Let us know how it is going

UBUQOTHO NOKWETHEMBEKA

UKUBUKA KONKE KWESIFUNDO

Uyemukelwa kwi-Online Course yezobuQotho NokweThembeka

Kungashiwo ukuthi ubuqotho ukwazi nokwenza lokho okwaziyo ukuthi kuyiqiniso futhi nokulungile, yize kukhona okuphambene nalokho. Yini edala ukuthi ulahlekelwe ubuqotho bakho, futhi ngayo, nokuzihlonipha kwakho? Bungatholakala kanjani futhi?

Futhi yini edala ukuthi abantu bahoxe empilweni? Bashiye imisebenzi emihle ebebeyijabulela? Noma bayeke imisebenzi ebikade isho lukhulu kubo? Abantu baziwa ngokubhidliza umshado futhi bahambe ngaphandle kwesizathu esinengqondo. Kuze kube manje, akukaze kube ukuphunyuka enkingeni enkulu kangako.

Umuntu angazizwa kabi ngalokho abekwenzile esikhathini esidlule futhi abonakale engakwazi ukuthola impumuzo. Kepha ukuzisola kokwedlule akudingi ukukususa ekubandakanyeni kwamanje.

U-L. Ron Hubbard uthole ukuthi empeleni yini ebangela abantu ukuba bahlukane emshadweni, emaqenjini, umsebenzi womuntu futhi namaphupho abo ngekusasa elijabulisayo.

I-Scientology iqukethe izinqubo namathuluzi aqondile okwenza umuntu akwazi ukuzikhipha emiphumeleni yezenzo ezimbi ezedlule. Ngala mathuluzi, umuntu angazisiza futhi nalabo abaseduze kwakhe bazizwe beyingxenye yeqembu futhi, abuyise ubuqotho bakhe nokuzihlonipha futhi kumenze akwazi ukuthola futhi ukuqinisa ukwethembana nobungane babanye.

Le khosi izokunikeza ukuqonda okuyisisekelo kwezinkinga eziphathelene nobuqotho kanye nokwethembeka namanye amathuluzi abalulekile ongawasebenzisa ukuzisiza wena noma abanye baphile impilo ejabulisa kakhudlwana.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Kule sifundo uzofunda:

  • Isizathu kungani umuntu alahlekelwe umuzwa wokubaluleka kwakhe nokuzihlonipha.
  • Yini ebangela ukuthi abantu bahoxe ebudlelwaneni babo, emisebenzini yabo, emaqenjini abo noma emaphusheni abo.
  • Ubuchwepheshe obuqondile obukusiza ukuthi ususe iziphambeko zangesikhathi esedlule-ukunciphisa usizi olubangelwa ukwephula umthetho.

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.