Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Å håndtere utmattelse i arbeidslivet

Å arbeide eller ikke å arbeide? Det er spørsmålet. Svaret for de fleste mennesker er ikke å arbeide, og grunnen er UTMATTELSE. Utmattelse betyr å føle seg meget trøtt eller sliten.

Når man har arbeidet i lang tid på en jobb, og man er blitt behandlet dårlig mens man arbeidet, kunne man føle at man ikke lenger kan gjøre det. Man er trøtt. Tanken på å gjøre bestemte ting gjør at man blir trøtt. Man prøver å øke energinivået sitt ved å drikke kaffe og tvinge seg selv bare lite grann videre. Men hvis man gjør det, tenker man i feil baner siden svaret på utmattelse har lite eller ingenting med energi å gjøre.

Utmattelse er et meget viktig emne, ikke bare for en person som tjener til livets opphold, men også for hvordan han føler seg.

Scientology har funnet at en person blir mindre dugelig når han ikke kan arbeide.

Emnet utmattelse er også emnet om folk som på en eller annen måte ble forhindret fra å arbeide. Ta for eksempel sårede soldater og sjømenn som sendes til et sykehus under en krig. Det ble oppdaget at etter å ha tilbrakt et par måneder på militærsykehuset begynner en soldat eller en sjømann å føle seg trist og som om han ikke hadde noen fremtid. Det kan bli så dårlig at personen kanskje ikke en gang kunne være i stand til å vende tilbake for å kjempe for landet sitt. Dette er ikke nødvendigvis et resultat av hans nedsatte evner. Det er resultatet av skader så vel som mangelen på aktivitet. En soldat som blir såret og tatt hånd om i et feltsykehus nær fronten, og som blir sendt tilbake til tjenesten i samme øyeblikk han i det hele tatt er i stand til å utføre pliktene sine, vil i stor grad fremdeles være glad og selvsikker. Selvfølgelig gjør skaden han fikk ham ofte mindre i stand til å gjøre de tingene han gjorde, eller gjøre de tingene han tidligere syntes var de beste. Men han er likevel i en bedre tilstand enn soldaten som ble sendt til sykehuset langt bak fronten. Soldaten som ble sendt til sykehuset langt bak fronten, blir, ifølge sin tankegang, fortalt at han ikke er spesielt nødvendig for krigen.

I Scientology ble det oppdaget at man ikke blir utmattet simpelthen fordi man har jobbet for lenge eller for hardt. Man blir utmattet når man har jobbet så lenge at man har begynt å huske en tidligere skade eller smerte eller dårlige følelser som ble forårsaket av noe i fortiden. Når det skjer for ofte, føler personen at han ikke er i stand til å gjøre så mye fordi han alltid er utmattet. Det finnes imidlertid et punkt som ligger lavere enn utmattelse. Dette er punktet hvor man ikke engang vet at man er sliten. Man kan fortsette jobbe og jobbe uten engang å innse at man jobber i det hele tatt, og så plutselig kollapse på grunn av en trøtthet man ikke føler. Når det skjer med noen, har han mislykkes i å kontrollere ting. Til slutt er han ute av stand til å håndtere noe som til og med bare ligner redskapene han trenger for å gjøre jobben sin, og dermed er han er ute av stand til å arbeide. Personen kan så oppleve at mange motbydelige ting blir sagt om ham. Han kan bli kalt «lat», han kan bli kalt «en dagdriver», han kan bli kalt «en forbryter». Men sannheten i dette er at det er like umulig for ham å rette opp sin egen tilstand uten eksperthjelp som det er for ham å dykke ned til jordens indre.

Heldigvis finnes det noen måter å finne igjen energien og entusiasmen når det gjelder arbeidet. De er relativt enkle og meget lette å forstå.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.