Let us know how it is going
2.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Ama-Moral Codes

Noma nini lapho abantu behlangana ukuze basebenze njengamaqembu, benza izivumelwano, noma ngabe zishiwo noma cha, maqondana nokuthi yikuphi okulungile nokungalungile—ngamanye amagama, okuzosiza ukusinda kweqembu nokuthi yini okuzobhubhisa ekusindeni kwalo.

Lokhu kubizwa ngokuthi i-moral code iqoqo lezivumelwano umuntu ngamunye anqume ukuzilandela ukuze aqinisekise ukuthi iqembu liyasinda.

Lapho into inezimpawu zokusinda, kuthiwa inesimilo. Isenzo sokusinda isenzo sokuziphatha. Futhi lezo zinto eziphikisana nokusinda zithathwa njengezokuziphatha okubi.

Kungakhathalekile ukuthi uneqembu labantu ababili abasebenza ndawonye, ​​abantu ababili abakha umshado noma izwe lonke liyakhiwa—akunandaba ukuthi iqembu lingakanani—banquma ngezivumelwano ezithile. Kungaba yisivumelwano sosuku, isivumelwano senyanga noma isivumelwano seminyaka engamakhulu amahlanu ezayo.

Ukwephulwa kwalezi ezinye zezivumelwano kuyaziwa njengeseqo. Lapho amalungu eqembu ephula i-moral code evunyelwe, ngokuvamile anomuzwa wokuthi ngeke atshele abanye ngayo. Iziphambeko zingakha bese zibangela ukwephulwa kwezivumelwano, okudala ukuthi iqembu lihlukane.

Kwi-Scientology, inkinga ebangelwa izeqo ezinjalo ihlolisisiwe ngemininingwane enkulu. Kunezingxenye ezimbili zale nkinga futhi zichazwe esihlokweni esilandelayo.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.