Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Verktøy for arbeidsplassen

Et verktøy er noe man kan bruke til å forbedre ting eller få noe gjort.

I dagens verden finnes det er en hel del vanskeligheter på arbeidsplassen. Man hører ofte om at folk får sparken eller blir oppsagt fra jobben og blir arbeidsløse. Og de som arbeider, beklager seg ofte over å arbeide med sine kollegaer eller sjefer.

For noen ser arbeid ut til å være noe de må gjøre for å tjene penger til å betale regninger og holde seg i live. Når de har det på den måten, blir arbeid en ubehagelig opplevelse.

Og mange snakker om å være utmattet fra arbeidet deres. De kommer hjem om kvelden, spiser middag, ser på TV og går og legger seg.

Men det behøver ikke være sånn. Det finnes måter å hjelpe deg til å bli oppvakt og årvåken så du ikke føler deg trøtt etter en dags arbeid. Det finnes ting du kan gjøre for å hjelpe med å gjøre arbeidsplassen til et fornøyelig område hvor du får arbeidet gjort og føler deg bra ved slutten av dagen. Dette kapittelet vil gi deg verktøyene til å få dette til å skje.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Å håndtere forvirringen på arbeidsstedet

Noen kunne fortelle deg at det er noe forvirrende ved jobben hans. Og hvis han ikke vet hvordan man håndterer den forvirringen, opplever han med sikkerhet den følelsen fordi han ikke har noen måte å løse det på. En forvirring er noe som ikke ser ut til å ha en umiddelbar løsning.

For eksempel, hvis du gikk utenfor huset ditt og plutselig kom det en kraftig vind som blåste løv, aviser og avfallsbiter omkring, ville det være en forvirring.

Et annet eksempel kunne være hvis du arbeidet ved computeren din og plutselig begynte skjermen å flimre og bildet forsvant.

Når man ser på de mange tingene som kan påvirke og bringe deg ut av fatning i livet, virker det noen ganger som om alle vanskeligheter er forårsaket av en form for forvirring. En arbeider kunne erkjenne at det skjer noe som forvirrer ham, men hvis han ikke vet hvordan han skal håndtere det, prøver han bare å fortsette og på en eller annen måte komme seg igjennom det.

Når du har mange uløste problemer, blir de til en veldig stor forvirring. Nå og da kan en arbeider få ordrer som er så forskjellige fra hverandre – noen ganger ber de ham til og med å gjøre det motsatte – at han kan bli temmelig forvirret.

En moderne fabrikk kan være så dårlig ledet at hele stedet ser ut til å være én stor forvirring, så forvirret at det ikke ser ut til å finnes noen måte å håndtere og forbedre den på.

Folk er vanligvis avhengige av hell til å hjelpe dem ut av enhver forvirring, som er for mye for dem å håndtere. Hell betyr å være avhengig av noe annet enn ens egen beslutning om hva som vil skje i ens fremtid, som man selv ikke har noen kontroll over. Hvis man gav slipp på rattet mens man kjørte bil og håpet på at bilen med litt hell ville holde seg på veien, ville man ofte bli skuffet. Og slik er det i livet. De tingene man ikke håndterer og bare håper vil bli løst ved et lykketreff, går vanligvis ikke i orden av seg selv.

Du har kanskje hørt om eller har sett en venn som bare ignorerer regninger han må betale, og biter tennene sammen mens han håper han vil vinne i et lotteri eller et hesteveddeløp og få en masse penger til å løse alle sine problemer. Du har kanskje kjent folk som i årevis håndterte sine liv på denne måten. Men å satse på at hell skal få en igjennom forvirringen er det samme som ikke lenger å holde rattet og styre bilen sin. Forvirringen vil ikke håndtere seg selv.

Det ville derfor være klokt å forstå nøyaktig hva en forvirring er, og hvordan den kan håndteres.

FORVIRRING OG DET STABILE DATUMET

Som nevnt ovenfor er en forvirring noe som ikke ser ut til å ha en umiddelbar løsning.

Men for at gi det en bredere betydning: EN FORVIRRING ER NÅR DET SKJER NOE SOM MAN IKKE FORUTSÅ (TRODDE VILLE SKJE).

