Let us know how it is going

UBUQOTHO NOKWETHEMBEKA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


UbuQotho NokweThembeka

Kule sifundo uzofunda:

  • Isizathu kungani umuntu alahlekelwe umuzwa wokubaluleka kwakhe nokuzihlonipha.
  • Yini ebangela ukuthi abantu bahoxe ebudlelwaneni babo, emisebenzini yabo, emaqenjini abo noma emaphusheni abo.
  • Ubuchwepheshe obuqondile obukusiza ukuthi ususe iziphambeko zangesikhathi esedlule-ukunciphisa usizi olubangelwa ukwephula umthetho.