Let us know how it is going

שלמות אישית ויושר

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


שלמות אישית ויושר

בקורס זה אתה תלמד:

  • הסיבה שבגללה אדם מאבד את תחושת הערך האישי שלו ואת כבודו העצמי.
  • מה גורם לאנשים לסגת ממערכות היחסים שלהם, הקריירה שלהם, הקבוצות שלהם או אפילו החלומות שלהם.
  • הטכנולוגיה המדויקת שמאפשרת לך להיפטר ממעשיך הרעים בעבר – ולהקל על הסבל שנגרם בגלל עבירות.