Let us know how it is going
2.‎1 LES ARTIKKELEN

Nå og trekke tilbake

Når man forstår forvirring og nødvendigheten av god kontroll for å skape orden, kan man lett observere arbeidere og overordnede som skaper forvirring med dårlig kontroll. Det finnes en ganske enkel, men ekstremt kraftig metode til å forbedre en persons kontroll. Den kalles «nå og trekke tilbake».

betyr å berøre eller å ta tak i noe. Det betyr også å komme frem til, å komme til eller ankomme til et sted.

TREKKE TILBAKE betyr å bevege seg tilbake fra eller slippe noe.

Man ville ikke vente at en person ville ha mye kontroll over, forståelse av eller ferdighet i noe som han ikke var fortrolig med. Den viktigste delen av å bli fortrolig med noe er å være i kommunikasjon med det.

Når en person ikke kommuniserer med noe, trekker han seg tilbake fra det og han har ikke tenkt å nå ut til eller kontakte noen del av det.

Hvis en person ikke kan nå og trekke seg tilbake fra en ting, vil han ikke være i stand til å kontrollere den tingen.

Hvis noen for eksempel er ute av kommunikasjon med en bil, vil han ha vanskeligheter med å kjøre den på riktig måte og kunne komme ut for en ulykke.

Men hvis en person kan rekke ut til noe og trekke seg tilbake fra det, kunne han sies å være i kommunikasjon med den tingen.

Å være i kommunikasjon med noe er å være i en posisjon hvor man kan kontrollere det.

Nå og trekke tilbake-prosedyren hjelper en person til å komme i kommunikasjon med, og bli mer i stand til å kontrollere gjenstander, maskineri, folk, rom og områder omkring seg.

Når man hjelper noen til å forbedre sin kommunikasjon med gjenstander, maskineri, rom og områder, gjøres det best gjennom virkelig fysisk kontakt med de gjenstandene og rommene.

Nå og trekke tilbake er et verdifullt verktøy å bruke for å få en person i god kommunikasjon med sine arbeidsomgivelser, spesielt maskineriet og gjenstandene han bruker til å få jobben sin gjort.

En pilot ville gjøre Nå og trekke tilbake på alle gjenstandene og rommene i flyet sitt, inklusive hangaren hvor han har flyet sitt stående og til og med jorden. En sekretær ville gjøre Nå og trekke tilbake på sin computer, telefon, stol, sitt skrivebord osv.

Å føle deg komfortabel med verktøyene du bruker til å få jobben din gjort er et svært viktig trinn for å gjøre jobben din bra. Du kan øke mengden av arbeid du får gjort noe enormt bare ved å gjøre Nå og trekke tilbake-prosedyren.

For eksempel, en offiser i flyvåpenet brukte Nå og trekke tilbake-prosedyren på sitt pilotteam, og i et helt år skjedde det ikke en eneste ulykke, ikke engang så mye som en berøring av en vingespiss mot en annen vingespiss. Det er sannsynligvis det eneste teamet av flyvåpenpiloter i historien som har gått gjennom et helt år uten engang å ha en mindre ulykke.

PROSEDYRE

Prosedyren for Nå og trekke tilbake er lett å lære. Den kan gjøres på enhver gjenstand eller ethvert område. Den kan gjøres på en persons arbeidssted, på nytt utstyr, en maskin, hva som helst. Den gjøres inntil personen er i god kommunikasjon med sitt arbeidsområde.

1. Ta personen med til området der du kommer til å gjøre Nå og trekke tilbake og forklar prosedyren.

2. Fortell ham kommandoene som skal brukes, og forsikre deg om at han forstår dem. Kommandoene er som følger:

A. «Nå den/det ______.» (der du benevner og peker på en gjenstand, en person eller et område)

B. «Trekk deg tilbake fra den/det ______.» (der du benevner og peker på samme gjenstand, person eller område)

3. Gi ham den første kommandoen. For eksempel: «Nå den store røde knappen foran på maskinen.»

Pek alltid på gjenstanden (eller personen, rommet osv.) hver gang du gir en kommando, så personen som skal gjøre det, ikke kan ta feil.

4. Når personen har utført kommandoen, takk ham for å utføre kommandoen ved å si «takk», «bra», «fint» e.l.

5. Gi ham den andre kommandoen. For eksempel: «Trekk deg tilbake fra den store røde knappen foran på maskinen.» Takk ham når han har gjort det.

6. Fortsett å skifte mellom kommandoene A, B, A, B osv., og takk ham hver gang han utfører kommandoen du gav ham, og få personen til å berøre forskjellige deler av gjenstanden eller området.

7. Fortsett Nå og trekke tilbake-prosedyren inntil personen har en liten forbedring angående det han gjør, føler seg litt bedre angående gjenstanden eller området, eller ganske enkelt føler seg bra angående det han gjør.

8. Velg en annen gjenstand, et annet romområde eller en annen person og gjør prosedyren igjen inntil han føler seg bra angående gjenstanden eller rommet.

La ikke personen i det uendelige nå og trekke tilbake fra den samme delen av det man tar for seg. Gjør det på forskjellige punkter og deler av gjenstanden som blir berørt.

Gå omkring med personen som gjør handlingen, og vær sikker på at han faktisk kommer i fysisk kontakt med punktene eller områdene på gjenstandene, i romområdene eller på menneskene.

Velg gjenstander på en slik måte at man går fra de mindre gjenstandene til de større gjenstandene. Man berører forskjellige deler av hver enkelt etter tur, inntil personen føler seg bra ved å gjøre prosedyren, eller inntil du gir ham tre sett av kommandoene A og B som ikke gir noen forandring. Når du gjør Nå og trekke tilbake, inkluder også vegger, gulv og andre deler av området hvor du gjør prosedyren.

Når handlingen gjøres på et romområde eller værelse i stedet for på en gjenstand, få personen til å gå inn i rommet og ut av rommet, igjen og igjen.

9. Fortsett inntil personen føler seg bedre angående sitt arbeidsområde eller gjenstandene i det rommet og er svært glad angående hele området han gjør prosedyren på. Hvis personen har en stor forbedring, så som en ny bevissthet om sitt arbeidsområde eller en sikkerhet angående arbeidet sitt, ville man ikke fortsette med Nå og trekke tilbake forbi det punktet.

Nå og trekke tilbake på maskineriene, gjenstandene, menneskene, områdene og rommene på en persons jobb vil i stor grad bidra til hans kontroll over, fortrolighet med og forståelse av den.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.