Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Viktigheten av arbeid

Arbeid er det stabile datumet i dette samfunnet. Uten noe å gjøre, er det ingenting å leve for. Et menneske som ikke kan arbeide, er så godt som dødt, og vil vanligvis foretrekke døden.

I Scientology er livets mysterier i dag ikke særlig mystiske. Det behøver ikke være noe mysterium med hensyn til livet. Bare folk som ikke handler eller tenker korrekt, ønsker å bli holdt uvitende om de mange hemmeligheter. Scientology har fjernet de tingene i livet som var vanskelige å forstå, og den har funnet løsninger på livets problemer. Scientology kan, for første gang i menneskets historie, øke intelligens, øke evner, forårsake at evnen til å spille livets spill vender tilbake. Selv arbeid i seg selv kan igjen bli en behagelig og hyggelig ting som kan gi deg en følelse av lykke.

Det er en ting man har lært i Scientology, som er meget viktig for hvordan arbeideren tenker og ser på ting. I samfunnet føler han svært ofte at han arbeider for den neste lønningsposen, og at han ikke oppnår noe som er viktig. For å endre sitt synspunkt på dette, trenger han å vite adskillige ting. En av disse er hvor sjeldne gode arbeidere er. På ledernivået er det interessant å legge merke til hvor verdifull en person som kan håndtere og kontrollere jobber og mennesker, virkelig er for ethvert stort selskap. Gode arbeidere som dette er meget vanskelig å finne. Det er også en annen ting som er meget viktig. Det er det faktum at dagens verden har blitt forledet av mentale filosofier (falske ting sagt av folk som håndterer sinnet, så som psykiatere og psykologer) til å tro at når man er død, er allting slutt og forbi, og at man ikke har noe videre ansvar for noe som helst. Det er svært tvilsomt om dette er sant.

En annen ting vi vet er at folk er verdifulle, og at ting ikke kan gjøres uten deres arbeid. Det har blitt sagt av noen at «hvis folk tror de er så verdifulle og uunnværlige, burde de gå til kirkegården og se seg om – de menneskene var også verdifulle og uunnværlige». Dette er en meget tåpelig ting å si. Hvis du virkelig så deg omhyggelig om på en kirkegård, ville du finne operatøren av maskiner som i tidligere år fremstilte ting, og uten ham ville det ikke være noen fabrikk eller maskinverksteder i dag. Det er tvilsomt at det den mannen lagde og gav til samfunnet da han levde er noe som blir lagd av en annen person i dag.

En arbeider er ikke bare en arbeider. En kroppsarbeider er ikke bare en kroppsarbeider. En kontorist er ikke bare en kontorist. De er levende, pustende, viktige støtter som hele vår verdens oppbygning hviler på. De er ikke tannhjul i en mektig maskin. De er selve maskinen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.