Let us know how it is going

INTEGRITET OCH ÄRLIGHET

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Integritet och ärlighet

På denna kurs får du lära dig:

  • Anledningen till att en person förlorar sin känsla av personligt värde och självrespekt.
  • Det som får människor att dra sig ur sina förhållanden, sina yrkesbanor, sina grupper och till och med sina drömmar.
  • Den exakta teknologi som gör det möjligt för en person att göra sig fri från tidigare missdåd – och lindra den bedrövelse man upplever på grund av försyndelser man begått.