Hvis du stilte deg opp i en sterkt trafikkert gate, ville du sannsynligvis føle deg forvirret av all bevegelsen som suste forbi deg. Hvis du stilte deg opp i en kraftig storm, med blader og papirer som fløy forbi, ville du sannsynligvis også bli forvirret.

Er det mulig faktisk å forstå en forvirring? Kan en forvirring deles opp i enkelte deler? Ja, ja, ja.

Hvis man for eksempel var resepsjonist i et stort firma og fikk ti inngående telefonsamtaler på samme tid, kunne man føle seg forvirret. Men finnes det noen løsning på problemet?

Eller, hvis du var sjef på et verksted og tre nødssituasjoner og et uhell skjedde på samme tid, finnes det en løsning på det?

Ja, det gjør det. Du kan håndtere enhver forvirring når du vet hva en forvirring virkelig er, og hvordan man håndterer en.

En forvirring er bare en forvirring så lenge alle bitene eller delene av noe er i bevegelse. En forvirring er bare en forvirring så lenge ingen del av den er klar for deg eller forstått.

Forvirring er den grunnleggende årsaken til dumhet. For den dumme er alt som ikke er veldig enkelt, forvirret. Så hvis du vet hva forvirring består av, uansett hvor oppvakt du måtte være, ville du bli mer oppvakt.

Hvis du noen gang har måttet undervise en person som ikke var alt for oppvakt, vil du forstå dette godt. Du forsøker å forklare hvordan noe fungerer. Du går over det og over det og over det. Og så sender du ham av sted for å gjøre tingen og øyeblikkelig roter han det fullstendig til. Han sier at han «ikke forstod det» eller han «fattet det ikke». Den enkle sannheten er at han var forvirret.

Nittini prosent av all utdannelse mislykkes, når den mislykkes, på grunn av at studenten var forvirret. Han er ikke bare forvirret over hva han prøver å lære å gjøre, men i selve livet. Når noen mislykkes, skjer det fordi personen er forvirret. For å lære om maskiner eller å leve livet, må man være i stand til å plukke forvirringen fra hverandre og håndtere den slik at den ikke lenger er en forvirring for en.

Når man håndterer en forvirring finnes det en regel man kan bruke. Den er kalt DOKTRINEN OM DET STABILE DATUM. Doktrine betyr en regel eller en lov og stabilt datum betyr et faktum eller en informasjon eller til og med en gjenstand som er pålitelig og ikke endrer seg. Du kan bruke den til å hjelpe deg til å ordne opp i en forvirring eller til og med forhindre den fra å oppstå.

Hvis du for eksempel så en stor mengde papirbiter virvle omkring i et rom, ville de se forvirrende ut inntil du plukket ut én papirbit som skulle være den papirbiten du skulle se på. Du kunne da se at alt annet i rommet var i bevegelse (beveget seg rundt). Med andre ord, en forvirrende bevegelse kan bli forstått ved å finne og beslutte at én ting ikke beveger seg.

Du kan selv gjøre det hvis du tar en håndfull små stykker papir og kaster dem opp i luften. Ta nå én av papirbitene og farg den svart. Kast papirbitene opp i luften igjen og finn den svarte. Det ser så ut til å være mindre forvirring fordi du bruker et stabilt datum til å samordne (bringe orden i) resten av forvirringen.

I en strøm av trafikk der alle bilene var i bevegelse, ville alt være forvirrende hvis du ikke la merke til én bil og besluttet at den ikke beveget seg i forhold til de andre bilene. Du kunne da se de andre bilene sammenlignet med den du valgte og se hvordan trafikken flyter.

Resepsjonisten som mottar ti samtaler på en gang, løser forvirringen ved å utpeke én samtale som den første samtalen som skal få hennes oppmerksomhet. Det spiller ingen rolle hvilken hun besvarer først. Forvirringen med «ti samtaler på en gang» blir mindre forvirrende i det øyeblikket hun velger ut én samtale som skal besvares.

Verkstedsjefen som er konfrontert med tre krisesituasjoner og ett uhell, trenger bare å beslutte hvilken han vil håndtere først for å gjøre situasjonen mindre forvirrende og få ting under kontroll.

