Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Bestanddelene i forståelse

Gjennom hele vårt liv streber vi etter å forstå folk og ting bedre for å komme bedre overens med andre, være i stand til bedre å betjene en maskin eller ganske enkelt vite hva som foregår i verden.

Men tross våre beste intensjoner, støter vi noen ganger på krangel, forskjellige oppfatninger og misforståelser.

Hvis det fantes en måte å øke vår forståelse av mennesker og problemer på, ville det være en veldig verdifull ting å vite.

I Scientology ble det oppdaget at alle menneskelige forhold – og faktisk enhver aktivitet i livet – kan forbedres når du vet hva forståelse i seg selv virkelig er.

L. Ron Hubbard har isolert de faktiske bestanddelene i forståelse. Ved å kjenne disse bestanddelene og hvordan de forholder seg til hverandre og hvordan de blir til forståelse, kan du gjøre noe med ethvert problem, stort eller lite.

Dette er grunnleggende kunnskap som er felles for alle sider av livet, fra forhold med andre mennesker, til å kjøre selskaper, være medlemmer av grupper, læring og utdannelse, myndigheter, industri – alt sammen.

Dette kurset gir deg en introduksjon til disse enkle, men kraftfulle grunnprinsippene, slik at du kan begynne å bringe større forståelse til ethvert område av livet ditt eller andres liv.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Affinitet, Realitet og Kommunikasjon

I Scientology har vi mye å gjøre med dette emnet kalt forståelse. Forståelse omfatter veldig spesifikke deler. Disse delene er: AFFINITET, REALITET OG KOMMUNIKASJON.

Forståelse resulterer fra kombinasjonen av affinitet, realitet og kommunikasjon. For eksempel, man må ha en viss affinitet (det å like noen eller noe) for en gjenstand, en viss kommunikasjon med den og et visst begrep om dens realitet (vet noe om den) før man kan forstå den. Så ens evne til å forstå enhver person, tanke eller gjenstand avhenger av ens affinitet, ens kommunikasjon og ens realitet.

For å være i stand til å forbedre eller øke forståelse, er det nødvendig å være fullt ut fortrolig med og forstå hva hver av disse tre delene selv består av.

AFFINITET

Ordet affinitet brukes her i betydningen kjærlighet, det å like, eller enhver annen følelsesmessig holdning. Under «affinitet» har vi om vi liker folk eller ikke, om vi kan leve tett på folk eller ikke, om vi føler oss emosjonelle overfor folk eller ikke. De forskjellige emosjonene så som apati, sinne, kjedsomhet, entusiasme, viser hver forskjellige nivåer av affinitet.

Mengden av affinitet kan måles ved hvor villig man er til å være i samme rom som, eller være lik (ligne på) en annen person. Hvis du sier: «Jeg liker deg», sier du: «Vel, jeg kunne gjerne vært deg.» «Jeg liker deg», ville også bety: «Jeg kunne gjerne oppta ditt rom.» Når to individer ikke liker hverandre, betyr det at de ikke vil være i hverandres rom, de vil ikke oppta den andre personens synspunkt. De vil ikke være som den andre personen. Hvis den ene går med blått, føler den andre at han må gå med grønt. Hvis to mennesker som snakker med hverandre ikke er i affinitet med hverandre, vil de ha en tendens til å krangle eller bare gå fra hverandre.

REALITET

Med realitet menes solide gjenstander, de virkelige tingene i livet. Realitet er det som sanses (blir sett, følt, hørt osv.). Realitet er enighet om hva som er eller hva som eksisterer. Noe som er virkelig er noe vi er enige om at eksisterer og kan oppfattes. Det motsatte ville være uenighet, der to eller flere personer ikke er enige om hva som er sant eller hva som er virkelig.

Det som er virkelig, er virkelig ganske enkelt fordi det er enighet om det, og ikke av noen annen grunn.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er den viktigste av de tre delene i å frembringe forståelse.

En kommunikasjon er en melding eller en partikkel som går gjennom avstand i en bestemt retning mellom to eksakte punkter.

En veldig enkel måte å si hva kommunikasjon betyr er forflytningen (eller bevegelsen) av en partikkel fra én del av rommet til en annen del av rommet. En partikkel er det som blir kommunisert. Det kan være en gjenstand, en skriftlig melding, et uttalt ord eller en idé.

For eksempel, hvis du tok en baseball og kastet den til noen for å fange, så ville det være en kommunikasjon fra deg til den andre personen. Hvis du sa «hallo» til noen, ville det også være en kommunikasjon, nøyaktig i følge betydningen ovenfor.

Kommunikasjon kan også være toveis, der personen som mottok den første meldingen sender sin egen melding tilbake til den første personen. Dette skaper en utveksling (gi og motta eller bytte) av ideer eller partikler.

Kommunikasjon er ikke bare å snakke med noen. Det finnes mange måter å kommunisere på. To mennesker kan sitte og se på hverandre og være i kommunikasjon. En av måtene å komme i kommunikasjon på, er taktil. Du kan kjæle en katt, og katten begynner plutselig å male. Du er i kommunikasjon med katten. Du kan ta noen i hånden og du er i kommunikasjon med ham. I Frankrike, Italia og Spania omfavner folk ofte hverandre for å hilse på dem. De er i kontakt med hverandre og den kontakten er kommunikasjon.

Mens det er viktig å forstå hver av disse tre separate deler, har de også et svært spesifikt forhold til hverandre, som når de kombineres utgjør større eller mindre forståelse av mennesker, gjenstander og livet selv. Dette er emnet for den neste leksjonen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.