» er det enkleste rådet du kunne gi noen, og det vil nesten garantert gi et resultat hvis personen vil gjøre det. Det er meget effektivt.

4. Finn noe som ikke er fiendtlig mot deg

En person føler at folk er fiendtlige (uvennlige eller som viser motvilje) mot ham. Spør ham:

«Finn noe som folk sier eller gjør her omkring som ikke er fiendtlig mot deg.»

eller

«Er det en person i organisasjonen som ikke aktivt er fiendtlig mot deg?»

eller

«Er noe blitt sagt i dag som ikke var direkte og umiddelbart fiendtlig mot deg?»

Fortsett med dette til personen føler seg bedre, er gladere, og har fått en erkjennelse om seg selv, omgivelsene eller livet generelt.

5. Håndtere et tap

En fyr som nettopp har mistet kjæresten sin, eller en kvinne som har mistet mannen sin, føler den forferdelige tristheten og tapet smitte over på alle ting. Faktisk vil alt i omgivelsene «tale» til vedkommende om den tapte kjærligheten. I en periode vil det være umulig for ham eller henne å se seg omkring uten å bli minnet om denne personen.

Når en persons oppmerksomhet har vært veldig mye på en annen person, er det noen ganger veldig, veldig vanskelig ikke å forbinde alt med den personen. Knepet er å finne noe som ikke minner om personen som hun eller han har mistet. Personen må kanskje lete lenge for å finne noe.

Dette er en måte å komme seg på etter en kjærlighetsaffære. Personen har identifisert allting i omgivelsene med opprørtheten sin. Ved å styre personens oppmerksomhet mot ting i omgivelsene som ikke har noen slik forbindelse, og få ham til å finne ting som ikke aktivt er en påminnelse for ham, oppnår man en differensiering (evnen til å se forskjellen mellom to eller flere ting). Før det hadde det vært en identifisering (anse en ting som nøyaktig det samme som en annen). Der hvor det eksisterer en differensiering, kan intelligens og dømmekraft vende tilbake.

Si til ham eller henne: «Finn noe som ikke minner deg om ________ (navnet på personen som han/hun har mistet).»

Fortsett med å få personen til å finne noe annet som ikke minner ham eller henne om personen, inntil han eller hun får en erkjennelse og føler seg bedre angående situasjonen.

6. Planlegge livet sitt

Ved å få en person til å planlegge et liv hvor han/hun kan leve rolig og uten å bli truet, blir vedkommendes liv mindre truende.

La oss si at personen må holde på jobben sin, selv om den ikke er godt nok betalt. Han har ingen mulighet til å få noe annet. Og han synes at omgivelsene er meget fiendtlige. Denne mannen er i en boks som han selv skaper.

Få ham til å planlegge et liv som ikke ville være så truende, uansett hvor vilt han planlegger det eller drømmer om det. Han vil være i stand til å fortsette å arbeide mye gladere og føle seg mye roligere.

Det grunnleggende problemet en person har hatt, er hvordan å komme seg inn i mindre truende omgivelser eller, hvis han ikke kan gjøre det, hvordan han bedre kan hanskes med omgivelsene han befinner seg i.

7. Slutte med ting som opprører en

Dette er å få personen til å slutte å gjøre ting som gjør ham opprørt eller slutte å snakke med folk som gjør ham opprørt.

Man kunne si til personen: «Slutt med noen av de tingene i livet som gjør deg opprørt.»

Eller spør: «Hvem gjør deg opprørt? Ok, la være å snakke med dem i en periode. »

«Hvilke aktiviteter får deg til å føle deg verre? Vel, ikke gjør dem på en stund.»

Eller spør ham kanskje: «Hvilke ting i omgivelsene er ikke virkelig en trussel for deg? Ok, har du funnet noen av disse? Fint. Omgås med dem. Gi dem mer oppmerksomhet.»

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.