Inntil man velger ett datum, én faktor, én bestemt ting i en forvirring – det stabile datumet – fortsetter forvirringen. Den ene tingen som blir valgt og brukt, blir det stabile datumet for resten av tingene i forvirringen.

Ethvert stykke kunnskap – la oss for eksempel si hvordan man baker en kake – er bygd opp fra ett datum. Det er dets stabile datum.

I kakebaking kunne det stabile datumet være at når man setter alle ingrediensene inni en ovn, blir det bakt til en kake. Hvis man prøver å si at det stabile datumet er feil eller falskt, kan all kunnskapen man hadde bli forvirrende. Hvis noen for eksempel sa at en ovn var en dårlig ting og at kaker ikke burde bakes i en ovn, ville hele emnet bli forvirrende for deg.

Et stabilt datum behøver ikke å være det korrekte. Det er ganske enkelt det som samordner alle de andre og avholder ting fra å være en fullstendig forvirring.

Hvis du underviste noen i hvordan man bruker en maskin, og hvis han ikke forstod og fulgte dine anvisninger, gjorde han det fordi han ikke hadde et stabilt datum. Han må først forstå ett faktum. Når han har fattet det ene faktumet, kan han fatte andre. Enhver person vil ha det vanskelig i en forvirrende situasjon, inntil han fullt ut har fattet ett faktum eller én ting.

Forvirringer, uansett hvor store og vanskelige de synes å overkomme, består av informasjon, lover, regler eller biter av noe. Fatt én bit eller lov eller regel, og du vil bli i stand til å håndtere forvirringen. Når du har fattet hvordan å få én del til å fungere, se hvordan de andre fungerer i forhold til den, og du vil ha stabilisert forvirringen. Og deretter, ved å sette andre i forhold til det du har fattet, vil du snart være herre over forvirringen i sin helhet.

Når du lærer en person å betjene en maskin, ikke sleng en hel masse informasjon mot ham for så å peke ut feilene han gjør. Det ville være forvirrende for ham og vil få ham til å oppføre seg på en dum måte. Finn et sted forvirringen hans til å begynne med, ett datum. Si for eksempel til ham: «Dette er hvordan du starter maskinen.»

Når du finner noen som er forvirret, kunne det være at alle instruksjonene ble slengt i vei mot ham uten at han forstod dem, og han har derfor ikke noen klar idé om hva tingene er eller hvordan de virker. For å håndtere noen som dette, kunne du begynne med noe så enkelt som: «Dette er en maskin.» Få ham så til å bli sikker på det. Få ham til å kjenne på den, fingre med den, dytte på den. Og du vil bli overrasket over hvor lang tid det kan ta, men du vil også bli overrasket over hvordan hans sikkerhet øker. Ut fra alle de komplekse og vanskelige tingene han må lære for å betjene maskinen, må han vite ett datum først. Det er ikke en gang viktig hvilket datum han lærer først, så lenge han lærer det godt. Det er alltid bedre å lære noen ett enkelt grunnleggende datum. Du kunne for eksempel vise ham hva maskinen gjør, du kunne forklare ham hva maskinen fremstiller, eller du kunne fortelle ham hvorfor han er blitt valgt til å betjene denne maskinen. Men du gjøre ett grunnleggende datum klart for ham, ellers vil han rote seg bort i forvirring.

Forvirring er usikkerhet. Forvirring er dumhet. Forvirring er utrygghet. Når du tenker på usikkerhet, dumhet og utrygghet, tenk på forvirring, og du vil ha rett.

Hva er da sikkerhet? Sikkerhet er mangel på forvirring. Hva er da intelligens? Intelligens er evnen til å håndtere forvirring. Hva er da trygghet? Trygghet er evnen til å gå gjennom eller rundt, eller til å skape orden i forvirring. Sikkerhet, intelligens og trygghet er mangel på eller evne til å håndtere forvirring.

Hvordan passer hell inn i forvirring? Hell er håpet om at en eller annen ukontrollert tilfeldighet vil hjelpe en gjennom. Å satse på hell er å tape. Det vil ikke hjelpe deg til å lykkes.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.