Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Hvordan man bruker ARC-trekanten

Mens du alltid kan kommunisere med noen for å prøve å løse problemer, kan det være vanskelig å snakke med noen hvis det allerede finnes noe hat eller frykt mellom deg og personen, eller det ikke ser ut til å finnes noen felles realitet å snakke om.

ARC-trekanten kan hjelpe deg med å besvare disse spørsmålene: Hvordan burde jeg snakke med folk? Hvordan kan jeg selge ting til mennesker? Hvordan kan jeg gi mennesker nye ideer? Hvordan kan jeg finne ut hva mennesker tenker på? Hvordan kan jeg håndtere arbeidet mitt bedre?

Basert på hvordan ARC-trekanten fungerer, er måten du ville være i stand til å snakke med enhver person på å finne noe å like ved ham og snakke om noe han kan være enig i.

Hvis du har problemer med å få en ny idé akseptert eller forstått av en annen person er det fordi du ikke først snakket om ting som den andre personen vet noe om. Du må først etablere realitet ved å finne noe som dere begge er enige i. Så ville du forsøke å opprettholde et så høyt affinitetsnivå som mulig, ved å vite at det er noe du kan like ved vedkommende. Og da er du virkelig i stand til å snakke med personen. Hvis du ikke først har etablert noe du liker ved ham og finner noe dere begge kan bli enige om, vil det ikke være lett å snakke med ham.

Ved å bruke ARC-trekanten kan du til og med øke eller gjenvinne din evne til å kontrollere redskapene dine på jobben din og entusiasmen for jobben din. Ganske enkelt ved å berøre arbeidsverktøyene dine og gi slipp på dem, igjen og igjen – være i kommunikasjon med dem – kan du endre hele din holdning overfor jobben din (affinitet) og bli mye mer fortrolig med (realitet) verktøyene dine.

Bruken av ARC-trekanten er uten grenser fordi den danner grunnlaget for forståelse og selve livet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.